Contractul in dreptul roman

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.39

nivel: Facultate

Principalul izvor al obligaţiilor, contractul, reprezintă acordul de voinţa între doua sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice. În dreptul roman elementele esenţiale ale contractului, elemente fără de care un contract nu putea fi valabil erau: capacitatea, consimţământul şi obiectul.

A) CAPACITATEA reprezintă ap[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul in dreptul roman

Principalul izvor al obligaţiilor, contractul, reprezintă acordul de voinţa între doua sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice. În dreptul roman elementele esenţiale ale contractului, elemente fără de care un contract nu putea fi valabil erau: capacitatea, consimţământul şi obiectul.

A) CAPACITATEA reprezintă aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi a-şi asuma obligaţii.
Aveau deplină capacitate de a încheia contracte cetăţenii romani sui juris. În cazul altor persoane capacitatea de a încheia contracte lipsea sau era limitată. Astfel, în dreptul vechi erau incapabili de drept, deci lipsiţi total de capacitate de folosinţa sclavii, peregrinii şi fiii de familie.

În dreptul clasic s-a admis că sclavul se poate obliga natural, că peregrinii pot încheia acte conform dreptului ginţilor şi chiar conform dreptului civil dacă au deţinut jus comercii. La sfârşitul Republicii fii de familie au obţinut dreptul de a se obliga civil.

Incapabili, de fapt, deci lipsiţi de capacitate de exerciţiu erau alienaţii mintal, infantes, minorii de 25 de ani, risipitorii şi femeile sub tutelă, care, puteau deveni creditoare dar nu puteau deveni debitoare decât cu auctoritas a tutorilor.


B) CONSIMŢĂMÂNTUL reprezintă acordul de voinţă al părţilor unui contract. O singură voinţă nu este suficientă pentru încheierea unui contract, căci oferta nu obligă pe cel care a făcut-o, ea putând fi retrasă până la acceptarea de către cealaltă parte. Existau însă trei cazuri în care actul unilateral de voinţă produce efecte juridice: când era vorba de "votum" adică promisiunea făcută unui zeu, în cazul în care promisiunea era făcută unei cetăţi şi în cazul în care era vorba de promisiunea unei recompense făcută de către un stăpân de sclavi celui care îl va aduce pe sclavul fugit.
Consimţământul pentru a fi valabil trebuia să fie serios, să nu fi fost dat în glumă (jocandi causa) sau în împrejurări din care rezultă neîndoielnic lipsa intenţiei de a se obliga.

Pentru a fi valabil consimţământul nu trebuia să fie viciat. Viciile de consimţământ în dreptul roman sunt: eroarea, teama dolul şi leziunea.
a) EROAREA (error) constă într-o reprezentare greşită a realităţii în momentul încheierii actului juridic. Nu orice eroare constituie un viciu de consimţământ ci doar cea care alterează voinţa exprimată la încheierea contractului, astfel că respectivul contract este lovit de nulitate.


Constituie deci viciu de consimţământ următoarele cazuri de eroare:
oerror in negotio - constă în eroarea asupra naturii juridice a actului încheiat. Spre exemplu o parte crede că face o vânzare iar cealaltă parte crede că face un depozit.
oerror in corpore - constă în eroarea asupra identităţii obiectului contractului. Spre exemplu o parte crede că vinde un fond iar cealaltă parte crede că cumpără un sclav.
oerror in substantia (in materia) - constă în eroarea asupra calităţii esenţiale a lucrului ce priveşte substanţa materială sau intelectuală a lucrului care constituie obiectul contractului. Spre exemplu se vând sfeşnice din aramă în loc de sfeşnice de aur.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.