Constituirea domeniului public

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.97

nivel: Facultate

Declararea utilitatii publice se face numai dupa efectuarea unei cercetari prealabile si conditionat de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului aprobate conform legii, pentru localitati sau zone in care se intentioneaza executarea ei. Rezultatul cercetarii prealabile din care trebuie sa rezulte interesul local sau national se va consemna intr-un proces verbal ce[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Constituirea domeniului public

Declararea utilitatii publice se face numai dupa efectuarea unei cercetari prealabile si conditionat de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului aprobate conform legii, pentru localitati sau zone in care se intentioneaza executarea ei. Rezultatul cercetarii prealabile din care trebuie sa rezulte interesul local sau national se va consemna intr-un proces verbal ce se va inainta Guvernului sau dupa caz consiliului judetean.

Credem ca declararea utilitatii publice se face prin hotarare a Guvernului, respectiv, dupa caz a consiliului local si se aduce la cunostinta publica prin afisare, publicare in presa locala, dupa caz in Monitorul Oficial. Pentru orice alte lucrari decat cele prevazute in textul Legii nr. 33/1994, utilitatea publica se declara pentru fiecare caz in parte, prin lege. Tot prin lege se poate declara utilitatea publica in situatii exceptionale (sunt supuse exproprierii lacasuri de cult, monumente, ansambluri si situri istorice, etc.).

Propunerile de expropriere si procesul verbal de cercetare prealabila se vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale in termen de 15 zile de la publicare. Impotriva propunerilor de expropriere proprietarii si titularii altor drepturi reale asupra imobilelor in cauza pot face intampinare in termen de 45 de zile de la primirea notificarii. Intampinarile vor fi solutionate de o comisie constituita prin hotararea Guvernului pentru lucrarile de interes national, prin decizia delegatiei permanente a consiliului judetean sau prin dispozitia primarului municipiului Bucuresti pentru cele de interes local.

Comisia poate admite sau respinge intampinarea printr-o hotarare motivata, hotarare care se comunica partilor in termen de 15 zile de la adoptare. In caz de respingere hotararea poate fi contestata la Curtea de Apel in raza careia se afla situat imobilul, in termen de 15 zile de la comunicare potrivit prevederii legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Contestatia este scutita de taxa si se solutioneaza de urgenta si cu precadere. In cazul in care nu exista intampinare impotriva exproprierii, solutionarea cererilor de expropriere este de competenta tribunalului in raza caruia este situat imobilul.

Solutionarea cererii de expropriere se face cu participarea obligatorie a procurorului. Instanta va verifica daca sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru expropriere si va stabili cuantumul despagubirilor si suma cuvenita. Hotararea instantei judecatoresti este supusa cailor de atac prevazute de lege.Despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite.

Prin decizia nr. 6 din 27 septembrie 1999 Curtea Suprema de Justitie, Sectiile unite, a admis recursul in interesul legii promovat de procurorul general al parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie si a statuat, ca ori de cate ori, bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de 1 an, potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv lucrarile nu au fost incepute, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor, daca nu s-a facut o noua declarare de utilitate publica, respectiv daca nu s-a realizat scopul exproprierii.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.