Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene

3x puncte

categorie: Diverse

nota: 8.74

nivel: Liceu

Există un singur Consiliu, însă acesta se reuneste în 9 configuraTii diferite în funcTie de natura subiectelor abordate. Spre exemplu Ministrii Afacerilor Externe se reunesc în Consiliul Afaceri Generale, având pe ordinea de zi relaTiile externe si probleme de politică generală, Ministrii economiei se reunesc în cadrul Consiliul economie-finanTe, etc. ConfiguraTiile in care se poate întruni Consil[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene

Există un singur Consiliu, însă acesta se reuneste în 9 configuraTii diferite în funcTie de natura subiectelor abordate. Spre exemplu Ministrii Afacerilor Externe se reunesc în Consiliul Afaceri Generale, având pe ordinea de zi relaTiile externe si probleme de politică generală, Ministrii economiei se reunesc în cadrul Consiliul economie-finanTe, etc. ConfiguraTiile in care se poate întruni Consiliul de Ministri sunt:
– Afaceri generale si relaTii externe;
– Afaceri economice si financiare;
– Munca, politici sociale, sănătate si consumatori ;
– JustiTie si afaceri interne;
– Competitivitate;
– Transport telecomunicaTii si energie;
– Agricultura si pescuit;
– Mediu;
– EducaTie, tineret si cultura.

PresedinTia Consiliului este exercitată, pe rând, de către fiecare stat membru pentru o durată de 6 luni (art. 203 alin. 2, introdus prin Tratatul de la Maastricht), potrivit unei ordini stabilite de către Consiliul afacerilor generale. Presedintele Consiliului orientează priorităTile si sugerează compromisurile. Secretariatul General al Consiliului este desemnat pentru o perioada de 5 ani si cuprinde
numerosi funcTionari, organizaTi in 8 DirecTii Generale, care pregătesc lucrările Consiliului Pe lângă Consiliu funcTionează Comitetul reprezentanTilor permanenTi ai statelor membre (COREPER), care are sarcina de a pregăti lucrările Consiliului pe baza rapoartelor
grupurilor de lucru specializate, formate din experTi din fiecare stat membru si de a executa mandatele care le sunt încredinTate de acesta.

COREPER-ul este compus din câte un reprezentant permanent pe lângă Uniunea Europeana al fiecărui stat membru. Fiecare delegaTie este condusa de către un ambasador care participa personal la lucrările COREPER care au ca ordine de zi subiecte cu caracter politic (COREPER II) sau deleagă adjuncTi în vederea participării la lucrările COREPER care au ca obiect de dezbatere probleme tehnice (COREPER I). În cadrul COREPER Comisia Europeana este si ea reprezentată de functionarii sai care au cel putin rang de director pentru a participa la COREPER II si de sef de unitate pentru COREPER I.

2.2. ModalităTile de luare a deciziilor în cadrul Consiliului
Deciziile în cadrul Consiliului se iau prin vot, iar în privinTa majorităTii necesare adoptării unei hotărâri distingem:
– hotărâri care se iau cu unanimitate;
– hotărâri luate cu majoritate calificată;
– hotărâri luate cu majoritate simplă.

Hotărârile in cadrul Consiliului Uniunii Europene sunt adoptate cu unanimitate numai in cazurile expres prevăzute de tratate, cazuri in care practic fiecare stat membru are drept de veto cu privire la problema in dezbatere. Anterior Actului Unic European unanimitatea reprezenta regula, pentru ca ulterior, în mod treptat, unanimitatea sa devină excepTia. Unanimitatea se aplică in special in privinTa subiectelor sensibile cum ar fi: diplomaTie, fiscalitate, muncă.2 Unanimitatea se aplică in domeniul „cadrului instituTional”, politicii externe si de securitate comună (PESC), apărării, politicii de imigrare, precum si unor aspecte „politice” cu privire la fiscalitate.

În situaTiile in care hotărârile Consiliului trebuie adoptate cu majoritate, abTinerea unui reprezentant al unui stat membru nu împiedica adoptarea hotărârii, împiedicarea intervenind exclusiv în cazul unui vot contra. Cea mai mare parte a hotărârilor Consiliului se adopta cu majoritate calificată, care se stabileste in funcTie de criterii de pondere a voturilor prevăzute în art. 205 alin 2 teza 1 din
Tratatul CE, cărora li se adaugă cerinTa unei majorităTii statelor membre si a 62% din populaTie.

Majoritatea calificată a fost extinsă prin modificări succesive ale tratatelor, astfel încât votul cu majoritate calificată a devenit o regulă generalizată pentru adoptarea tuturor deciziilor in cadrul Uniunii, excepTie făcând politicile supuse metodei de Cooperare Interguvernamentală: fiscalitatea, munca, PESC etc.

Actul de Aderare, parte integrantă a Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeana, care este si va rămâne in vigoare până la data intrării în vigoare a Tratatului ConstituTional, in Partea a doua - Adaptări ale Tratatelor, Titlul I - DispoziTii instituTionale prevede: ARTICOLUL 10 (1) Alineatul (2) al articolului 205 din Tratatul CE si alineatul (2) al articolului 118 din Tratatul CEEA se înlocuiesc cu următorul text: „(2) În cazul în care Consiliul trebuie să hotărască cu majoritate calificată, voturile membrilor săi se ponderează după cum urmează:
Belgia 12
Bulgaria 10
Republica Cehă 12
Danemarca 7
Germania 29
Estonia 4
Grecia 12
Spania 27
FranTa 29
Irlanda 7
Italia 29
Cipru 4
Letonia 4
Lituania 7
Luxemburg 4
Ungaria 12
Malta 3
Tările de Jos 13
Austria 10
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Diverse

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.