Contract de franciza

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.56

nivel: Facultate

CONTRACT DE FRANCIZĂ
Nr. ........ data .............


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea Comercială ................. cu sediul în ............... str. ................... nr. ..... județul/sector al municipiului București ................... telefon ................ fax ................. înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. .........[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contract de franciza

CONTRACT DE FRANCIZĂ
Nr. ........ data .............


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea Comercială ................. cu sediul în ............... str. ................... nr. ..... județul/sector al municipiului București ................... telefon ................ fax ................. înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. ............ și codul fiscal nr. ............... având contul de virament nr. ................. la Banca ........................ reprezentată prin ........................... cetățean ............ legitimat cu act de identitate/pașaport nr. .............. având funcția de ................. în calitate de FRANCIZOR și
........................................

6. B. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

a) Să deschidă în termen de ........ zile de la data semnării prezentului contract, magazine, amplasate la adresa .....................................;
b) Să transmită francizorului informații și fotografii de bună calitate privind clădirea fiecărui magazin, cu determinarea vecinătăților fiecăreia, înainte cu cel puțin 30 de zile de la achiziționare; în cazul în care francizorul are obiecții în ceea ce privește clădirea sau vecinătățile acesteia, beneficiarul nu va achiziționa magazinul;
c) Să transmită francizorului după ce a primit aviz favorabil de la acesta, toate actele încheiate în legătură cu magazinul ce urmează să-l folosească împreună cu planul de organizare a spațiului achiziționat;
d) Să respecte design-ul stabilit de francizor, inclusiv indicațiile privitoare la mobiliar, decoruri etc;
e) Să asigure pentru fiecare magazin o suprafață conform planului de organizare, avizat de francizor;
f) Să plătească cheltuielile de cazare, transport și salarizare a personalului instruit;
g) Să folosească know-how-ul și informațiile primite de la francizor numai în scopul deschiderii de magazine pentru produsele ce fac obiectul acestui contract și desfășurării activității acestora;
i) Să utilizeze mărcile, numele comercial și alte simboluri transmise, numai în legătură cu produsele convenite și numai în stilurile, formele, culorile și mărimile autorizate în scris de francizor;
j) La ajungerea la termen a prezentului contract să înceteze folosința mărcilor cedate și să restituie francizorului toate documentele privind mărcile respective;
k) Pe durata contractului și după încetarea lui, beneficiarul să nu includă în numele său comercial vreun nume sau o marcă din cele care fac obiectul contractului;
l) Să aducă la cunoștința francizorului orice atingere sau contestare a mărcilor cesionate din partea unor terțe persoane, în teritoriu și să ia măsurile corespunzătoare. Cheltuielile efectuate pentru asemenea măsuri vor fi suportate în mod egal de cele două părți.
m) Activitatea de distribuție a produselor. Beneficiarul să utilizeze magazinele numai pentru vânzarea produselor furnizate de francizor ori de terțe persoane agreate în scris de către francizor;
n) Să desfășoare o activitate în conformitate cu standardele, metodele și formele stabilite de francizor prin contract și prin instrucțiuni ulterioare, comunicate beneficiarului. Această activitate se va desfășura sub marca, numele comercial și conform cu practica de afaceri a francizorului;
o) Să asigure personalului, pe cheltuiala sa, uniforme cu emblema francizorului;
p) Să facă cunoscut terților și consumatorilor că este beneficiarul francizorului .............................
r) Va folosi în cadrul magazinelor sale numai articolele promoționale (ambalaje, embleme etc.) care sunt aprobate în scris de francizor. Francizorul va furniza astfel de articole la cererea și pe costul beneficiarului;
s) Întreaga activitate a beneficiarului se va desfășura în contul, pe cheltuiala și pe riscul său, fără a aduce vreo atingere numelui sau reputației francizorului;
t) Să aibă o atitudine cinstită, civilizată și plină de curtoazie față de partenerii de afaceri și consumatori și să rezolve cu solicitudine și cu bună-credință orice reclamație provenită de la aceștia;
u) Să informeze permanent și imediat pe francizor asupra schimbărilor ce survin pe plan legislativ, administrativ și de afaceri, în teritoriu;
v) Va vinde produsele la prețuri care să nu fie mai mici decât prețul lor de achiziție.

COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI.

x) Beneficiarul să comande francizorului înainte cu ........ zile de deschiderea magazinului o cantitate de produse necesară desfășurării unei activități rentabile;
y) Să se asigure cu un stoc de produse care să permită o activitate continuă;
z) Să achite francizorului contravaloarea produselor, să plătească redevența lunară și să suporte contravaloarea cheltuielilor de transport și de asigurare a produselor.

7. LIVRAREA PRODUSELOR

1. Produsele comandate de beneficiar vor fi livrate de francizor acestuia sau agenților sau la ........................... (se indică locul și modalitatea de livrare, de exemplu - franco; depozit francizor; FOB portul de încărcare etc).
2. Pentru viciile apărute sau pierderea produselor, francizorul răspunde numai dacă viciul (pierderea) a fost constată de beneficiar sau de agenții săi, în momentul livrării și a fost anunțată francizorului în termen de ........... an/zile de la data livrării;
- în cazul în care francizorul cere beneficiarului retragerea unor produse de pe piață, beneficiarul va fi despăgubit pentru toate pierderile suferite, mai puțin pierderile de profit. Dacă beneficiarul nu dă curs cererii francizorului, nu va răspunde pentru eventualele pagube suferite de beneficiar ca rezultat al distribuirii produselor respective.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.