Contract de ipoteca

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.85

nivel: Facultate

b) Acest apartament se afla in circuitul civil si a intrat in proprietatea debitorului ipotecar prin contractul de vanzare- cumparare nr. .................. din .................... transcris in Cartea funciara nr. .......... , fiind liber de orice sarcini asa cum rezulta din Certificatul nr. ............... din .............. anexat la prezentul Contract.
2.3. a) Debito[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contract de ipoteca

b) Acest apartament se afla in circuitul civil si a intrat in proprietatea debitorului ipotecar prin contractul de vanzare- cumparare nr. .................. din .................... transcris in Cartea funciara nr. .......... , fiind liber de orice sarcini asa cum rezulta din Certificatul nr. ............... din .............. anexat la prezentul Contract.
2.3. a) Debitorul ipotecar se obliga sa nu instraineze imobilul a carui ipoteca constituie obiectul prezentului contract pana la rambursarea imprumutului si a dobanzilor aferente la scadenta.

b)Totodata, debitorul ipotecar se obliga sa transcrie ipoteca in Cartea funciara nr ............ iar in baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silita, in cazul in care debitorul ipotecar nu-si lichideaza datoria la scadenta.
III. LITIGII
3.1.Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvata pe cale amiabila de reprezentantii lor.

3.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

4.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea in tocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.