Contract de imprumut de folosinta

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.94

nivel: Facultate

. D .......................................... domiciliat in ............................... str. .......................... nr. ....., bloc ...., scara ....., etaj ...., apartament ....., sector/judet .............................., nascut la data de ..................... (ziua, luna, anul), in ............................., sector/judet ....................., fiul lui ...... si al .........[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contract de imprumut de folosinta

. D .......................................... domiciliat in ............................... str. .......................... nr. ....., bloc ...., scara ....., etaj ...., apartament ....., sector/judet .............................., nascut la data de ..................... (ziua, luna, anul), in ............................., sector/judet ....................., fiul lui ...... si al ........................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria .... nr. ......................, eliberat de ......................., cod numeric personal ....................., in calitate de comodatar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului autoturismul, proprietate personala, marca ..............., tipul ................, nr. de identificare ................., capacitate cilindrica ........... cmc, culoare ................., an de fabricatie ............, inscris in circulatie sub nr. .............., conform certificatului de inmatriculare nr. ....................., eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, autoturism aflat in buna stare de functionare, care nu este sechestrat sau urmarit.
2.2. Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului.

III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a) sa predea spre folosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat;
b) sa nu instraineze autoturismul pe toata durata prezentului contract;
c) sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului, sa se foloseasca de autoturism ca un bun proprietar.
3.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa ceara si sa obtina spre folosinta autoturismul care face obiectul prezentului contract;

b) sa foloseasca autoturismul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatii curente si sa nu transmita dreptul de folosinta unei terte persoane;
c) sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a autoturismului;
d) sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;

e) va suporta toate pagubele si va fi unic responsabil pentru orice dauna sau vatamare produsa unui tert;
f) sa faca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului;
g) in momentul expirarii contractului, sa predea comodantului autoturismul in aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice degradare adusa acestuia.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.