Consiliul europei

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.65

nivel: Gimnaziu

Consiliul Europei este o organizaţie internaţională cu caracter regional care a luat fiinţă la data de 5 mai 1949, fiind creată iniţial de un număr de 10 state membre fondatoare, acestea fiind: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Suedia.

Astăzi Consiliul Europei are un număr d[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Consiliul europei

Consiliul Europei este o organizaţie internaţională cu caracter regional care a luat fiinţă la data de 5 mai 1949, fiind creată iniţial de un număr de 10 state membre fondatoare, acestea fiind: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Suedia.

Astăzi Consiliul Europei are un număr de 46 state membre a căror evoluţie cronologică de aderare la Organizaţie este următoarea: Grecia (august 1949, in urma īncheierii războiului civil īntre forţele comuniste şi cele naţionaliste), Turcia (august 1949), Islanda şi Germania īn 1950, Austria 1956, Cipru 1961, Elveţia 1963, Malta 1965, Portugalia 1976, Spania 1977, Liechtenstein 1978, San Marino 1988, Finlanda 1989, Ungaria 1990, Polonia 1991, Bulgaria 1992, Cehia, Estonia, Lituania, Romānia, Slovacia, Slovenia 1993, Andora 1994, Albania, Letonia, Macedonia, Moldova, Ucraina 1995, Croaţia şi Rusia 1996, Georgia 1999, Armenia şi Azerbaidjan īn 2001, Bosnia şi Herzegovina 2002, Serbia şi Muntenegru 2003, Monaco 2004.

Statutul de observator pe lāngă organismele interguvernamentale ale Consiliului Europei revine statelor: Canada, Vatican, Japonia, Statele Unite, Mexic.

Obiectivul principal al Consiliului Europei este realizarea unei unităţi mai stānse īntre cele 46 state membre pentru protejarea libertăţilor individuale, libertăţilor politice şi a statului de drept, principiile care constituie fundamentul tuturor democraţiilor autentice şi care influenţează viaţa tuturor europenilor.Toate statele membre ale Organizaţiei au obligaţia de a face ca libertăţile, demnitatea omului şi bunăstarea indivizilor să devină principii ferme ale acţiunilor guvernamentale.

Printre celelalte obiective ale Consiliului Europei sunt: promovarea democraţiei pluraliste, problema securităţii cetăţeanului, combaterea rasismului,xenofobiei,intoleranţei, protecţia minorităţilor naţionale, coeziunea socială şi calitatea vieţii, cooperarea şi coeziunea judiciară.

Instrumentele juridice adoptate īn cadrul Consiliului Europei.

Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor propuse, īn cadrul organismelor Consiliului Europei au fost adoptate o serie de convenţii, carte,documente, printre care menţionăm:
- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : reprezintă cel mai coerent şi dezvoltat sistem din lume privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului ce a fost adoptat īn 1950.
- Carta Social Europeană a Drepturilor Omului adoptată īn 1965
Convenţia Cadru privind protecţia minorităţilor naţionale adoptată īn 1994
- Convenţia privind prevenirea torturii, a pedepselor şi a tratamentelor inhumane sau degradante adoptată īn 1997
- Carta Europeană a autonomiilor locale
- Convenţia Europeană privind partind participarea străinilor la viaţa publică la nivel local
- Carta Europeană a limbilor regionale şi minoritare.

Sediul Consiliului Europei este Platul Europei din Strasburg.

Cu privire la funcţionarea Consiliului Europei, acesta este finanţat de guvernele statelor membre ale căror contribuţii la bugetul Organizaţiei sunt calculate proporţional cu populaţia şi bogăţia lor. De exemplu, bugetul ordinar al Consiliului Europei pentru anul 2003 a fost de 175 milioane euro.

Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt franceza şi engleza, dar se lucrază deasemenea īn germană, italiană şi rusă.

Ca structură funcţională, Consiliul Europei este format din:
- Comitetul Miniştrilor
- Adunarea Parlamentară
- Congresul Puterilor Locale şi Regionale
- Secretariatul

1.COMITETUL MINIŞTRILOR

Din punct de vedere al deciziei şi acţiunii, Consiliul Miniştrilor decide activitatea Consiliului Europei. El decide deasemenea cum trebuie acţionat īn sensul recomandărilor Adunării Parlamentare şi ale Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa şi īn sensul propunerilor diverselor comitete interguvernamentale şi conferinţe ale miniştrilor specializaţi.

Comitetul Miniştrilor adoptă programul de activitate şi bugetul Consiliului Europei.

Discuţiile īn cadrul Comitetului Miniştrilor se referă la toate subiectele politice de interes comun cu excepţia problemelor de apărare, discuţii privind aspectele politice ale integrării europene, dezvoltarea cooperării, apărarea instituţiilor democratice şi protecţia drepturilor omului.

Comitetul Miniştrilor este alcătuit din miniştrii afacerilor externe ai statelor membre care se reunesc de cel puţin două ori pe an pentru a trece īn revistă cooperarea europeană, activitatea politică şi pentru a da impulsul politic necesar activităţii Organizaţiei.

Comitetul Miniştrilor organizează īntālnirile săptămānale la nivel de ambasadori, aceste īntālniri fiind completate de īntālniri ale grupurilor de raportori sau de grupurile de lucru īnsărcinate cu aprofundarea anumitor chestiuni īnaintea luării deciziilor.

Comitetul Miniştrilor are o structură flexibilă, astfel că, atunci cānd proiectele nu sunt susţinute de toate statele membre, acesta are posibilitatea de a le lansa īn cadrul acordurilor parţiale, permiţānd anumitor state membre să īntreprindă acţiuni comune īn anumite domenii.

Deciziile Comitetului Miniştrilor sunt transmise guvernelor sub formă de recomandări sau fac obiectul convenţiilor şi acordurilor europene, obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele care l-au ratificat. Comitetul Miniştrilor adoptă declaraţiile şi rezoluţiile privind chestiunile politice de actualitate.Pānă ayi au fost adoptate peste 180 de convenţii care se referă la drepturile omului dar şi la alte domenii de activitate ale Organizaţiei, afirmānd şi īntărind coeziunea democratică, socială şi culturală a Consiliului Europei.

Deciziile Comitetului Miniştrilor necesită o majoritate de 2\3 din sufragiile exprimate iar majoritatea simplă este suficientă pentru chestiunile de procedură.Convenţiile şi recomandările sunt elaborate de comitetele de experţi guvernamentali, mandataţi de Comitetul Miniştrilor, generāndu-se astfelun dialog īntre consideraţiile tehnice şi viziunea politică globală.Numeroase iniţiative politice sunt luate cu ocazia conferinţelor miniştrilor specializaţi, care au loc periodic.

Consiliul Europei a elaborat programe de cooperare şi asistenţă īn favoarea noilor ţări membre, pentru ca acestea să beneficieze de experienţa lui. Programele au la bază rezultatele cooperării interguvernamentale ale Consiliului Europei: instrumente de referinţă, reţele de experţi cāt şi structuri şi mecanisme de cooperare.Ele au ca obiect consolidarea, īntărirea şi accelerarea reformelor democratice din ţările īn cauză, astfel īncāt să se poată integra progresiv şi armonios īn procesul şi structurile cooperării europene şi, īn primul rānd, īn Consiliul Europei. Programul privind măsurile de īncredere a fost creat pentru a susţine societăţile civile, iniţiative care au ca obiectiv ameliorarea reciprocă a cunoştinţelor şi cooperarea īntre comunităţile majoritare şi minoritare.

Statele europene care au aderat la statutul Consiliului Europei se angajează să recunoască principiul supremaţiei dreptului şi al aceluia īn virtutea căruia persoanele aflate sub jurisdicţia lor trebuie să se bucure de drepturile omului şi de libertăţile fundamentale. Aceste state se angajează printre altele să colaboreze īn mod sigur şi activ la realizarea unei uniuni mai stānse īntre ele şi să favorizeze progresul lor economic şi social. Fiecare stat membru este responsabil pentru onorarea acestor angajamente iar Comitetul Miniştrilor asigură caracterul efectiv al acestora. Īn caz de īncălcare gravă a obligaţiilor statutare de un stat membru, Comitetul Miniştrilor poate suspenda dreptul de reprezentare al acelui stat, īl poate invita să se retragă sau poate chiar decide īncetarea apartenenţei la Organizaţie.

Comitetul Miniştrilor veghează asupra aplicării efective a convenţiilor şi acordurilor īncheiate īntre statele membre. Responsabilitatea Comitetului Miniştrilor privind Convenţia Europeană a Drepturilor Omului reflectă importanţa acestei convenţii, care constituie piatra de temelie a sistemului de protecţie a drepturilor omului īn Europa. Supraveghind buna executare a deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către statele membre, Comitetul Miniştrilor joacă un rol esenţial păstrānd credibilitatea acestui sistem, fără echivalent īn restul lumii.

Extinderea Consiliului Europei a antrenat o mutaţie importantă a Organizaţiei, cāt şi a rolului Comitetului Miniştrilor care a cunoscut o considerabilă dezvoltare a dimensiunilor politice a lucrărilor sale.
Consiliul Europei a consolidat dialogul instituţional cu reprezentanţii aleşi de cetăţenii europeni la nivel naţional şi local şi a extins dialogul politic şi asupra statelor nemembre şi a statelor care beneficiază de statutul de observator. El a intensificat cooperarea şi cu alte organisme europene, īn particular cu Uniunea Europeană, Organizaţia de Cooperare şi Securitate īn Europa şi Naţiunile Unite.

2. ADUNAREA PARLAMENTARĂ


Adunarea Parlamentară este un organism statutar al Consiliului Europei. Ea reprezintă forţele politice ale parlamentelor statelor membre şi se doreşte să fie motorul extinderii cooperării europene către toate statele democratice din Europa.

Adunarea Parlamentară īşi stabileşte ordinea de zi, abordarea subiectelor de actualitate şi teme cu caracter prospectiv care tratează, īn special, probleme ale societăţii şi chestiuni de politică internaţională. Deliberările sale joacă un rol important īn
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.