Contract de utilizarea unui program pentru calculator

5x puncte

categorie: Diverse

nota: 9.96

nivel: Facultate

a) Utilizatorul poate face, fara autorizatia autorului, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care este necesara pentru siguranta utilizarii programului. b) El poate, de asemenea, fara autorizatia autorului, sa observe, sa studieze sau sa testeze functionarea programului soft, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectu[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contract de utilizarea unui program pentru calculator

a) Utilizatorul poate face, fara autorizatia autorului, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care este necesara pentru siguranta utilizarii programului. b) El poate, de asemenea, fara autorizatia autorului, sa observe, sa studieze sau sa testeze functionarea programului soft, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie, afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efctueze.

3.2. Partile au convenit ca la termenele intermediare (incheierea fiecarei etape) sa incheie un proces-verbal de receptie, semnat de reprezentantii lor, prin care sa se ateste calitatea lucrarilor aferente.4.1. Autorul programului soft proiectat, realizat si livrat utilizatorului, garanteaza lucrarea pana la apartitia unei noi versiuni, dar nu mai mult de ........... .
4.2. In cazul in care pe parcursul derularii etapelor mentionate la pct. 3.1. apar eventuale anomalii datorate autorului, acesta se obliga sa le inlature in cel mult 3 zile de la semnalarea lor de catre utilizator.

4.3. Se excepteaza de la prevederile pct. 4.1. si 4.2. anomaliile de introducere sau de operare ale utilizatorului, inlaturarea caestora urmand a fi asigurata de utilizator, la cerere, in cadrul activitatii de asisitenta tehnica. In cazul nerespectarii termenului de testare si livrare a CD-ROM-ului matrita, autorul se obliga la plata unor penalizari de .............% din pretul programului soft, pentru fiecare zi intarziere.7.2. In cazul neefectuarii platii la termen, utilizatorul se obliga la plata unor penalizari de ............% din pretul programului soft, pentru fiecare zi de intarziere si daune-inerese.

VIII. FORTA MAJORA
8.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/ de executarea in mod necorspunzator - total sau partial- a oricarei obligatii carei revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ....................... zile/ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Diverse

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.