Contabilitatea capitalurilor

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.90

nivel: Facultate

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

2.1.Conținutul și structura capitalurilor

Sub aspect economic , capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care , prin asociere cu ceilanți factori de producție ( munca , știința , informația , pământul ) , participă la producerea de bunuri în scopul obțineri unui profit.
Din punct de vedere contabil, capitalurile deținute [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contabilitatea capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

2.1.Conținutul și structura capitalurilor

Sub aspect economic , capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care , prin asociere cu ceilanți factori de producție ( munca , știința , informația , pământul ) , participă la producerea de bunuri în scopul obțineri unui profit.
Din punct de vedere contabil, capitalurile deținute de agenții economici reprezintă surse stabile și permanente de finanțare a activului patrimonial.
Cu ajutorul capitalurilor, societatea își procură mijloacele economice necesare: utilaje, clădiri, mijloace de transport, stocuri de materii prime și materiale, obiecte de inventar , etc.

Din punct de vedere patrimonial, capitalurile sunt elemente de pasiv.
Capitalurile se formează la înființarea socetății, iar pe parcursul desfășurării activității ele se majorează sau diminuează, după caz, iar la încetarea activității se lichidează.
Conturile de capitaluri cuprind totalitatea resurselor de finanțare stabile, aflate la dispoziția unității patrimoniale formate din:

1 capitalurile proprii;
2 provizioane pentru riscuri și cheltuieli asimilate capitalurilor proprii;
3 împrumuturile pe termen mediu și lung și alte surse cu durata de finanțare mai mare de un an.

Privite în contextual legii nr.82/1991 capitalurile permanente se structurează:

1.) CAPITALURI PROPRII care cuprind totalitatea capitalurilor aflate în proprietatea titularilor de patrimoniu (acționari , asociații , întreprinzători individuali ).Acestea se constituie din aportul proprietarilor , din profit , din sbvenții , etc.Principalele forme de manifestare ale capitalurilor proprii sunt :

- capital social
- prime legate de capital
- diferențe din reevaluare
- rezerve
-rezultat reportat (profit nerepartizat (+)/ pierdere neacoperită(-))
- rezultat curent (profit (+)/ pierdere (-))
- fondurii proprii
-subvenții pentru investiții
- provizoane reglementate

2.) PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI sunt surse constituite la sfârșitul exercițiului financiar, în temeiul principiului prudenței, cu scopul de a evita posibile pierderi generate de apariția unor fenomene de risc:

- litigii cu alte societății
- garanții acordate clienților
- cheltuieli cu reparații capitale
- pierderi din schimb valutar

3.) CAPITALURI STRĂINE sunt surse atrase de întreprindere de la alte societății sau de la bănci , sub forma împrumuturilor pe termen mediu și lung. Ele sunt rambursabile la scadență și purtă toare de dobândă. Cuprind următoarele categorii:

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
- credite bancare pe termen mediu și lung
- datorii legate de participații
- alte împrumuturi și datorii assimilate

Reflectarea în contabitatea financiară a capitalurilor societății comerciale se realizează cu ajutorul clasei de conturi nr. 1 din Planul General de Conturi.
Conturile din claca 1, întrucât reflectă resursele întreprinderi (componente ale pasivului patrimonial) funcționează după regula de pasiv.
Conturile de capital încep să funcționeze prin a se credit și se creditează cu existentul inițial și cu majorările de pasiv ( la constituirea rezervelor ) , se debitează cu micșorările de pasiv ( la constituirea resurselor ) , iar soldul final creditor reflectă resursele neutilizate încă ( existente ).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.