Constituirea societatii comerciale, obiect de activitate

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Conducerea societatii comerciale "SARAMI" S.A. se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor [i Consiliul de Administratie.
:n perioada ;n care societatea comerciala este constituita cu capital integral de stat, atributiile Adunarii Generale a Actionarilor se vor exercita de Consiliul :mputernicitilor Statului care se compune din 11 persoane numite prin decizie de organul competen[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Constituirea societatii comerciale, obiect de activitate

Conducerea societatii comerciale "SARAMI" S.A. se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor [i Consiliul de Administratie.
:n perioada ;n care societatea comerciala este constituita cu capital integral de stat, atributiile Adunarii Generale a Actionarilor se vor exercita de Consiliul :mputernicitilor Statului care se compune din 11 persoane numite prin decizie de organul competent.
Consiliul :mputernicitilor Statului ;[i desfa[oara activitatea ;n conformitate cu prevederile statului referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor.

Adunarea extraordinara se ;ntrune[te ori de c=te ori este nevoie, pentru rezolvarea oricaror probleme ale societatii.
Adunarile ordinare [i cele extraordinare sunt valabil constituite ;n prezenta a trei patrimi din numarul actionarilor sau a membrilor societatii, iar hotar=rile se iau cu jumatate plus unu din numarul total al asociatilor sau membrilor societatii.
Convocarea Adunarii Generale ordinare sau extraordinare se face de catre Consiliul de Administratie cu 15 zile ;nainte de data fixata [i se publica ;n Monitorul Oficial , precum [i ;ntr-unul din ziarele locale, arat=ndu-se locul, data [i ordinea de zi cu problemele principale ce se vor discuta.

Adunarile Generale ordinare sau extraordinare se convoaca [i la cererea actionarilor reprezent=nd a zecea parte din capitalul social [i va avea loc la o luna de la cerere.
:ntre [edintele Adunarii Generale a Actionarilor sau ale Consiliului :mputernicitilor Statului, organul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de 9 membri ale[i de Adunarii Generale a Actionarilor sau de Consiliului :mputernicitilor Statului .

Consiliul de Administratie poate avea 1-2 vicepre[edinti din care unul reprezinta ;n diferite situatii pre[edintele.
Pre[edintele nume[te un secretar fie din membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestora.
Consiliul de Administratie se ;ntrune[te cel putin o data pe luna sau de c=te ori este necesar, la convocarea pre[edintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai, adopta decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor sai.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.