Contract de imprumut de folosinta - bun mobil

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.99

nivel: Facultate

Partile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta pe o perioada de ........... ani, incepand de astazi, data autentificarii contractului.
4.2. La expirarea prezentului contract, partile vor putea, de comun acord, sa prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contract de imprumut de folosinta - bun mobil

Partile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta pe o perioada de ........... ani, incepand de astazi, data autentificarii contractului.
4.2. La expirarea prezentului contract, partile vor putea, de comun acord, sa prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile enumerate la pct. ............ din prezentul contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau

- in termen de .... zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
5.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.4. Prevederile prezentului ................................. (capitol, articol, alineat) nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VI. LITIGII
6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.