Conduita si determinismul

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.51

nivel: Facultate

Locul motivației în sistemul psihic este unul central, ea fiind nemijlocit subsumată problemei determinismului vieții psihice și comportamentului. Motivația ne răspunde la ultimul de ce ? în succesiunea secvențelor de analiză și explicare a oricărui act psihic și comportamental. Prezența motivației face ca omul să dispună de un mod de conduită nonlinear, înalt probalistic.

Din punc[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Conduita si determinismul

Locul motivației în sistemul psihic este unul central, ea fiind nemijlocit subsumată problemei determinismului vieții psihice și comportamentului. Motivația ne răspunde la ultimul de ce ? în succesiunea secvențelor de analiză și explicare a oricărui act psihic și comportamental. Prezența motivației face ca omul să dispună de un mod de conduită nonlinear, înalt probalistic.

Din punct de vedere genetic, motivația se constituie o dată cu structurarea organismului ca unitate biologică integrală. Ea va fi prezentă într-o formă specifică, de nevoi și trebuințe organice și fiziologice, încă de la naștere, făcând ca, încă din primele momente ale vieții sale, individul să manifeste un anumit activism propriu și o anumită selectivitate în raporturile sale cu mediul de viată existentă.

Pe măsura dezvoltarii psihice și lărgirii comunicării și interacțiunii cu mediul socio-cultural, se vor diferenția și structura noi forme ale motivației, legate pe de o parte, de asigurarea și afirmarea statutului propriului EU în lume, iar pe de altă parte, de conținutul activităților și valorilor sociale, în care individul trebuie să se integreze ca membru al unei colectivități.

Fenomenele sau situațiile care se ivesc în viața socială, unele dintre ele generază trebuințele sociale ale omului, ca nevoia de prestigiu, de putere, de bani, etc.Organismul uman caută în mediul său social semnalele operatorii care să-i permită să-și organizeze comportamentul în vederea satisfacerii nevoii respective.Complexitatea vieții sociale face însă ca trebuințele să nu fie echivalente. Într-o strategie generală fiecarei trebuințe i se poate acorda o valoare. De exemplu trebuința de prestigiu are o valoare, iar trebuința de bani are alta. Câteodată satisfacerea unei trebuințe atrage după sine nesatisfacerea alteia.

Ținând seama de asta, se vede că optimizarea comportamentului în cadrul motivației impune într-o primă etapă o alegere a motivației celei mai valoroase și apoi într-o altă etapă alegerea operațiilor celor mai valoroase pentru satisfacerea ei. Trebuie să ținem seama însă că sistemul motivației psihologice functionează dominat de principiul motivației secundare. Asta inseamnă că majoritatea variabilelor motivaționale sunt învățate. Teoria sistemelor de motivație și teoria învățării permit astfel înțelegerea și modelarea motivației superioare. (Bălăceanu, Nicolau,1972).

Motivația ca factor intern este condiționată de existența obiectului sau, a unui fenomen purtător de valență. Valența reprezintă o calitate a obiectelor prin care se satisfac trebuințele, calitate dobândită în cadrul relației dinamice dintre organism și obiectele ce intră în sfera trebuințelor.

Valența este expresie a relației între subiect și stimul, presupune întodeauna o trebuință, o intenție, adică un suport interior. Factorul intern, privit genetic, este însă tot de origine externă, mai precis, este produsul interacțiunii dintre organism și mediu, deci determinat de antecedente filogenetice-istorice, sociale și individuale.

În procesul dezvoltării culturii materiale și spirituale omul creează atât modalități de satisfacere, cât și obiective și conținuturi noi ale trebuințelor sale, într-un cuvânt el creează valențe și scopuri noi, care, la rândul lor, multiplică și diversifică categoriile de trebuințe, îmbogățind prin aceasta aspectul motivațional al personalității.

Acest caracter relational al motivatiei a fost exprimat de K.Lewin(1972). El identifică existența unui câmp de forțe prin analogie cu câmpul magnetic, considerând că spațiul de viață presupune doi termeni –persoana și mediul psihologic și relația dintre ei. De obicei ne referim la acest câmp atunci când vorbim de trebuințe, motivație, intenții, scopuri, teamă sau ideal.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.