Conceptul de produse

2x puncte

categorie: Marketing

nota: 7.75

nivel: Liceu

Terminologia şi concepţiile privind produsele

Activitatea umană are la bază utilizarea unor produse şi servicii variate care ajută pe om să-şi satisfacă o largă paletă de nevoi.
Termenul de PRODUS a evoluat de la semnificaţia unui bun material, rezultat al activităţii umane destinat să satisfacă o[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Conceptul de produse

Terminologia şi concepţiile privind produsele

Activitatea umană are la bază utilizarea unor produse şi servicii variate care ajută pe om să-şi satisfacă o largă paletă de nevoi.
Termenul de PRODUS a evoluat de la semnificaţia unui bun material, rezultat al activităţii umane destinat să satisfacă o trebuinţă, la semnificaţii mai complexe generate de originea, natura, alcătuirea sa, relaţiile cu mediul natural şi cel creat de om prin civilizaţia modernă. Termenul de ,,bun" reprezintă un element material care este util sau necesar existenţei sau bunăstării umane.

SENSUL PROPRIU al conceptului de produs este:
- bun material rezultat dintr-un proces de muncă
- obiect sau bun obţinut în procesul de producţie
- corp sau substanţă obţinută pe care naturală sau în laborator
- rezultat material al unui proces social sau natural, al unui proces fiziologic sau de creaţie
- rezultat material al unui complex de fenomene sau de acţiuni

PRODUSUL este rezultatul material al unei activităţi umane, destinat satisfacerii unei nevoi şi reprezintă o sumă de componente materiale şi imateriale, şi caracteristici interdependente ce alcătuiesc un tot unitar.

Produsul adus pe piaţă trebuie abordat într-o concepţie de sistem, care înglobează alături de substanţa materială a bunului şi o componentă ambientală formată din elemente imateriale. Astfel, pentru a defini produsul ca obiect al schimbului, acesta trebuie abordat din mai multe puncte de vedere, conturându-se concepţiile următoare :

1. Concepţia integratoare asupra produsului priveşte produsul ca un sistem complex de componente materiale şi imateriale, de natură informaţională şi subiectivă:
a) componente materiale (corporale): proprietăţile şi caracteristicile produsului determinate de substanţa materială tengibilă (ex: aspect, culoare, formă, conţinut, greutate, densitate)
b) componente imateriale (acorporale): sau fără support material nemijlocit (ex: nume, marcă, preţ, instrucţiuni de utilizare, protecţia legată de brevet)
c) comunicaţii referitoare la produs: ansamblul informaţiilor transmise de producător sau comerciant consumatorului potenţial (ex: efectuare acţiunilor de reclamă şi publicitate)
d) componente subiective: imaginea pe care consumatorul o are asupra produsului (ex: reprezentări mentale de natură cognitivă, afectivă, socială, personală privind produsul)

2. Concepţia valorică
a) produsul are valoare dată de costurile necesare pentru producerea sa
b) expresia în bani a valorii mărfii este preţul
c) produsul adus pe piaţă trebuie să demonstreze că are atât valoare cât şi valoare de întrebuinţare, dată de utilitatea sa (ex: raportul calitate/preţ)

3. Concepţia funcţională
a) produsul are o sumă de funcţii pe care le îndeplineşte pentru satisfacerea nevoilor
b) prin funcţiile pe care le are produsul are o anumită utilitate (valoare de întrebuinţare) pentru consumator (ex: Aspiratorul are principala funcţie de a aspira praful, prin acesta este util în efectuarea curăţeniei în locuinţe sau alte spaţii)

4. Concepţia privind statutul schimbător al produsului pe piaţă
a) produsul se uzează moral (nu mai este modern şi performant)
b) produsul poate avea statutul de nou sau de vechi pe piaţă (ex: televizorul alb-negru şi televizorul color).
Concepţiile prezentate anterior caracterizează produsul din mai multe unghiuri, care definesc de fapt produsul total.
În accepţiune aconomică, produsul este considerat un bun destinat schimbului. Atunci când produsul devine un element al ofertei, pe piaţă, capătă statut de marfă. Produsul devine marfă şi se realizează numai după ce este supus actului de vânzare/cumpărare pe piaţă. Din această perspectivă, marfa poate fi definită astfel:

MARFA este un produs al muncii omeneşti ce satisface o anumită trebuinţă umană şi care este destinat pieţii, pentru a fi supus actului de cânzare-cumpărare în vederea realizării acestuia.
Astfel, produsul devenit marfă are o serie de trăsături distincte:
- este rezultatul muncii omeneşti
- este destinat satisfacerii unor nevoi sociale şi face obiectul schimbului pe piaţă
- schimbul mărfii pe piaţă se face prin acte de comerţ, respectiv acte de vânzare-cumpărare
- are valoare şi utilitate (valoare de întrebuinţare)
În concepţie modernă, marfa nu mai este o denumire sinonimă cu termenul de produs. Marfa se prezintă sub formă materială/tangibilă (produs) sau imaterială/intangibilă (activităţi/servicii) şi se realizează numai prin vânzare pe piaţă, către clienţi. Astfel îşi îndeplineşte misiunea pentru care a fost creată.

Cadrul conceptual al clasificării produselor

Clasificarea este o opreţie conceptuală reprezentând o modalitate de a distinge elementele unei mulţimi în funcţie de anumite criterii. Lumea mărfurilor se află în permanentă transformare, iar abordarea în scopuri practice a produselor a condus la elaborarea unor sisteme de clasificare, conform cerinţelor fiecărui domeniu de activitate.
Produsele pot fi clasificate după criterii care vizează aspectul material şi tehnologic al produselor, anumite criterii generale:

- după felul materialelor din care provin sunt: natural şi sintetice
- după stadiul de prelucrare şi folosire sunt: materii prime, produse semifabricate şi produse finite
- după destinaţie sunt: îmbrăcăminte, materiale sportive, de uz casnic
Produsele se pot clasifica şi după criterii specifice :
a) După complexele de utilizare în funcţie de categoriile de nevoi pe care le satisfac. Principalele tipuri de nevoie sunt: de hrană, de apărare împotriva factorilor de mediu,de cunoaştere, estetice, de recreere, de asigurare a sănătăţii
b)După modelul propus de ştiinţele naturii (după G. Grundke) prezentat în următoarea figură:
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.