Contabilitatea operatiunilor in devize

3x puncte

categorie: Contabilitate

nota: 5.72

nivel: Liceu

Referat despre Contabilitatea operatiunilor in devize
2 Contabilitatea operatiunilor de schimb la termen
Operatiunile de schimb la termen sunt considerate operatiunile de cumpărare si de vânzare a devizelor cu decontare după mai mult de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit între părti.

Decontarea operatiunilor se face la[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contabilitatea operatiunilor in devize

Referat despre Contabilitatea operatiunilor in devize
2 Contabilitatea operatiunilor de schimb la termen
Operatiunile de schimb la termen sunt considerate operatiunile de cumpărare si de vânzare a devizelor cu decontare după mai mult de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit între părti.

Decontarea operatiunilor se face la un curs stabilit prin contract la încheierea tranzactiei si operabil în viitor, la livrarea sumelor. Acesta este cursul la termen, sau forward. Acest curs se determină tinând cont de diferentele de rată a dobânzii pentru monedele schimbate. Cursul la termen poate fi majorat cu reportul sau micsorat cu
deportul existent pentru valuta tranzactională. De exemplu, pentru a fixa cursul leu-euro, la termen de trei luni se procedează astfel: se cumpără euro la vedere la cursul de 36.000 lei si se dau cu împrumut pe o perioadă de trei luni, la o rată a dobânzii de 8%. Pe de altă parte, sau împrumutat lei pentru achizitionarea de euro, la o rată a dobânzii de 16%.

După trei luni, un euro a creat o dobândă de 0,02 euro, iar cei 36.000 lei echivalenti o dobândă de 1.440 lei. Cursul leu/euro la termen de trei luni va fi 37.740: 1,02 = 37.000 lei. In acest caz, cursul la termen este mai mare decât cursul la vedere, 37.000 fată de 36.000, realizând un report. In cazul invers, avem de-a face cu un deport.

Operatiunile de schimb la termen sunt de două feluri: operatiuni de schimb speculative (la termen sec) si operatiuni de schimb de acoperire. Operatiunile de schimb „speculative" reprezintă operatiuni efectuate în cadrul unei serii succesive de cumpărări sau vânzări de devize, urmate de revânzăn sau răscumpărări, în scopul obtinerii unui profit, prin valorificarea unor oportunităti conjuncturale existente pe piată.

Operatiunile de schimb la termen sec (speculative) se înregistrează în conturi în afara bilantului, la cursul de la data încheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului 933 „Operatiuni de schimb la termen". Periodic, evaluarea angajamentului, la cursul la termen rămas de scurs, se înregistrează în conturile în afara bilantului 9363 „Conturi de ajustare devize" si
9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb".

Operatiunile de schimb „de acoperire", sunt acele operatiuni efectuate cu scopul de a compensa sau reduce riscul provenind din variatia cursului de schimb care poate afecta un ansamblu omogen de elemente de activ, pasiv sau în afara bilantului, exprimate în devize. Evidentierea în contabilitate a operatiunilor de schimb la termen se face cu ajutorul următoarelor conturi:
372 "Conturi de ajustare"
933 "Operatiuni de schimb la termen"
9331 "Lei de primit contra devize de livrat"
9332 "Devize de livrat contra lei de primit"
9333 "Devize de primit contra lei de livrat"
9334 "Lei de livrat contra devize de primit"
9335 "Devize de primit contra devize de livrat"
9336 "Devize de livrat contra devize de primit"
934 "Report / deport calculat anticipat"
9341 "Report / deport de primit"
9342 "Report / deport de plătit"
936 "Conturi de ajustare devize în afara bilantului"
6361 „Pozitie de schimb"
9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb"
9362 „Conturi de ajustare devize"
Conturile 372 si 936 functionează în mod asemănător ca în cazul operatiunilor de schimb la vedere.

Contul 9341 "Report / deport de primit" este un cont de pasiv. Se creditează cu deportul de primit la cumpărarea devizelor sau reportul de primit la vânzarea devizelor în corespondentă cu contul 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb", sau cu unul dintre conturile de operatiuni de schimb la termen (933) si se debitează la esalonarea reportului sau a deportului de primit în corespondentă cu contul 378 "Venituri de primit".

Soldul contului reprezintă report/deport de primit, în lei, pentru deviza vândută si încă nelivrată si pentru deviza cumpărată si încă neprimită. Contul 9342 "Report / deport de plătit" este un cont de activ. Se debitează cu deportul de plătit la vânzarea devizelor (contul 9362) sau reportul de plătit la cumpărarea devizelor (contul 9334), si se creditează la esalonarea deportului sau reportului de plătit în corespondentă cu contul 377 "Cheltuieli de plătit".
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.