Contractul de locatiune

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.82

nivel: Facultate

2. Caracterele juridice ale contractului de locatiune
Contractul de locatiune de lucruri este un contract:
1) sinalagmatic (bilateral), care da nastere la drepturi si obligatii reciproce intre parti;

2) cu titlu oneros, in care fiecare parte urmareste obtinerea prestatiei cocontractantului;
3) comutativ (si nu aleatoriu), fiecare dintre parti cunoscand in moment[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul de locatiune

2. Caracterele juridice ale contractului de locatiune
Contractul de locatiune de lucruri este un contract:
1) sinalagmatic (bilateral), care da nastere la drepturi si obligatii reciproce intre parti;

2) cu titlu oneros, in care fiecare parte urmareste obtinerea prestatiei cocontractantului;
3) comutativ (si nu aleatoriu), fiecare dintre parti cunoscand in momentul incheierii contractului care sunt obligatiile si intinderea acestora;

4) consensual, care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor, fara ca legea sa ceara o anumita forma pentru validitate;
Forma scrisa este insa folosita pentru a raspunde necesitatilor probatorii in caz de litigiu privind incheierea sau executarea contractului de locatiune.

5) cu executare succesiva (si nu dintr-o data), timpul, in acceptiunea de durata, fiind de esenta locatiunii;
Locatiunile nu se pot incheia pentru perioada mai mare de 30 de ani. Daca partile stipuleaza un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 30 de ani .

6) este un contract creator de raporturi obligationale, si nu un contract translativ sau constitutiv de drepturi reale cum este contractul prin care se creeaza un drept de uzufruct, de uz ori habitatie.In consecinta, dreptul de folosinta al locatarului este un drept de creanta, si nu un drept real de folosinta (cum ar fi dreptul de uzufruct).

3. Conditiile de validitate ale contractului de locatiune de lucruri
1) Capacitatea partilor
Locatiunea pe o durata de pana la 5 ani este un act de administrare, si ca atare, partile (locatorul si locatarul) trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare."Daca legea nu dispune altfel, locatiunile incheiate de persoanele care, potrivit legii, nu pot face decat acte de administrare nu vor depasi cinci ani".

Rezulta "per a contrario" ca locatiunile care au o durata mai mare de 5 ani sunt considerate acte de dispozitie, si ca atare pentru incheierea lor este necesara capacitate de exercitiu deplina.Nu este necesar ca locatorul sa fie proprietarul lucrului dat in locatiune. Si uzufructuarul ori locatarul pot inchiria lucrul pe care il detin cu titlu de uzufruct, si respectiv de locatiune (sublocatiune).
Nudul proprietar poate fi locatarul propriului sau bun, pentru ca i se inchiriaza folosinta bunului de catre titularul acesteia.
2) Obiectul contractului
Obiectul contractului de locatiune il constituie bunul inchiriat si, respectiv, chiria.

A. "Toate bunurile, atat mobile cat si imobile, pot face obiectul locatiunii, daca dintr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul" .Bunul inchiriat poate fi un bun mobil sau imobil, corporal sau incorporal, individual determinat, neconsumptibil prin folosinta conform destinatiei sale, existent la data incheierii contractului sau in viitor.Nu pot forma obiect al contractului de locatiune succesiunile nedeschise (viitoare) sau nuda proprietate a unui lucru.

Bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale pot fi inchiriate numai in conditiile legii.
Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.