Contractul colectiv de munca

7x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Contractul colectiv de munca
Spre deosebire de contractul colectiv de muncă, încheiat între patroni și salariați (reprezentați de regulă de sindicate), contractul individual de muncă se încheie între o persoană fizică și cel ce o angajează în muncă (societate comercială, regie autonomă, altă persoană fizică sau persoană juridică – art. 236 alin.1 din Codul muncii al Rom[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contractul colectiv de munca

Referat despre Contractul colectiv de munca
Spre deosebire de contractul colectiv de muncă, încheiat între patroni și salariați (reprezentați de regulă de sindicate), contractul individual de muncă se încheie între o persoană fizică și cel ce o angajează în muncă (societate comercială, regie autonomă, altă persoană fizică sau persoană juridică – art. 236 alin.1 din Codul muncii al României).

De altfel, art. 10 din Codul muncii al României definește contractul individual de muncă ca fiind contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze o muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumită salariu. Codul muncii din Republica Moldova stabilește în art. 45 că un contract individual de muncă este “înțelegerea dintre salariat și angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcție, să respecte regulamentul intern al unității, iar angajatorul se obligă să-i asigure condițiile de muncă, prevăzute de prezentul Cod și de alte acte normative, ce conțin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum și să achite la timp și integral salariul”.

Atât în legislația muncii din România, cât și în legislația muncii din Republica Moldova, regula generală este încheierea contractului de muncă pe durată nedeterminată, excepția fiind încheierea acestui contract pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege. Însă, încheierea contractului de muncă pe durată nedeterminată nu poate duce la concluzia că aceasta leagă părțile până la decesul persoanei încadrate în muncă, adică până la dispariția sa fizică [71, p.15], ci până intervine un eveniment, fapt etc. care va conduce la încetarea sa.
Încadrarea în muncă se face prin încheierea contractului de muncă, care exprimă acordul liber și concordant de voințe al părților. De aceea este normal ca acordul părților să constituie una din cauzele de încetare a contractului de muncă. Dar, contractul de muncă poate fi desfăcut și din inițiativa uneia din părți, cu obligarea de a da un preaviz celeilalte părți contractante.

Așadar, încetarea contractului de muncă este posibilă, dar numai în cazurile prevăzute de Codul muncii sau de legi speciale. Prin încetarea contractului de muncă are loc stingerea tuturor efectelor contractului respectiv, desființarea tuturor relațiilor contractuale stabilite anterior între angajat și angajator. Literatura juridică de specialitate din România și Republica Moldova [176, p.10; 90, p.192; 103, p.482; 113, p.477; 115, p.285] folosește diverși termeni care desemnează modalitățile prin care i-a sfârșit contractul de muncă. Codul muncii din România [143, art.55] folosește termenul de “încetarea” contractului individual de muncă.

Această noțiune are un înțeles cuprinzător, care desemnează sfârșitul legal al existenței contractului demuncă, ruperea raportului juridic de muncă dintre salariat și angajator, indiferent de temeiurilor și modalitățile acestui sfârșit. Codul muncii din Republica Moldova folosește atât termenul de “încetare” [145, art.81] cât și termenul de “desfacere” (concediere) [145,art.86]. Și aceste termene desemnează, în general, cazurile în care contractul de muncăîncetează, pe parcursul executării sale, fie din inițiativa, voința unilaterală a unei părți (a angajatului sau a angajatorului), fie prin consensul părților (mutus dissensus).

În noțiunea de “încetare” a contractului de muncă pot fi cuprinse și alte temeiuri care, însă, au ca rezultat final sfârșitul (ruperea, stingerea) acestui raport juridic de muncă între părți. Astfel, în situația funcțiilor publice pentru care legea [164] prevede, în vederea încheierii contractului individual de muncă, alegerea sau numirea în funcție (cum este cazul senatorilor, deputaților, primarilor, viceprimarilor etc.), stingerea raporturilor juridice de muncă este consecința revocării, eliberării, demisiei etc., înaintea expirării mandatului pentru care a fost învestit. În cazul unor categorii de personal, îndeosebi din unitățile bugetare, este folosită
frecvent noțiunea de “eliberare din funcție” pentru judecători și procurori (Legea României nr. 247/2005), secretarii primăriilor comunale, orașelor și sectoarelor, secretarii consiliilor județene, prefecții, subprefecții și secretarii generali ai prefecturii (H.G. nr. 9/2001; Legea nr. 215/2001), iar în privința personalului didactic, se utilizează sintagma “eliberare din învățământ”[162].

Pentru a desemna încetarea contractului individual de muncă pentru membrii Curții de conturi, este folosită noțiunea de “revocare din funcție” [Legea României nr. 77/2002]. Adaptând legislația muncii europene, Codul muncii din România a introdus în cuprinsul său noțiunea de “concediere” și “concediere colectivă”*, ca modalitate de
încetare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului [118, p.3-6].

Concedierea presupune măsura luată de angajator (patron), motivată prin lipsa de interes față de continuarea raportului juridic de muncă cu salariatul în cauză și care poate duce la scoaterea din muncă a persoanei angajate. Însă, temeiurile de concediere (de încetare a contractului de muncă) sunt prevăzute prin norme imperative, nefiind posibilă modificarea acestora sau stabilirea altora de către părțile raportului juridic de muncă. Reglementarea prin norme imperative a temeiurilor și a condițiilor de încetare a contractului de muncă asigură respectarea intereselor ambelor părți ale raportului juridic de muncă.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.