Constitutiile Romanieii Mari

2x puncte

categorie: Istorie

nota: 9.47

nivel: Gimnaziu

I. Constituția din 1923


Consolidarea unității naționale reclama adoptarea României cu o nouă Constituție. Această necesitate era acceptată de către toate forțele politice din țară. În scopul elaborării Constituției guvernul liberal a a anunțat prin decret regal dizolvarea Parlamentului și convocarea corpului electoral în vederea alegerilor pentru constituirea adunării națio[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Constitutiile Romanieii Mari

I. Constituția din 1923


Consolidarea unității naționale reclama adoptarea României cu o nouă Constituție. Această necesitate era acceptată de către toate forțele politice din țară. În scopul elaborării Constituției guvernul liberal a a anunțat prin decret regal dizolvarea Parlamentului și convocarea corpului electoral în vederea alegerilor pentru constituirea adunării naționale cu putere de Constituanță. Această decizie era o încălcare a procedurii legale de revizuire și a fost criticată de partidele de opoziție.

...

II. Constituția din 1938

Profitând de conjunctura existentă în țară la debutul anului 1938 Carol al II- lea a instaurat la 10 februarie același an, dictatura sa, la care aspira încă de la revenirea sa în țară, în iunie 1930, când devenise rege. Apoi s-a adresat națiunii române solicitându-i acesteia „învoirea” pentru noua constituție și, totodată s-a instituit un plebiscitul la 24 februarie 1938. Plebiscitul s-a derulat în condițiile stării de asediu, prin vot deschis, cu listă separată pentru opozanți și, drept urmare, rezultatele s-au vădit pregnant: 4.297.581 de voturi pentru noua Constituție și 5.483 contra.

Prin așezământul din 27 februarie 1938 se instaura dictatura regelui Carol al II – lea. Regele devenea pentru prima dată capul statului. Regele exercita puterea executivă prin guvern și miniștrii, aceștia fiind responsabili politic doar în fața capului statului. S-a menținut atât guvernul cât și Consiliul de Miniștrii, iar miniștrii erau numiți de rege fără acordul parlamentului, și guvernul exercita puterea în numele regelui. S-a înființat Consiliul de Coroană, organ permanent și personal al regelui; cu rol consultativ asupra problemelor statului de însemnătate deosebită.

Puterea legislativă era încredințată tot regelui, ea fiind exercitată prin reprezentanța națională. Reprezentanța națională alcătuită din două camere: Senatul și Adunarea Deputaților și a devenit un factor de colaborare cu regele. Prerogativele legislative ale Adunării legiuitoare se rezumau la alegerea ori desemnarea regelui, declararea vacantei tronului, alegerea Regenței și aprobarea revizuirii Constituției. Partidele politice au fost interzise, iar la conducerea guvernului au fost numite personalități din afara fostelor partide.

Constituția din 1938 trebuia să consolideze puterea instituției regale și autoritatea personală a monarhului, să reconcilieze națiunea, să salveze țara de revizionism, de pierderi teritoriale. Chiar dacă se credea inițial că aceste deziderate sunt realizabile, în realitate lucrurile s-au petrecut cu totul altfel, derularea ulterioară a evenimentelor ilustrând convingător adevărul aserțiunii anterioare.

III. Studiu comparativ

Așezământul din 27 februarie 1938 se deosebește fundamental față de cel din 1923, sub aspectul conținutului, concepției și ideologiei pe care s-a întemeiat, deși multe dintre articole și chiar titlurile Constituției din 1923 au fost preluate cu anumite modificări.

Constituția din 1938 avea doar 100 de articole, față de Constituția din 1923 care avea 138 de articole. De asemenea, avea tot 8 titluri, cu aproape aceleași denumiri, excepție făcând titlul II intitulat „Despre datoriile și drepturile românilor” (în 1923 era intitulat „Despre drepturile românilor”). Prin aceasta s-a dus o restrângere drepturilor și libertăților cetățenești, s-a întărit supravegherea și controlul asupra activităților și comportamentului indivizilor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.