Constiinta morala

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.35

nivel: Facultate

Constiinta morala
Dezvoltarea morală se realizează în paralel cu dezvoltarea cognitivă, fapt ce explică, după Piaget, limitele moralitătii eteronome prin raportare la limitele gîndirii preoperationale si concrete (egocentrismul, realismul intelectual). Pe măsura dezvoltării perioadei operatiilor formale, moralitatea devine mai flexibilă si mai orientată social.

Constiinta mor[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Constiinta morala

Constiinta morala
Dezvoltarea morală se realizează în paralel cu dezvoltarea cognitivă, fapt ce explică, după Piaget, limitele moralitătii eteronome prin raportare la limitele gîndirii preoperationale si concrete (egocentrismul, realismul intelectual). Pe măsura dezvoltării perioadei operatiilor formale, moralitatea devine mai flexibilă si mai orientată social.

Constiinta morala
L. Kohlberg
În continuarea studiilor asupra moralitătii efectuate de Piaget, vin studiile lui L. Kohlberg, cu scopul de a extinde teoria lui Piaget si de a oferi descrieri mai complete asupra schimbărilor calitative în judecata morală în trecerea de la copilărie la vîrsta adultă. Pentru a-si urmări scopul, autorul a utilizat dilemele morale, iar pe baza răspunsurilor obtinute, a postulat trei nivele ale dezvoltării morale si sase stadii (1984):

Constiinta morala
Nivel de moralitate preconventională
stadiul 1 - orientare primitivă si supunere fată de autoritate
stadiul 2 - orientare naiv - hedonică si instrumentală
Nivel de moralitate conventională
stadiul 3 - orientare în functie de relatiile interpersonale
stadiul 4 - moralitatea autoritătii si mentinerii ordinii sociale

Nivel de moralitate postconventională (al autonomiei si principiilor morale personale)
stadiul 5 - moralitatea contractului social, a drepturilor individuale si a legii democratic acceptate
stadiul 6 - orientare după principiile etice universale
Teoriile si ipotezele asupra dezvoltării constiintei morale, elaborate de Piaget, Kohlberg si altii, au pus în evidentă:

Stadiile evolutiei conttiintei morale
Paralelismul între dezvoltarea inteligentei si afectivitatea morală
Rolul mediului social în determinarea formelor de cooperare si interactiune morală, precum si în configuratia tipului de personalitate morală.

Constiinta morala (continuare)
Educatia morală are ca ideal formarea profilului moral al personalitătii si al comportamentului socio- moral al omului si este realizată în principal de către mediul familial si scolar. Cunostintele morale sunt reprezentate de o serie de concepte si principii ale democratiei, de stat de drept, de patriotism, de umanism, de disciplină constientă, de dragoste fată de mediu, etc.

Ele se bazează pe principiul cooperării, al respectului reciproc, al comportării civilizate. Pe baza cunostintelor morale se formează convingerile si sentimentele morale proprii. Acestea presupun transformarea notiunilor si normelor morale în trăiri înalte, demne, care să se focalizeze în jurul binelui, avînd la bază îmbinarea dintre trăirea afectivă si ratiune.

Prin urmare, orice tip de educatie are o latură afectivă si o latură instructivă - care în cazul educatiei morale se referă la ceea ce trebuie spus copilului (sub forma sfaturilor, exemplelor, etc.) pentru a deosebi binele de rău , pentru a cunoaste continutul notiunii morale. Constientizarea în plan moral este absolut necesară, dar nu întotdeauna si eficientă. Ineficienta poate decurge din lipsa coordonatei afective - care are un rol important în determinarea vointei în plan moral. Primul pas în educatia morală îl constituie lămurirea valorilor morale. Al doilea pas fiind transformarea acestora în deprinderi practice, care se realizează prin practicarea lor consecventă.

Baza morală a unui copil trebuie să fie realizată în mod firesc de către familie (părinti), pentru că ei au o răspundere morală fată de copil: datoria de a-l creste si educa. Părintii reprezintă pentru copil prima si cea mai puternică autoritate morală. De aceea primul comportament moral-social al copilului se realizează prin imitare (în exemplul personal al părintilor putem vedea îneputul viitoarei atitudini morale si sociale a copilului).

A doua treaptă în educarea morală o reprezintă scoala. La acest nivel, buna însusire a valorilor morale depinde de măsura implicării învătătoarei în formarea etică a elevului. De la bun început, pentru educatorul scolar, elevii se vor împărti în : cei ce au fundamentul moral primit în familie si cei care nu-l au primit în familie. Învătătoarea trebuie să realizeze o adevărată "tablă de valori morale" bine motivate teoretic, astfel încît judecata elevilor să găsească oricînd un fundament serios în motivatia respectivă.

Sufletul copilului se cere sensibilizat cu privire la aspecxtele morale, trebuie format în acest sens; nu doar judecata trebuie să-l îndemne pe copil să actioneze moral, dar si inima sa. Aici intervine educatia afectivă, care nu se poate realiza fără o atitudine afectivă corespunzătoare din partea părintilor si educatorilor: nu-I vom predispune pe copii spre bunătate, milă, fără a le arăta prin propria noastră atitudine exact aceste sentimente.

Socializarea este procesul prin care orice societate îsi proiectează, reproduce si realizează, prin conduite adecvate ale membrilor săi, modelul normativ si cultural.Omul se formează si modelează prin procesul de socializare, în contact cu mecanisme si exigente specifice promovate de familie, scoală, grup de egali, grup profesional, etc.

Încadrarea în sistemul relatiilor sociale, îl determină pe individ să participe activ la viata socială, îl învată să înteleagă cultura, îl face capabil să îndeplinească (detină) anumite statuturi si roluri în societate. Carentele apărute în functia de socializare sunt grave, antrenînd comportamente indezirabile, deviante, conflicte de adaptare si integrare socială.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.