Contractul de transport aerian

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.05

nivel: Facultate

     Înca de la descoperirea si lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atentia comunitatii internationale datorita unor avantaje certe în raport cu alte mijloace de transport si, mai ales, datorita rapiditatii si confortului.

     Totodata, transportul aerian a ridicat si ridica unele probleme privind siguranta efectuarii fi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul de transport aerian

     Înca de la descoperirea si lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atentia comunitatii internationale datorita unor avantaje certe în raport cu alte mijloace de transport si, mai ales, datorita rapiditatii si confortului.

     Totodata, transportul aerian a ridicat si ridica unele probleme privind siguranta efectuarii fiecarei deplasari în conditii de deplina securitate. Tocmai datorita particularitatilor transportului aerian, s-a vazut necesara elaborarea unor norme cât mai complete, în masura sa garanteze nu numai eficacitatea acesteia, ci si un alt grad de securitate pentru calatori, cât si pentru marfa. Astfel, în 1929 s-a adoptat Conventia de la Varsovia privind unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian . În 1924, la Chicago, în S.U.A s-a adoptat Conventia privind aviatia civila internationala . Datorita evolutiei traficului aerian în 1955 s-au facut mai multe modificari si completari Conventiei din 1929 prin Protocolul semnat la Haga la 28 Septembrie 1955 si prin Conventia complementara la Conventia de la Varsovia, încheiata la Guadalajara (1961).

     Conventia privind modificarea anumitor reguli referitoare la transportul international aerian se aplica "tuturor formelor de transport aerian" de persoane, bagaje si bunuri .

     Expresia "transport international" înseamna potrivit definitiei data de conventie orice transport în care, potrivit contractului încheiat între parti, locul de plecare si de sosire (de destinatie), indiferent de întreruperi, sunt situate în interiorului a doua parti contractante.

     Transportul efectuat de mai multe aeronave în mod succesiv este considerat, în baza Conventiei, un transport unitar, în cazul în care a fost organizat de parti "în forma unei singure operatii". Acest transport poate face obiectul unui singur contract sau a unei serii de contracte fara a-si pierde caracterul sau international.

     Drepturile, obligatiile si raspunderea expeditorului

     Fiecare transportor de bunuri are dreptul sa ceara expeditorului sa-i prezinte un document si fiecare expeditor al bunurilor are dreptul sa-i ceara transportatorului "sa accepte acest document".

     Absenta, neregularitatea sau pierderea acestui document "nu afecteaza existenta si validitatea contractului de transport", care este guvernat de prevederile Conventiei (art.9).

     Daca - la cererea expeditorului - transportatorul a întocmit documentul, el va trebui, în caz de nevoie, sa dovedeasca ca a facut acest lucru "în numele expeditorului".

     Expeditorul este raspunzator de exactitatea declaratiilor facute cu privire la bunuri, date consemnate în documentul de expeditie.

     Expeditorul este raspunzator de daunele suferite de transportator sau de orice alta persoana, ca urmare a declaratiilor sale "incomplete, incorecte si inexacte".

     The Air Consignment Note este prima dovada a încheierii contractului, a primirii bunurilor si a precizarii conditiilor efectuarii transportului.

     Expeditorul are dreptul - pe raspunderea sa - sa dispuna debarcarea bunurilor pe aerodromul de destinatie sau pe unul din aerodromurile de oprire ale aeronavei în drumul acesteia la destinatie. El poate sa solicite livrarea marfurilor altei persoane decat destinatarului; el poate dispune ca marfurile sa fie aduse înapoi pe aerodromul unde au fost îmbarcate.

     Drepturile conferite expeditorului înceteaza în momentul în care "încep drepturile destinatarului". În cazul în care destinatarul nu accepta documentul de expeditie a marfurilor, ori daca nu poate comunica cu expeditorul, acesta îsi reia dreptul de a dispune de marfuri.

     Drepturile, obligatiile si raspunderea transporatorului (carausului)

     Drepturile si obligatiile transportatorului (carausului) privesc:

     a. efectuarea transportului în conformitate cu clauzele stipulate în contract;

     b. respectarea normelor legale privind garantarea deplinei securitati a transportului;

     c. asigurarea transportului marfurilor fara pierderi de la preluarea lor pâna la momentul predarii la destinatie.

     Carausul are dreptul sa-i ceara expeditorului sa emita si sa-i înmâneze documentul numit "air consignment note" sau sa-i ceara expeditorului si sa emita documente de expeditie separate când exista mai mult de un pachet.

     Tot carausul este raspunzator pentru daune în cazul mortii, ranirii unui pasager, daca accidentul a avut loc la bordul aeronavei ori în cursul oricarei operatiuni de îmbarcare sau debarcare.

     Transportatorul (carausul) este raspunzator pentru distrugerea, pierderea sau pentru orice daune provocate bagajelor sau marfurilor.

     Carausul este raspunzator pentru pierderile provocate de întârzierea în transportul aerian al pasagerilor, bagajelor sau ale marfurilor.

     Transportatorul nu este raspunzator în cazul în care dovedeste ca el si agentii sai au luat toate masurile necesare sa evite pierderea ori ca a fost imposibil pentru el si pentru agentii sai sa ia asemenea masuri.

     Daca transportatorul dovedeste ca pierderea a fost provocata din neglijenta sau culpa unei persoane, instanta poate - potrivit prevederilor Conventiei - sa exonereze carausul în tot sau în parte de raspunderea sa.

     În cazul în care transportul este efectuat de mai multi carausi succesivi, fiecare caraus care a acceptat pasageri, bagaje si marfuri, fiind una din partile contractante, actiunea în despagubire este îndreptata contra carausului în timpul transportului careia s-a produs accidentul sau întârzierea, cu exceptia situatiei în care - printr-un acord expres - primul caraus si-a asumat raspunderea pentru întregul transport.

     Precizari si dezvoltari aduse prin Protocolul semnat la Haga la 28 septembrie 1955

     În anul 1955, luându-se în considerare evolutiile înregistrate în acest domeniu, s-au facut unele precizari si s-au adus anumite îmbunatatiri prevederilor stipulate în Conventia din 1929.

     Protocolul din 1955 precizeaza ca certificatul de transport va contine:

     a. indicatia locurilor de plecare si de destinatie;

     b. daca locurile de plecare si de destinatie se afla în teritoriul unei singure parti contractante, ori daca unul sau mai multe locuri convenite pentru oprirea aeronavei sunt pe teritoriul altei parti contractante sa indice cel putin unul din aceste locuri de oprire;

     c. o notificare sa se faca expeditorului în legatura cu faptul ca, transportului care include destinatia sau oprirea într-o alta tara unde s-a facut îmbarcarea, pot sa i se aplice prevederile Conventiei de la Varsovia care guverneaza în cele mai multe cazuri limitarile raspunderii carausilor în legatura cu pierderea sau avarierea în transportul cargo .

     Limitele raspunderii stipulate în Conventia de la Varsovia din 1929 nu se vor aplica, daca se dovedeste ca pierderile au fost rezultatul unei omisiuni a carausului, a angajatilor sau agentilor sai, facuta, cu intentie sa provoace pierderi ori din nechipzuinta, fiind constienti ca pierderea ar putea sa aiba loc, cu conditia ca, în cazul unui asemenea act de omisiune a angajatului sau al agentului, sa se dovedeasca ca ei actionau ca angajati ai carausului.

     Luarea în primire a bagajului ori a cargo de catre persoana îndrituita sa i se livreze, fara vreo plângere, este, la prima vedere, dovada ca s-au livrat în bune conditiuni conform documentului de transport.

     Reglementari complementare la Conventia de la Varsovia

     În septembrie 1961, s-au adoptat reglementari complementare la Conventia de la Varsovia pentru modificarea unor reguli privind transportul aerian international efectuat de alta persoana decât transportatorul contractual. Aceste noi reglementari au fost încorporate într-o Conventie complementara, care a fost încheiata la Guadalajara (Mexic), de la 18 septembrie 1961.

     Conventia de la Guadalajara deosebeste doua categorii de transportatori:

     a. trasnportatorii contractuali;

     b. trasportatorii de fapt.

     Transportatorul de fapt - în baza Conventiei de la Guadalajara - este acea persoana (întreprindere) alta decât transportatorul contractual, care efectueaza în fapt, în baza unei autorizari date de transportatorul contractual, un transport international aerian (art.1).

      În relatiile comerciale de transport aerian international a aparut nevoia unei asemenea reglementari, deoarece, Conventia de la Varsovia nu definea statutul juridic al transportatorului de fapt. Prin Conventia de la Guadalajara, transportatorul de fapt - care efectueaza transportul aerian în baza autorizatiei transportatorului contractual - este supus, ca si transportatorul contractual reglementarilor Conventiei de la Varsovia.

     Raspunderea transportatorului (carausului) de fapt

     În baza Conventiei de la Guadalajara, transportatorul de fapt raspunde numai pentru transportul efectuat, în timp ce transportatorul contractual raspunde pentru totalitatea transportului aerian în conformitate cu prevederile contractului.

     Potrivit Conventiei de la Guadalajara, actele si omisiunile transportului de fapt sau ale prepusilor sai - în exercitarea functiei lor în timpul transportului efectuat - sunt considerate în aceeasi masura ca acte si omisiuni ale transportatorului contractual.

     În acelasi timp, actele si omisiunile transportatorului (carausului) contractual sau ale prepusilor sai - în exercitarea functiei lor în timpul transportului efectuat - sunt considerate acte si omisiuni ale transportatorului (carausului) de fapt.

     Solutionarea litigiilor

      Potrivit Conventiei de la Guadalajara, orice actiune intentata în legatura cu transportul efectuat de catre transportatorul de fapt, poate fi exercitata împotriva acestuia sau împotriva transportatorului contractual ori împotriva ambilor. Optiunea este a reclamantului cu privire la modul cum sa-si exercite actiunea.

     În cazul în care actiunea a fost intentata numai împotriva unuia dintre cei doi transportatori acesta are dreptul sa introduca în cauza pe celalalt transportator.

     Daca în contract se stipuleaza o cauza care ar viza exonerarea de raspundere a transportatorului (carausului) contractual sau a transportatorului (carausului) de fapt, o asemenea clauza este nula si fara efect.

     Reglementari stipulate în Conventia privind Aviatia Civila Internationala

     Reprezentantii statelor au negociat si adoptat Conventia privind Aviatia Civila Internationala, urmarind instituirea unor principii pentru ca aviatia civila internationala sa se poata dezvolta într-un mod sigur si ordonat si pentru ca serviciile internationale de transporturi aeriene sa poata fi întemeiate pe o baza de posibilitati egale pentru toti si sa fie exploatate într-un mod sanatos si economic .

     Conventia stipuleaza dreptul fiecarui stat contractant de a decide cu privire la îmbarcarea pe teritoriul sau a calatorilor sau a marfurilor pentru a le transporta, contra plata sau a unui contract de locatiune.

     Conventia contine reglementari privind navigatia aeriana; regulile de zbor; taxele de aeroport; formalitati vamale; taxe vamale; restrictii la încarcatura, etc, a caror cunoastere se impune si comerciantilor pentru a-si încheia contractele de transport international al marfurilor respectând si normele aplicabile din aceasta Conventie. Prevederile acestei Conventii trebuie corelate cu cele stipulate în conventiile de la Varsovia din 1929 si 1955, precum si cu dispozitiile altor acte normative, care reglementeaza nemijlocit termenele, conditiile si modalitatile transportului aerian de marfuri.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.