Contabilitatea de gestiune aprofundata

7x puncte

categorie: Contabilitate

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Contabilitatea de gestiune aprofundata
Costurile deciziei – costurile pertinente
Ceea ce contează în analiza unei decizii este ca ea să se schimbe Tot ceea ce rămâne în aceeasi stare, oricare ar fi opțiunea reținută, este nepertinent și nu are o influiență semnificativă asupra acestei opțiuni. Costurile de integrat în calcule sunt cele care se modifică potrivit o[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contabilitatea de gestiune aprofundata

Referat despre Contabilitatea de gestiune aprofundata
Costurile deciziei – costurile pertinente
Ceea ce contează în analiza unei decizii este ca ea să se schimbe Tot ceea ce rămâne în aceeasi stare, oricare ar fi opțiunea reținută, este nepertinent și nu are o influiență semnificativă asupra acestei opțiuni. Costurile de integrat în calcule sunt cele care se modifică potrivit opțiunilor finale reținute.

Aplicarea acestui principiu presupune identificarea mai întâi a orizontului temporal corect. Aceasta este cel prin care decizia este considerat ca având efecte. Orizontul strategic nu comporta aceleași mize, ca și decizia punctuală. Prima chestiune la care se referă este: cât timp vor dura efectele deciziei asupra costurilor? Trebuie luate apoi în considerație toate costurile afectate, pe acest orizont, suma lor sau legea lor de variatie. Un cost pertinent nu este numai un cost suplimentar determinat de o decizie ci și un cost considerat ireversibil , chiar dacă ar fi fost sau nu reversibil .

Totuși înainte de toate trebuie să se răspundă la două întrebari majore: pe ce oriont ne angajează decizia studiată? Ce costuri vor fi modificate pe acest orizont si cum?

Cazul cel mai simplu de costuri nepertinente este cel al costurilor trecute: cheltuielile irecuperabile care sunt deja efectuate. Aceste costuri pe stadiu “costuri ascunse/imaginare” chiar dacă uneori ajung la suprafață registrelor contabile prin jocul etalonarii cum sunt amortismentele imobilizarilor sau cheltuielile de repartizat, nu mai au importanță pentru viitor. Datorită faptului că sunt nerecuperabile ele trebuie ignorate în studiere deciziei.

Cazul costurilor viitoare este mai delicat. Cheltuielile “inevitabile” încă neefectuate dar angajate înaintea deciziei în cauză și imposibil de modificat în viitorul apropiat, prin decizie nu sunt de luat în seama în opțiune.

Totuți raționamente de acest tip se pot referii la o gestiune miopa și periculoasă pentru viitorul întreprinderi. Un cost trecut sau inevitabil la un orizont dat nu poate fi ignorat intr-o decizie prezentă decât dacă aceasta decizie nu contribuie, prin ignorare sa-l faca recurent.

Exemplu:
Presupunem că vindem un produs de 10 eur pe care îl cumpăram cu 2 eur, dar că trebuie să suportam 10 000 eur pe luna cheltuieli de locație a unui depozit a cărui instalarii nu permit vânzarea lunară decât a 25 unitați pe zi. Este clar că activitata este deficitară dearece cei 8 eur câstigații prin prețul de vânzare nu aduc decât 8*25*30= 6 000 eur pe lună, ceea ce nu acoperă nici măcar locația.

Nu ne putem limita la considerarea contribuției produsului la acoperirea cheltuielilor, deci ceea ce se raportează la produs, locația fiind exclusă, fie(10-2)*25*30 = 6 000 eur și prin comparara acestei sume cu contribuțiile care ar fi raportate în privința altor activităti posibile în cadrul luni. Dacă produsul este deja cumpărat, opțiunea nu este decât între a-l vinde pentru 10*25*30= 7500 eur sau de a renunța la rabat care va face cu siguranță vânzarea mai atractivă. Astefel de calcule nu pot fi considerate punctuale deoarece ignora viitorul care va face posibile alte opțiuni. Nu trebuie să pierdem din vedere că exploatarea este deficitară chiar dacă pe termen scurt este mai bine să te asiguri decât să nu faci nimic.

Regăsim această chestiune dacă ne reorientram spre teoria economică, care a aratat că, aceste costurile pertinente pentru luarea deciziilor la nivelul producției sunt de natura costul marginal, asemenea unui cost suplimentar întreținut de o cantitatea suplimentară.

Este posibil de fapt să se măsoare două costuri marginale:
- costul marginal pe termen scurt, care presupune ca volumul suplimentar este efectuat fără extinderea capacităților, cele libere existente permițând creșterea producției cu mijloace constante;
- costul marginal pe termen lung, care ține seama de costurile suplimentare generate de extensia viitoare a instalațiilor considerate progresiv necesară prin acumlarea de producții suplimentare.

Diferența/distincția dintre cele două costuri marginale ține cel puțin de starea circumstanțială a ratei folosirii capacităților față de ocazia de a le utiliza, numai în perspectiva adoptată pentru a trata decizia. A raționa conform costului marginal pe termen scurt, înseamnă a ignora că satisfacerea unei cereri presupune să dispui în prealabil de capacități libere a căror existență nu este gratuită, chiar atunci când costul este inevitabil pe termen scurt și când aceasta încurajează în a-l considera ca nepertinent pentru decizie. În schimb, această perspectivă este refuzată în costul marginal pe termen lung care poate integra chiar costul finanțării capacităților.

Costurile directe si indirecte
Identificarea costurilor afectate de o decizie este cu atât mai simplă cu cât acestea sunt formate din consumuri specifice pe obiect (produs, entitate, proces) asupra căruia acționează decizia. Planurile Contabile Generale consideră costuri directe pe cele care sunt angajate pentru un singur produs. În practică, se califică prin extensie costuri directe cele specifice oricărui alt obiect de calcul. Costurile comune mai multor obiecte de calcul sunt numite indirecte.

Credibilitatea totalului acestor consumuri imputate unui produs sau altui obiect de calcul este apriorică cu atât mai puternică cu cât ea cuprinde mai multe costuri indirecte. Costurile indirecte întrețin relații mai mult sau mai puțin diferite cu produsul dat. Unele dinte ele sunt apropiate/specifice pentru ca sunt rezultatul resurselor consummate de el (și alte produse).

Chiria unei masini care intervine în fabricarea diverselor producții sau energia pe care o consumă. Altele sunt ceva mai distante: asigurarea clădirilor uzinei, cheltuieli de întreținere cotidiană, costurile salariale ale șefilor de atelier, costurile de ordonantare. Altele sunt și mai îndepartate: salariile personalului sediului central, facturile privind telefoanele direcției generale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.