Contractul de leasing

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.33

nivel: Liceu

     Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu. Insistenta asupra acestui tip de contract este explicata de mai multi autori prin pragmatismul si eficacitatea lor.

     Leasing-ul a aparut pentru prima data în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, sa patrunda si î[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul de leasing

     Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu. Insistenta asupra acestui tip de contract este explicata de mai multi autori prin pragmatismul si eficacitatea lor.

     Leasing-ul a aparut pentru prima data în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, sa patrunda si în alte tari, îndeosebi în Europa .

     În S.U.A., leasing-ul a fost reglementat prin United States Uniform Consumer Credit Code si prin Uniform Commercial Code . În Marea Britanie , Franta si Belgia s-au elaborat reglementari, care definesc relatiile contractuale pe baza de leasing si precizeaza operatiunile pe care le include.

     Leasing-ul a fost determinat, în aparitia sa de cauze obiective. Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie si în alte tari erau întâmpinate greutati în finantarea afacerilor, ca urmare a rigiditatii formelor si procedeelor existente. Oamenii de afaceri simteau nevoia dotarii societatilor lor comerciale cu echipamente moderne, în conditiile în care utilajele din dotare se învecheau, mai ales ca efect al uzurii lor morale. Formula cumpararii unor bunuri de la vânzator în scopul închirierii lor acelor clienti care aveau nevoie de ele a aparut ca o formula salvatoare si eficienta.

     Leasing-ul a fost definit ca fiind o operatiune juridica prin care o persoana cumpara un bun spre a-l închiria unei alte persoane.

     Obiectul contractului de leasing îl constituie închirierea temporara a bunurilor de investitii, a bunurilor imobiliare, a serviciilor. Cel mai frecvent se închiriaza masini si utilaje.

     Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt cumpararea unor bunuri în scopul închirierii lor; închirierea acestor bunuri în scopul unei redevente locative; folosirea acestor bunuri de catre client în scopuri profesionale; latitudinea clientului sa achizitioneze bunul respectiv la sfârsitul locatiunii.

     În contractul de leasing sunt implicate mai multe parti, si anume:

     ? cumparatorul - persoana care cumpara bunul pentru a-l închiria;

     ? vânzatorul - persoana care vinde bunul si care poate fi chiar producatorul acestui bun;

     ? clientul - persoana care are nevoie si, deci, solicita masina sau utilajul respectiv în locatie.

     Prin intermediul acestui contract, cumparatorul obtine beneficii importante , vânzatorul are o piata asigurata pentru produsele sale , iar clientul are posibilitatea sa-si procure masinile si utilajele fara investitii prea mari. Mai mult, el realizeaza reducerea cheltuielilor de productie si de credite pentru plati.

     Din cele prezentate mai sus reiese ca putem defini leasing-ul ca fiind acea operatiune juridica prin care o persoana fizica sau juridica (o societate specializata) cumpara un anumit bun (de regula masini si utilaje) în vederea închirierii unei alte persoane (o societate care utilizeaza bunul respectiv).

     Profesorul Tudor R. Popescu observa, în cadrul acestei operatiuni, ca "locatarul are initiativa afacerii, vânzatorul o permite, creditorul o faciliteaza si toti împreuna, actionând în interes propriu, actioneaza în acelasi timp si în folosul celorlalti". La rândul sau, profesorul Ioan Macovei detaliaza modul în care operatiunile de leasing "prezinta avantaje pentru toate partile interesate".

     Natura juridica a leasing-ului

     Dupa cum am vazut, leasing-ul este o forma de finantare cu termen, o operatiune de credit-bail, care se caracterizeaza prin faptul ca obiectul contractului se refera la un echipament care urmeaza sa fie folosit numai în scopuri profesionale . Bunurile sunt cumparate de catre locator numai pentru a fi date în locatie. Durata locatiei trebuie sa corespunda duratei economice de utilizare a masinilor sau echipamentelor respective . Ratele chiriei sunt fixate astfel încât sa permita amortizarea valorii bunurilor . Utilizatorul are latitudinea sa opteze pentru achizitionarea bunului la un pret care sa corespunda valorii sale reziduale.

     Leasing-ul este o operatiune care cuprinde:

     ? un contract de vânzare-cumparare;

     ? un contract de locatiune;

     ? un contract de mandat;

     ? un contract prealabil privind promisiunea de vânzare pe care o face cumparatorul, care valoreaza drept vânzare din momentul în care sunt concretizate toate elementele esentiale ale vânzarii.

     Leasing-ul mai cuprinde, de asemenea, promisiunea bilaterala de locatie din partea finantatorului si a utilizatorului, preexistenta contractului de locatiune, care va avea valoare de contract numai atunci când se vor concretiza toate elementele contractului de locatie. În acelasi timp, este inclusa o stipulatie pentru altul, în baza careia utilizatorul poate actiona în garantie pe vânzatorul bunului.

     Asadar, contractul de locatiune din cadrul operatiunii de leasing este sinalagmatic perfect, consensual si intuitu personae. Locatorul nu se obliga decât în consideratia calitatilor persoanei sau a garantiilor pe care le ofera intreprinderea utilizatoare.

     Rolul finantatorului este de a finanta afacerea, neavând vreo influenta asupra mersului acesteia, ceea ce îngaduie acestuia sa cedeze contractul sau, daca circumstantele o cer .

     În acelasi timp, leasing-ul are trasaturile caracteristice ale unui contract de adeziune, deoarece la încheierea sa utilizatorul nu are posibilitatea sa aduca modificari clauzelor stipulate.

     În concluzie, leasing-ul este - prin natura sa juridica si prin trasaturile enuntate - un contract complex, reprezentând o îmbinare a mai multor tehnici juridice, într-un cadru unitar.

     Principalele forme ale leasing-ului

     Formele leasing-ului sunt diferite, fiind determinate si folosite în functie de posibilitatile de finantare ale furnizorului, de limitele pietei, gradul de organizare si desfacere a produselor la export.

     ? dupa obiectul sau, leasing-ul poate fi mobiliar sau imobiliar. În relatiile comerciale internationale, un loc important revine leasing-ului mobiliar, pentru ca se refera la echipamente industriale, oferind garantia folosirii lor pe o perioada mai mare de un an, dând posibilitatea utilizatorului sa achizitioneze echipamentul la expirarea termenului de locatie. Leasing-ul mobiliar reprezinta optiunea cea mai frecventa în relatiile comerciale internationale si din motive financiare.

     ? în raport de implicarea partilor, leasing-ul este direct sau indirect. Leasing-ul este definit ca fiind direct când perfectarea contractului are loc între furnizor si client, iar indirect este atunci când este realizat prin intermediul unei societati specializate.

     ? dupa continutul ratelor leasing-ul este financiar sau operational. Leasing-ul financiar se caracterizeaza prin aceea ca în perioada de baza a închirierii este recuperat pretul de export, costurile auxiliare si se obtine un anumit beneficiu. Leasing-ul operational este caracterizat prin aceia ca în perioada de baza se obtine numai o parte din pretul de export.

     ? dupa procedurile de calcul al ratelor, leasing-ul este net sau brut. Leasing-ul net este acela în care ratele cuprind pretul net de vânzare al echipamentului si beneficiul realizat din utilizarea bunului respectiv. Leasing-ul brut, care mai este cunoscut si sub denumirea de full-service leasing, este acela în care ratele includ: pretul net de vânzare al bunurilor închiriate; cheltuielile efectuate pentru întretinerea si reparatiile echipamentelor, masinilor sau utilajelor închiriate; beneficiile realizate pe parcursul utilizarii lor.

     ? dupa durata închirierii, leasing-ul poate fi pe termen scurt sau pe termen lung. Leasing-ul pe termen scurt implica închirierea echipamentelor pe baza mai multor contracte de o durata mai redusa. Leasing-ul pe termen lung este acela în care se încheie un singur contract pentru întreaga perioada.

     ? mai sunt întâlnite: leasing-ul experimental, leasing-ul ordinatoarelor, renting-ul si lease-back-ul. Leasing-ul experimental se caracterizeaza prin închirierea bunurilor pe o perioada scurta de doua sau de trei luni, în mod experimental. Leasing-ul ordinatoarelor se caracterizeaza prin finantarea si comercializarea calculatoarelor si a altor echipamente. Aceasta forma de leasing mai este cunoscuta si sub denumirea de time sharing. Renting-ul sau hire îsi dovedesc utilitatea, mai ales, în cazul mijloacelor de transport. Fiind un mijloc de finantare deosebit de ingenios, lease-back-ul este utilizat într-o masura tot mai mare. Prin lease-back, proprietarul, fara sa piarda echipamentul care îi serveste onorarii comenzilor, obtine capital în scopul dezvoltarii activitatilor sale economice.

     Efectele contractului de leasing

     În contractul de leasing, obligatiile vânzatorului sunt:

     ? sa livreze un echipament de calitate, adica în stare de functionare;

     ? sa asigure asistenta tehnica a personalului care îl va exploata;

     ? sa asigure piesele de schimb necesare reparatiilor ;

     ? sa efectueze reparatiile echipamentului închiriat, în masura în care defectiunile nu sunt din culpa utilizatorului .

     Utilizatorul (beneficiarul) are obligatia:

     ? sa plateasca ratele chiriei, la termenele si conditiile stipulate în contract;

     ? sa exploateze bunul închiriat prin respectarea instructiunilor tehnice;

     ? sa nu efectueze modificari în constructia echipamentului închiriat; în cazul în care asemenea modificari sunt necesare, utilizatorul are obligatia sa solicite acordul societatii de leasing;

     ? sa conserve bunul în stare de functionare ;

     ? sa asigure echipamentul închiriat în folosul societatii de leasing.

     Societatea de leasing are, la rândul ei, câteva obligatii a caror aducere la îndeplinire se întemeiaza pe clauzele stipulate în contract. Astfel, societatea de leasing are obligatia sa înlocuiasca bunul avariat. De asemenea, societatea de leasing poate înlocui echipamentul învechit, uzat sau depasit. Aceasta înlocuire implica perceperea unei chirii majorate.

     Societatea de leasing are dreptul sa controleze modul în care este exploatat echipamentul de catre beneficiar. În acelasi timp, este îndrituita sa vânda echipamentul locatarului în conditiile examinate în subcapitolele anterioare.

     Daca beneficiarul nu plateste ratele la termenele si în conditiile stipulate în contract societatea de leasing are dreptul sa rezilieze de plin drept contractul, iar clientul are obligatia: sa restituie echipamentul; sa suporte cheltuielile aferente; sa platesca ratele restante ale chiriilor. Mai mult, beneficiarul este obligat sa plateasca o indemnizatie forfetara de reziliere, care reprezinta ratele restante viitoare. Toate acestea pun în evidenta existenta unor conditii severe impuse de institutia finantatoare beneficiarului. Toate aceste masuri au caracter sanctionator, de pedepsire a utilizatorului.

     Finantatorul primeste bunul înapoi, având posibilitatea sa-l reînchirieze unei alte persoane sau sa-l vânda, în timp ce primeste si plata integrala a tuturor ratelor, calculate în raport cu viata economica a echipamentului respectiv.

     Cu toata severitatea acestor masuri în privinta beneficiarului, instantele arbitrale s-au pronuntat constant în favoarea creditorului, argumentul evocat fiind ca, în felul acesta utilizatorul, primul interesat în încheierea unui contract de leasing, trebuie sa respecte cu scrupulozitate toate clauzele contractului, deoarece numai în cazul unui asemenea comportament, au de câstigat toate partile implicate, iar afacerea se deruleaza cu succes.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.