Contractul de concesiune de lucrari publice

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.34

nivel: Facultate

Prin urmare, trebuie stabilite atat natura, cat si scopul contractului de concesiune vizat de autoritatea contractanta. Aceasta alegere se bazeaza pe scopul princi-pal al contractului de concesiune.Un contract de concesiune de lucrari publice ar trebui ales in cazul in care scopul concesiunii vizeaza in special executarea de lucrari, asa cum sunt acestea definite de lege, chiar daca contractul inc[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul de concesiune de lucrari publice

Prin urmare, trebuie stabilite atat natura, cat si scopul contractului de concesiune vizat de autoritatea contractanta. Aceasta alegere se bazeaza pe scopul princi-pal al contractului de concesiune.Un contract de concesiune de lucrari publice ar trebui ales in cazul in care scopul concesiunii vizeaza in special executarea de lucrari, asa cum sunt acestea definite de lege, chiar daca contractul include si prestarea unor servicii care devin necesare pentru derularea activitatilor respective. Cu alte cuvinte, daca serviciile respective sunt auxiliare si reprezinta o completare a obiectului principal a contrac-tului, ele nu vor determina incadrarea contractului de concesiune de lucrari publice intr-un contract de concesiune de servicii.

Notiune
Contractul de lucrari, specie a contractului de achizitii publice nu trebuie confundat cu contractul de concesiune de lucrari publice.
Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect executia sau atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de cons-tructii de catre un particular pentru o autoritate publica.

Contractul de concesiune de lucrari publice este un contract care are ace-leasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite .

Cu alte cuvinte, ceea ce diferentiaza aceste contracte cu denumiri apropiate din punct de vedere semantic este obiectul acestora, care, in cazul contractelor de concesiune, il reprezinta, in principal, exploatarea (uneori si executarea) lucrarilor publice (ale autoritatii contractante) de catre concesionar, iar in cazul contractelor de achizitie publica il reprezinta executarea de lucrari .

Partile contractului
Contractul de concesiune de lucrari publice se incheie intre o autoritate sau asociatie contractanta si un particular, persoana fizica sau juridica.Autoritatea contractanta care a atribuit si a incheiat un contract de concesiu-ne de lucrari publice sau un contract de concesiune de servicii are calitatea de con-cedent.

Contractantul care a devenit parte intr-un contract de concesiune de lucrari publice sau intr-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar.Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica de drept privat, romana ori straina.

Conform articolului 8 din O.U.G. nr.34/2006, pot avea calitatea de autoritate contractanta intr-un astfel de contract urmatoarele autoritati si institutii publice:
a)oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;

b)oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute mai sus, cu persona-litate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii: este finantat in majoritate din fonuri publice; se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati sau institutii publice; in compo-nenta consiliului de administratie (organului de conducere sau de superviza-re) al persoanei juridice, mai mult de jumatate din numarul membrilor aces-tuia sunt numiti de catre o autoritate sau institutie publica;

c)oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b);
d)oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activi-tatile relevante, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
e)oricare subiect de drept, altul decat cele mentionate, care desfasoara activi-tati relevante in unul din sectoarele de utilitate publica (apa, energie, trans-porturi si posta) si care beneficiaza de un drept special sau exclusiv pentru desfasurarea unor astfel de activitati, acordat de o autoritate competenta,
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.