Contabilitate - lucrare de stagiu

1x punct

categorie: Contabilitate

nota: 6.50

nivel: Facultate

Etica profesionala trebuie inteleasa, aplicata si respectata de toti membrii Corpului. Cerintele de etica ale profesionistilor contabili au ca baza Codul Etic National, emis de CECCAR, in conformitate cu Codul Etic International emis de organismul mondial al contabilitatii IFAC.

Necesitatea si importanta unor norme de etica ti conduita profesionala si personala rezida din rolul imp[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contabilitate - lucrare de stagiu

Etica profesionala trebuie inteleasa, aplicata si respectata de toti membrii Corpului. Cerintele de etica ale profesionistilor contabili au ca baza Codul Etic National, emis de CECCAR, in conformitate cu Codul Etic International emis de organismul mondial al contabilitatii IFAC.

Necesitatea si importanta unor norme de etica ti conduita profesionala si personala rezida din rolul important pe care il au liber profesionistii contabili fata de stat si societate.

Codul presupune ca o cerinta esentiala a calitatii serviciilor stiinta, competenta si constiinta, independenta de spirit si dezinteres material, moralitate, probitate si demnitate.

Datorita faptului ca practic este imposibil de a stabili cerinte etice pentru toate situatiile cu care se pot intilni profesioanistii contabili in activitatea lor, codul reprezinta un ansamblu de principii si obiective a acaror respectare conduce la realizarea dezideratului de etica si calitate a activitatilor.

Obiectivele profesiei contabile stabilite prin acest cod indeplinesc cele mai inalte standarde de profesionalism, ating cele mai inalte nivele de performanta si raspund cerintelor interesului public.
Pentru indeplinirea acestor obiective, profesionistii contabili trebuie sa respecte principii fundamentale bazate pe : integritare, obiectivitate, independenta, competenta profesionala si bunavointa, confidientialitate, comportament profesional, norme tehnice si profesionale.

Profesionistul contabil va trebui sa-si exerseze rationamentul professional pentru a se asigura de respectarea principiilor pentru situatia pe care o analizeaza.

Obiectivitatea unui profesionist contabil poate fi amenintata sau sa para a fi amenintata drept consecinta a intereselor financiare ale clientului. In acest caz profesionistul contabil trebuie sa fie pregatit astfel ca prin natura deprinderilor profesionale, sa poata evalua singur daca interesele financiare influenteaza independenta sau obiectivitatea sa in indeplinirea responsabilitatilor care ii revin.

Pe linga vegherea cunoasterii si aplicarii eticii si normelor profesionale, trebuie asigurata o competitie si o concurenta loiala intre profesionistii contabili, descurajind orice tendinta agresiva sau abuziva pe piata, prin mijloace care lezeaza interesele publice.

Etica va reprezenta pentru toti profesionistii contabili, prestigiul si independenta in raporturile cu societatea economica si sociala, incurajind prin serviciile oferite, transparenta si credibilitatea informatiilor financiare, contribuind astfel la procesul de reforma pentru integrarea europeana.

Importanta cunosterii si aplicarii principiilor de baza fundamentale ale profesiei contabile independente de catre fiecare membru CECCAR reprezinta garantia unui profesionalism modern si performant, raspunzind celor mai inalte exigente.

Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate.Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport.

Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.

CECCAR este persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte experti contabili si contabili autorizati. Are filiale, fara personalitate juridica, in resedintele de judet si municipiul Bucuresti.
Organizarea si functionarea CECCAR se stabilesc prin regulament aprobat de Conferinta Nationala, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Justitiei.

Corpul este organizat pe sectiuni, comisii, departamente si Secretariatul general, subordonate Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului.

Conferinta nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului.Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplina, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri inscrisi in Tabloul Corpului, in vigoare la 31 decembrie a anului expirat.

Conferinta nationala este legal constituita daca este asigurata participarea majoritatii membrilor, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta nationala, care este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.