Continutul economic si rolul finantelor

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.77

nivel: Liceu

1.3. CONȚINUTUL ECONOMIC
AL FINANȚELOR ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE

Finanțele publice constituie o parte a relațiilor bănești, prin intermediul cărora, în procesul repartiției produsului intern brut se formează, se repartizează și se utilizează fondurile necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor statului.

o Asemenea relații apar în procesul repartiției făr[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Continutul economic si rolul finantelor

1.3. CONȚINUTUL ECONOMIC
AL FINANȚELOR ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE

Finanțele publice constituie o parte a relațiilor bănești, prin intermediul cărora, în procesul repartiției produsului intern brut se formează, se repartizează și se utilizează fondurile necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor statului.

o Asemenea relații apar în procesul repartiției fără echivalent direct și imediat a produsului intern brut și, în primul rând, a produsul intern net, în vederea satisfacerii unor nevoi publice.
o Finanțele publice constituie doar o parte a relațiilor financiare!
o În sfera finanțelor trebuie să fie incluse și acele relații care vizează:
o formarea capitalului social al agenților economici și modificarea mărimii acestuia;
o constituirea prin aporturi bănești a patrimoniilor instituțiilor, asociațiilor și fundațiilor private (particulare);
o remunerarea prin dividende a capitalului;
o constituirea de către fiecare agent economic a fondurilor proprii - pe seama separării și alocării amortismentului aferent imobilizărilor corporale și necorporale, a unor fracțiuni din profitul net și a altor resurse;
o alocarea acestor fonduri proprii pentru: investiții, finanțarea activității de exploatare (curente), acțiuni social-culturale, sponsorizări.
o Evidențierea trăsăturilor specifice ale finanțelor potrivit logicii formale simple a lui Aristotel.
o Relațiile de transfer de valoare fără echivalent direct și imediat
- sunt și financiare numai dacă îmbracă formă bănească și se realizează în scopul satisfacerii unor nevoi publice, colective;
- cele realizate în formă naturală nu sunt financiare;
- cele în bani de tipul donațiilor și succesiunilor în interesul unor persoane fizice nu sunt financiare.
- transferurile bănești neconvenționale (chiar fără echivalent direct și imediat) nu sunt financiare.

o Sfera de cuprindere a finanțelor

- este mai restrânsă decât cea a ansamblului relațiilor bănești, deoarece o mare parte a acestora vizează doar schimbarea formei valorii (marfă-bani și invers).
- este mai restrânsă decât cea a relațiilor de repartiție a PIB și PIN

o Repartiția PIB și PIN se poate realiza prin:

- mecanismul pieței;
- donații sau succesiuni;
- relații neconvenționale;
- relații financiare.

o 1. relații economice din sfera repartiției;
o 2. în formă bănească;
o 3. transfer de valoare fără un echivalent direct și imediat;
o 4. voința unică a statului / a unui subiect privat (agent economico-social);
o 5. în scopul satisfacerii unor necesități publice (finanțele publice) sau cu caracter social-general , depășind interesele strict individuale (finanțele private)

1.4. DEOSEBIRILE ESENȚIALE ÎNTRE FINANȚE ȘI CREDITUL BANCAR

Finanțele și creditul bancar sunt indispensabile economiilor contemporane, dar se deosebesc între ele, avându-se în vedere:

o Caracterul diverselor fonduri bănești ce se formează și se utilizează în regim instituționalizat
o Sursele de formare a fondurilor constituite în regim instituționalizat

Obiectul și caracterul transferului realizat

1. Caracterul fondurilor formate și utilizate în regim instituționalizat

o Fondurile permanente

- constituite în economie pentru satisfacerea nevoilor publice și pentru asigurarea continuității reproducției economice sau a activității din instituțiile private
- se alocă cu titlu definitiv
- nu presupun un echivalent direct și imediat și nici rambursarea lor
- sunt financiare.

o Fondurile provizorii

- se pun la dispoziția subiecților economico-sociali pentru perioade de timp determinate
- sunt rambursabile la scadențele fixate în contractele încheiate de beneficiari cu intermediarii financiari
- dau naștere la relații de creditare bancară.

Sursele de formare a celor două categorii de fonduri

o Fondurile financiare

- se constituie din PIN + amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (parte a PIB) + valoarea reziduală a mijloacelor fixe (parte a AN)
- sunt rezultatul unor procese de repartiție finalizate, de unde și caracterul definitiv al acestora.

o Fondurile de creditare bancară

- se formează pe seama mijloacelor bănești temporar disponibile în economie și mobilizate de către bănci, precum și a celor provenite din emisiunea monetară curentă
- constituie o întrepătrundere între procesele de repartiție finalizate cu procesele de repartiție în curs de derulare, ceea ce conferă acestor fonduri un caracter mixt.

o creditele bancare sunt angajate de subiecții economici pentru:

- completarea resurselor proprii;
- suplinirea resurselor financiare în curs de formare;
- suplimentarea fondurilor necesare reproducției economice.

o Cu toate deosebirile învederate, unii economiști includ relațiile de credit în sfera finanțelor, cărora li se atribuie astfel un sens larg și un sens restrâns-cu referire doar la prima categorie de relații, pe care le numesc relații financiare propriu-zise.

o Noi considerăm că relațiile de complementaritate ce se manifestă în mod real între fondurile financiare și cele de creditare bancară nu reprezintă argumente suficiente pentru a se concluziona asupra conținutului economic identic al celor două tipuri de relații bănești.

3. Obiectul și caracterul transferului realizat

o Prin intermediul relațiilor financiare se realizează transferuri de valoare fără echivalent direct și imediat, cu caracter definitiv, nerestituibil.
o Prin intermediul relațiilor de creditare bancară se transmite doar dreptul de folosință asupra sumei împrumutate pe o perioadă limitată de timp, până la scadență, în schimbul unui preț, dobânda.
o Astfel, relațiile de creditare bancară sunt relații bănești pure - exclusive, acordarea creditului reprezentând un act de vânzare - pentru bancă, iar angajarea creditului un act de cumpărare - pentru debitor, realizate pe baze contractuale.
o Prețul aferent acestor acte de vânzare-cumpărare este dobânda.
o Fondurile financiare se formează și se repartizează ca urmare a unei singure voințe (a statului sau a unui subiect economico-social), pe când creditele bancare sunt angajate pe baze contractuale - care presupun manifestarea voinței ambilor subiecți ai actului de vânzare-cumpărare.

Concluzie:

Relațiile de creditare bancară nu sunt financiare!!
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.