Contract de prestari servicii

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.88

nivel: Facultate

Art. 3.1. Prezentul contract se incheie pentru o durata initiala de 1 an, adica intra in vigoare la data de .............................. si se termina la ................................
La expirarea acestei durate, partile de comun acord pot decide prelungirea contractului printr-un act aditional la prezentul contract, care se va incheia cel mai tarziu cu o luna inainte de expirarea cel[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contract de prestari servicii

Art. 3.1. Prezentul contract se incheie pentru o durata initiala de 1 an, adica intra in vigoare la data de .............................. si se termina la ................................
La expirarea acestei durate, partile de comun acord pot decide prelungirea contractului printr-un act aditional la prezentul contract, care se va incheia cel mai tarziu cu o luna inainte de expirarea celui actual.
Partea interesata in continuarea contractului va notifica in acest sens cealalta parte, cu 30 de zile anterior expirarii duratei contractuale initiale.

Capitolul 4 - PRET, MODALITATI DE PLATA
Art. 4.1. Pretul pentru serviciile prestate pe baza acestui contract, este pretul negociat intre Prestator si Beneficiar stabilit la suma de ......... euro/lunar, fara TVA, care se va plati sub forma de abonament.
Tariful de mai sus este valabil in masura in care serviciile ce fac obiectul prezentului contract se presteaza pentru un numar de maxim ......... persoane, angajati ai Beneficiarului.

In masura in care numarul de persoane pentru care Prestatorul efectueaza servicii conform prezentului contract , la solicitarea Beneficiarului va creste, valoarea contractului se va majora, conform intelegerii partilor ce se va consemna prin act aditional la prezentul contract.

Art. 4.2. Pretul este stabilit in EURO. Plata acestuia se va face in lei, echivalentul fiind stabilit prin raportare la cursul valutar oficial LEU/EURO stabilit de Banca ....................................... la data facturarii.
Art. 4.3. Prestatorul factureaza Beneficiarului contravaloarea serviciilor prestate pe baza pretului prevazut in art.4.1 al prezentului articol.
Art. 4.4 Beneficiarul se obliga sa isi achite obligatiile sale de plata in termen de 7 zile de la data emiterii facturii, in numerar sau ordin de plata.

Art. 4.5. Orice intarziere in ceea ce priveste termenul de plata se va penaliza cu 0,06% pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii integrale a sumei datorate. Daca valoarea penalitatilor nu acopera eventualele prejudicii produse Prestatorului, acesta poate solicita despagubiri calculate si dovedite.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.