Contractul de imprumut de folosinta auto

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.81

nivel: Facultate

3.1 Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a) sa predea spre folosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat; sa nu instraineze autoturismul pe toate durata prezentului contract; sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului sa se foloseasca de autoturism ca un bun proprietar.
3.2 Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: sa ceara si sa obtina spre folo[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul de imprumut de folosinta auto

3.1 Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a) sa predea spre folosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat; sa nu instraineze autoturismul pe toate durata prezentului contract; sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului sa se foloseasca de autoturism ca un bun proprietar.
3.2 Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: sa ceara si sa obtina spre folosinta autoturismul care face obiectul prezentului contract;
b) sa foloseasca autoturismul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatii curente si sa nu transmita dreptul de folosinta unei terte persoane;

sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a autoturismului;
sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;va suporta toate pagubele si va fi unic responsabil pentru orice dauna sau vatamare produsa unui tert;
sa faca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului;

in momentul expirarii contractului sa predea comodantului autoturismul in aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice degradare adusa acestuia.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ................. ani, incepand de astazi data autentificarii contractului.4.2 La expirarea prezentului contract partile vor putea, de comun acord, sa prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract..

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei Tribunal arbitral/Instante judecatoresti, in nu-si executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la punctul ....... din prezentul contract; isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectarea a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.