Contabilitatea operatiunilor diverse

3x puncte

categorie: Contabilitate

nota: 9.21

nivel: Facultate

Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligatiile suportate de angajator (bancă), si de angajat. Pentru evidentierea datoriilor si a creantelor privind asigurările si protectia
socială se utilizează contul 352 "Asigurări sociale, protectie socială si conturi asimilate. Acest cont are mai multe conturi sintetice de gradul II si III pe feluri de contributii, astfel:[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contabilitatea operatiunilor diverse

Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligatiile suportate de angajator (bancă), si de angajat. Pentru evidentierea datoriilor si a creantelor privind asigurările si protectia
socială se utilizează contul 352 "Asigurări sociale, protectie socială si conturi asimilate. Acest cont are mai multe conturi sintetice de gradul II si III pe feluri de contributii, astfel:

3521 „Asigurări sociale"
0 „Contributia unitătii la asigurările sociale"
1 „Contributia personalului pentru pensia suplimentară"
2 „Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate"
3 „Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate"
3522 „Ajutor de somaj"
0 „Contributia unitătii la fondul de somaj"
1 „Contributia personalului la fondul de somaj"
3526 „Alte datorii si creante sociale"
0 „Alte datorii sociale"
1 „Alte creante sociale"

Toate conturile sunt de pasiv, exceptie făcând contul 35262 "Alte creante sociale", care este de activ. Conturile de pasiv se creditează la înregistrarea datoriei de plată fată de bugetele asigurărilor si protectiei sociale si se debitează la stingerea acestor obligatii, prin efectuarea vărsămintelor.

Contabilitatea datoriilor fată de bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate în cadrul decontărilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe salarii, subventiile de primit si alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate.

Contul 353 „Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" prezintă următoarele conturi sintetice de gradul II si III:
3531 „Impozitul pe profit"
0 „Impozitul pe profitul curent"
1 „Impozitul pe profitul amânat"
3532 „Taxa pe valoare adăugată"
0 „TVA de plată"
1 „TVA de recuperat"
0 „TVA deductibilă"
1 „TVA colectată"
2 „TVA neexigibilă"
3533 „Impozitul pe salarii"
3534 „Subventii"
3536 „Alte impozite taxe si vărsăminte asimilate"
3538 „Fonduri speciale, taxe si vărsăminte asimilate"
3539 „Alte datorii si creante cu bugetul statului"
0 „Alte datorii fată de bugetul statului"
1 „Alte creante fată de bugetul statului"

Metodologia de calcul a impozitului pe profit, obligă agentii economici să contabilizeze impozitele exigibile si/sau aferente anului fiscal la care se referă. Baza de calcul a impozitului pe profit este profitul impozabil care se calculează ca diferentă între veniturile realizate din orice sursă si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile si se adaugă cheltuielile nedeductibile, conform relatiei:
Pim = Vt-Ct-Vn + C„
Pjm - profitul impozabil
Ct - cheltuieli totale
Vn- venituri neimpozabile
C„- cheltuieli nedeductibile

In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind:
- dividendele primite de către o persoană juridică română de la o altă
persoană juridică română;
- diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori compensarea unor creante de la societatea la care se detin participatiile;
- veniturile rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului pe profit sunt reglementate în legea 414/2002, art.8. Specific activitătii bancare sunt următoarele:
- rezerva, în limita a 5% din profitul contabil, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si vărsat;
- sumele utilizate de bănci si cooperativele de credit pentru constituirea si majorarea rezervelor si provizioanelor sunt deductibile;
- cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât 1;
- în cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operational utilizatorul poate deduce chiria.

La bănci, impozitul pe profit se calculează lunar, cumulat de la începutul anului. Taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat se stabileste lunar, pe bază de decont, ca diferentă între valoarea taxei exigibile bunurilor livrate sau serviciilor prestate (35327 „TVA colectată") si a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri si servicii (35326 „TVA deductibilă"). Diferetaa de taxă, în plus sau în minus, între TVA colectată si TVA deductibilă se înregistrează în conturi distincte (35323 „TVA de plată", respectiv 35324 „TVA de recuperat") si se regularizează în conditiile legii. Conturile 35324 "TVA de recuperat" si 35326 "TVA deductibilă" sunt conturi de activ, 35323 "TVA de plată", 35327 "TVA colectată" sunt de pasiv, iar 35328 "TVA neexigibilă" este cont bifunctional. De remarcat că societătile bancare sunt exceptate de la plata TVA. Băncile sunt obligate la plata TVA în conditiile legii, pentru alte lucrări si servicii care nu se încadrează în specificul bancar.
Contul 3531 "Impozitul pe profit", reflectă obligatiile de plată, privind impozitul pe profit fată de bugetul statului, fiind un cont de datorii. Contul 3531 „Impozitul pe profit" poate prezenta si sold debitor, reflectând creante fată de bugetul statului din impozitul pe profit vărsat în plus.

Contul 3531 „Impozitul pe profit" are două conturi sintetice de gradul III: 35311 „Impozitul pe profit curent" si 35312 „Impozitul pe profit amânat".

Contul 35311 „Impozitul pe profit curent", este un cont bifunctional. Se creditează cu sumele datorate bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit, în corespondentă cu contul 6911 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent". Se debitează cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe profit. Soldul creditor reprezintă sumele datorate, iar soldul debitor ne arată sumele vărsate în plus.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.