Contabilitatea salariilor

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.04

nivel: Liceu

Salariul reprezintă ,,expresia bănească a valorii forţei de muncă", ,,preţul forţei de muncă", ,,plata forţei de muncă". Mai simplu, salariul este definit ca ,,plata, de regulă īn formă bănească, a unei activităţi depuse", ,,preţul muncii", ,,plata muncii".
Prin legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se prevede:<[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contabilitatea salariilor

Salariul reprezintă ,,expresia bănească a valorii forţei de muncă", ,,preţul forţei de muncă", ,,plata forţei de muncă". Mai simplu, salariul este definit ca ,,plata, de regulă īn formă bănească, a unei activităţi depuse", ,,preţul muncii", ,,plata muncii".
Prin legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se prevede:
,,Art. 154 - (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat īn baza contractului individual de muncă.
(2) Pentru munca prestată īn baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat īn bani.
Art. 155 - Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
Art. 156 - Salariile se plătesc īnaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului."
Din punct de vedere fiscal, salariul reprezintă:
o Pentru angajatori (societate comercială, regie autonomă etc.), o cheltuială, ca orice altă cheltuială, impusă de necesitatea desfăşurării activităţii. Angajatorul, care face ,,plata muncii" sub formă de ,,salarii", are obligaţia:
 De a se īnregistra pe cheltuieli cu salariile acordate, care reprezintă o ,,cheltuială cu salariile", īnregistrată īn debitul contului 641 ,,Cheltuieli cu remuneraţiile personalului", care este o cheltuială deductibilă la calcului profilului impozabil (adică admisă a sa scădea din veniturile impozabile īn scopul determinării profitului impozabil);
 De a se īnregistra īn evidenţa financiar-contabilă cu ,,salariile plătite", respectiv cu ,,salariile şi alte drepturi cuvenite personalului", īn creditul contului 421 ,,Personal - remuneraţii acordate", şi de a calcula şi reţine, prin stopaj la sursă, obligaţiile bugetare (contribuţia pentru şomaj, pensie, sănătate şi impozitul). Calculul şi reţinerea obligaţiilor datorate statului reprezintă o obligaţie a angajatorului (a celui care face plata salariilor) şi se face prin ,,stopaj la sursă", care constă īn faptul că nu se face plata salariilor pānă nu se ,,stopează", pānă nu se calculează şi reţin sumele datorate statului;
o Pentru salariat (angajat), un ,,venit obţinut prin muncă", un venit acordat de angajator după ce s-au calculat şi reţinut de angajator toate obligaţiile de plată datorate statului.
Din punct de vedere strict fiscal, sensul şi conţinutul noţiunii de salariu se vor īnţelege corect şi pe deplin numai dacă este privit atat din punct de vedere al celui care īl acordă (al angajatorului, care este plătitorul de salarii), cāt şi din punct de vedere al celui care īl primeşte (al salariatului, care este beneficiarul veniturilor din salarii).
SALARIATUL este o persoană īncadrată cu contract individual de muncă, cu timp integral sau parţial de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată. Atāt timp cāt nu există un contract individual de muncă, nu se poate vorbi de salariat sau salariu.. calitatea de salariat se capătă numai şi numai prin īncheierea unui contract individual de muncă, care generează īntocmirea documentului ,,carte de muncă", numită mai nou ,,carnet de muncă".
De reţinut că unele activităţi se pot desfăşura şi pe bază de ,,contracte civile", numite ,,convenţii civile", īncheiate īn baza Codului Civil, care nu generează raporturi de muncă, care nu se cuprind īn statul ,de salarii şi, ca urmare, (1) nu se supun contribuţiilor bugetare (pentru şomaj, pensii, sănătate) prevăzute pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, (2) nu se impozitează pe baza baremului lunar de impunere, pe baza căruia se impun veniturile salariale şi asimilate salariilor, (3) nu se includ īn venitul anual global impozabil.
Veniturile pe bază de ,,contracte civile", īncheiate īn baza Codului Civil, se īncadrează īn Codul Fiscal (C.f.) la ,,venituri din alte surse" (art.83 C.f.), iar impozitul se calculează cu cota de 10% pānă la 31.12.2004 şi cota de 16% după 1.01.2006 (art. 85 C.f ).
CONTRACTUL reprezintă ,,Un acord īncheiat īntre două sau mai multe persoane spre a asigura un rezultat din care fiecare urmăreşte un beneficiu" (Oxford. Dicţionar de politică, Editura Univeres Enciclopedic, Bucureşti, 2001).
Prin Codul Muncii (Lege nr. 53/2003) se prevede:
,,Art. 10 - Contractul individual de muncă este contractul īn temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru el şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, īn schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Art. 11 - Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.
Art. 12 - (1) Contractul individual de muncă se īncheie pe durată nedeterminată.
(2) - Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate īncheia şi pe durată determinată, īn condiţiile expres prevăzute de lege.
Art. 14 - (1) Īn sensul prezentului cod, prin angajator se īnţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.
Art. 16 - (3) Munca prestată īn temeiul unui contract individual de muncă īi conferă salariatului vechime īn muncă.
Art. 35 - (1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, īn baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile īn care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii.
(3) Salariaţii care cumulează mai multe funcţii sunt obligaţi să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.