Contractul de imprumut de folosinta imobil

3x puncte

categorie: Diverse

nota: 9.80

nivel: Facultate

5.2 Partea care invoca o cauza de incetarea prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ........... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
5.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect aupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.4 Prevederile prezentului (capitol/ articol/ alineat)[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul de imprumut de folosinta imobil

5.2 Partea care invoca o cauza de incetarea prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ........... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
5.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect aupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.4 Prevederile prezentului (capitol/ articol/ alineat) ...................... nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VI. LITIGII

6.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezulatate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
6.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1 Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

7.2 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui.7.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
7.4 Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ................exemplare astazi ....................., data semnarii lui.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Diverse

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.