Constitutiile romanesti si importanta lor

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.52

nivel: Facultate

Astfel a sporit producția industrială și agrară, s-a desființat sistemul monetar național, s-a desființat sistemul breslelor (1873), s-a înființat sistemul monetar național, s-a adoptat legea învoielilor agricole (1866). În 1921 s-a realizat reforma agrară, care a contribuit la dezvoltarea capitalistă în agricultură.

Apare proletariatul modern legat de fabrică, apare mișcarea munci[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Constitutiile romanesti si importanta lor

Astfel a sporit producția industrială și agrară, s-a desființat sistemul monetar național, s-a desființat sistemul breslelor (1873), s-a înființat sistemul monetar național, s-a adoptat legea învoielilor agricole (1866). În 1921 s-a realizat reforma agrară, care a contribuit la dezvoltarea capitalistă în agricultură.

Apare proletariatul modern legat de fabrică, apare mișcarea muncitorească socialistă, iar poziția moșierimii se slăbește treptat. În 1918 este înfăptuită reforma electorală, votul devenind egal, direct, secret și obligatoriu.

Proiectul Constituției din anul 1923 a fost elaborat de Partidul liberal și a fost votată de Camera deputaților la 26 martie 1923 și publicată la data de 29 martie, atunci intrând și în vigoare. Cu privire la adoptarea acestei constituții s-au făcut aprecieri negative, în sensul că adoptarea ei ar fi nelegală, întrucât nu s-au respectat intru totul regulile de revizuire a Constituției stabilite în art. 128 al Constituției din 1866.

Constituția din 1923 este sistematizată în 8 titluri și anume:
Titlul I, despre teritoriul României;
Titlul II, despre drepturile românilor.
Constituția a proclamat drepturi și libertăți egale pentru toți, deși în ce privește femeile, în art. 6 se prevăd legi speciale care „vor determina condiții sub care femeile pot avea dreptul exercițiilor politice”, ceea ce constituie o inegalitate față de bărbați.

Titlul III, despre puterile statului.
Sistemul electoral constituie un mare pas înainte față de sistemul colegiilor pe avere instituit prin Constituția din 1866. Puterea executivă aparținea Regelui și se exercita prin Guvern.

Titlul IV, despre reprezentanța națională.
Puterea legislativă se exercită colectiv de Rege și Reprezentanța Națională (parlamentul), acesta fiind format din două camere: Camera Deputaților și Senatul, alese prin vot universal, egal, direct, obligatoriu și secret.

Titlul V, despre finanțe.
Sunt de reținut dispozițiile art. 17 care garantează proprietatea privată și art. 15 care interzic pedeapsa confiscării averii.

Titlul VI, despre puterea armată

Titlul VII, dispoziții generale
Dispozițiile art. 128 care interzic suspendarea Constituției și art. 131 care include unele dispoziții din legile adoptate anterior.

Titlul VIII, despre revizuirea Constituției, dispoziții tranzitorii și suplimentare. Cu toate că se aseamănă foarte mult cu Constituția din 1866, atât în conținut cât și prin formularea textelor, Constituția adoptată în 1923 este mult mai democratică, prin aceea că acordă drepturi și libertăți mai largi, înlocuiește sistemul cenzitar cu un sistem electoral democratic.

Constituția din 1923 ocrotește proprietatea privată, dar în același timp a fost o constituție rigidă, deoarece procedura de revizuire stabilită prin art. 129 și art. 130 era o procedură greoaie.

Între 1922 și 1928 exista o stabilitate parțială și vremelnică a capitalismului, perioada 1929 – 1933 se caracterizează printr-o profundă criză industrială și agrară, iar în perioada 1934 – 1938 printr-o sensibilă înviorare a întregii economii românești, creșterea puterii politice a burgheziei, grupări ale forțelor politice și unele frământări sociale.

În condițiile concrete ale anului 1938 Regele Carol al II-lea a instaurat la 10 februarie 1938 dictatura personală. Această dictatură este consacrată și realizată juridic prin noua Constituție, numită și Constituția Caroliană. Proiectul de Constituție a fost supus la 24 februarie plebiscitului, promulgată la 27 februarie și publicată la 28 februarie 1938.

Constituția cuprindea 100 de articole, sistematizate în opt titluri.
Titlul I, despre teritoriul României.
Titlul II, despre datoriile și drepturile românilor.
Consacrând dictatura regală, dispozițiile Constituției exprimau limitarea drepturilor și libertăților democratice. Astfel pentru prima dată se prevăd datoriile cetățeanului, după care se face referire la drepturi.

S-a interzis propovăduirea schimbării formei de guvernământ, împărțirea ori distribuirea averii altora, scutirea de impozite și lupta de clasă.
Titlul III, despre puterile statului.

Constituția proclamă că puterea emană de la națiune, afirmație inexactă, întrucât prezenta constituție concentrează puterile în mâinile regelui, declarat „Capul Statului” (art. 30). Regele exercita puterea legislativă prin reprezentanța națională, avea inițiativă legislativă. Regele sancționa și promulga legile, sancțiunea regală fiind condiția de valabilitate a legii. Regele putea emite decrete cu putere de lege, putea dizolva adunările, putea declara război, putea încheia pacea.
Puterea executivă aparținea regelui care era inviolabil.

Titlul IV, despre finanțe.
Titlul V, despre oștire.
Titlul VI, dispoziții generale.
Titlul VII, despre revizuirea constituției.
Regele avea inițiativa revizuirii constituției.

Titlul VIII, dispoziții tranzitorii și finale.
Constituția apăra proprietatea privată, cuprinzând dispoziții asemănătoare cu cele din constituțiile anterioare.

Cu privire la sistemul electoral, s-a introdus în locul votului universal sistemul colegiilor de profesiuni, iar cu privire la vârsta cetățenilor cu drept de a alege și de a fi aleși pentru adunarea deputaților, ea a fost ridicată la 30 de ani. Senatul era format din 3 categorii de senatori: senatori aleși de rege, senatori de drept și senatori aleși.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.