Contracte translative de proprietate

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.77

nivel: Facultate

Vânzarea cumpărarea constituie pentru ambele părți un act de dispoziție, ceea ce impune ca acestea să aibă capacitatea de exercițiu deplină. Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sau care au capacitate de exercițiu restrânsă vor putea încheia un asemenea contract numai prin intermediul ocrotitorului legal, respectiv cu încuviințarea acestuia și, în toate cazurile, cu autorizația autorități[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contracte translative de proprietate

Vânzarea cumpărarea constituie pentru ambele părți un act de dispoziție, ceea ce impune ca acestea să aibă capacitatea de exercițiu deplină. Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sau care au capacitate de exercițiu restrânsă vor putea încheia un asemenea contract numai prin intermediul ocrotitorului legal, respectiv cu încuviințarea acestuia și, în toate cazurile, cu autorizația autorității tutelare.

Persoanele juridice vor putea încheia contractul de vânzare-cumpărare numai cu respectarea principiului specialității capacității de folosință (art. 34 din Decretul nr. 31/1954).
B. Incapacități speciale
a. Incapacități speciale de a vinde și de a cumpăra
1. Potrivit art. 1307 C. civ., vânzarea cumpărarea de bunuri proprii și prin bună-învoială între soți este, în principiu, interzisă.

Rațiunile acestei interdicții constau în următoarele:
împiedicarea soților de a realiza, sub aparența unor vânzări simulate, donații irevocabile, știut fiind faptul că, potrivit art. 937 C. civ., donația între soți este revocabilă, în vreme ce donația între alte persoane este irevocabilă în principiu; apărarea intereselor moștenitorilor rezervatari ai soțului vânzător, întrucât sub aparența unei vânzări simulate, unul dintre soți ar putea face celuilalt liberalități care să depășească limitele cotității disponibile; apărarea intereselor creditorilor chirografari ai soțului vânzător, care ar putea fi fraudați prin încheierea unor contracte de vânzare cumpărare simulate sau fictive, prin care soțul vânzător urmărește să micșoreze gajul general al acestor creditori și sustragerea unor bunuri de la urmărire.

Sancțiunea nerespectării acestei interdicții este nulitatea relativă a contractului, anularea putând fi cerută de către oricare dintre soți, de moștenitorii rezervatari sau de către creditorii chirografari.
O excepție de la această prohibiție există în ipoteza vânzării silite prin licitație publică a unui bun propriu al unuia dintre soți, celălalt putând să-l cumpăre în mod valabil.

2. O altă incapacitate specială este conținută de art. 507 alin. 2 C. pr. civ., potrivit căruia debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane și, tot astfel, conform art. 497 alin. 4 C. pr. civ., din momentul notării somației în cartea funciară orice act de înstrăinare sau constituire de drepturi reale cu privire la imobilul urmărit este inopozabil; afară de cazul în care creditorut sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau dobânditorul imobilului a consemnat sumele necesare acoperirii creanțelor care se urmăresc, inclusiv dobânzile și cheltuielile de executare.

b. Incapacități speciale de a cumpăra

1. Potrivit art. 1308 C. civ. nu pot cumpăra nici direct și nici prin persoane interpuse:
a. tutorii, bunurile persoanelor care se află sub tutela lor atât timp cât socotelile definitive ale tutelei nu au fost date și primite (pct. 1);
b. mandatarii legali și cei convenționali împuterniciți să vândă unele bunuri ale mandantului lor nu pot să le cumpere (pct. 2);
c. administratorii bunurilor statului nu pot cumpăra bunurile pe care le administrează (pct. 3);
d. funcționarii publici nu pot cumpăra bunurile statului sau ale unităților administrativ teritoriale (comune, orașe, municipii și județe) care se vând prin intermediul lor (pct. 4).

Rațiunea instituirii prohibițiilor cuprinse în art. 1308 constă în împiedicarea ivirii unor contradicții de interese între cei însărcinați să înstrăineze aceste bunuri și cei ale căror bunuri sunt însărcinați să le înstrăineze.
Considerăm că sancțiunea aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 1308 pct. 1 și 2 este nulitatea relativă, iar pentru încălcarea celor de la pct. 3 și 4 nulitatea absolută.

2. Potrivit art. 1309 C. civ. judecătorii, procurorii și avocații nu pot să cumpere drepturi litigioase care sunt de competența Curții de Apel în a cărei circumscripție teritorială își exercită funcția sau profesia (în ceea ce-i privește pe magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție, interdicția se întinde la nivelul întregii țări).
Sancțiunea nerespectării acestei incapacități este nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, întrucât interdicția vizează apărarea prestigiului justiției ca putere în stat, deci un interes de ordine publică.

3. În ceea ce privește posibilitatea cetățenilor străini și a apatrizilor de a dobândi terenuri situate în România, Constituția revizuită prevede în art. 44 alin. 2 „cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală”.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.