Contractul de antrepriza in constructie

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.47

nivel: Facultate

În virtutea acestei independențe, el este liber să încredinteze executarea efectiva (materială) a lucrării - sub îndrumarea sa nemijlocită, personală - unor lucrători, inclusiv subantreprenori. El organizează munca dupa aprecierea sa și, spre deosebire de contractul de muncă, o efectuează pe propriul său risc.

Întrucât antreprenorul pastrează toată independența în executarea lucrăr[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul de antrepriza in constructie

În virtutea acestei independențe, el este liber să încredinteze executarea efectiva (materială) a lucrării - sub îndrumarea sa nemijlocită, personală - unor lucrători, inclusiv subantreprenori. El organizează munca dupa aprecierea sa și, spre deosebire de contractul de muncă, o efectuează pe propriul său risc.

Întrucât antreprenorul pastrează toată independența în executarea lucrării și între parțile contractante nu se creează raport de subordonare (prepusenie), clientul nu răspunde de pagubele cauzate de antreprenor sau lucrătorii săi terților și, bineinteles, nici de pagubele pe care le-ar putea suferi antreprenorul său lucratorii din cauza accidentelor survenite în cursul executării lucrării.

b) Antrepriza se deosebeste și de locațiune (locțio rei) prin faptul că prețul locațiunii este determinat în raport cu durata folosinței, iar contractul de antrepriză nu servește drept temei pentru folosința unui lucru. Antrepriza nu este o variantă a locațiunii (cum apare în C.civ. - art.1410 și urm.), ci un contract independent.

c) Când antreprenorul se obligă a procura pe lângă munca sa și materialul necesar pentru confecționarea lucrului care face obiectul contractului (art.1478 C.civ.) prețul stabilit cuprinzând și contravaloarea materialului, operațiunea juridică se aseamănă cu vânzarea unui lucru viitor, de confecționat.

În acest caz, contractul va fi calificat antrepriza, dacă din intenția parților rezultă că procurarea materialului de către antreprenor nu constituie decât o clauză accesorie a contractului, al carui obiect principal este realizarea lucrării, privită ca rezultat. Dacă, din contra, materialul procurat de antreprenor este elementul esențial al contractului, depășind în mod vădit valoarea muncii, operația juridică trebuie calificată vânzare a unui lucru viitor.

În toate cazurile însă, aprecierea trebuie să fie facută cu multă atenție, nu prin compararea pur aritmetică a valorii celor doua prestații. Astfel, de exemplu, în cazul reparațiilor facute la autovehicule, valoarea pieselor care se înlocuiesc nu trebuie să fie adăugată la valoarea materialelor folosite.

Iar dacă materialele necesare executării lucrării sunt procurate de client sau dacă este vorba de executarea unor lucrări de construcții pe terenul clientului (chiar cu materialele antreprenorului), contractul este, în toate cazurile, de antrepriză.

d) Antrepriza se deosebește și de mandat, întrucât mandatul are ca obiect principal încheierea de catre mandatar de acte juridice (cu terțe persoane) pe seama mandantului pe care, de regulă, îl reprezintă, iar antrepriza are ca obiect o lucrare (prestații materiale sau intelectuale) efectuate de antreprenor pentru client, antreprenorul neavând putere de reprezentare.

Din această cauză contractele încheiate de antreprenor cu terții, în afara cazurilor prevăzute de lege, nu produc efecte față de client. Pentru că antreprenorul să-l reprezinte pe client (de exemplu, în vederea obținerii autorizației de construcții), el trebuie să primească împuternicirea corespunzătoare din partea clientului, în baza unui contract de mandat separat.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.