Conceptul de bilant functional

5x puncte

categorie: Economie

nota: 8.48

nivel: Facultate

În cadrul opticii financiare asistăm la o concepție funcțională referitoare la bilanț, concepție care pornește de la premisa că, elementele de activ și pasiv reflectă valori tranzitorii, structuri trecătoare în procesualitatea patrimoniului . În timp ce bilanțul funcțional își propune să investigheze nevoile întreprinderii și modul de funcționare al acestora, prin realizarea unui instantaneu al d[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Conceptul de bilant functional

În cadrul opticii financiare asistăm la o concepție funcțională referitoare la bilanț, concepție care pornește de la premisa că, elementele de activ și pasiv reflectă valori tranzitorii, structuri trecătoare în procesualitatea patrimoniului . În timp ce bilanțul funcțional își propune să investigheze nevoile întreprinderii și modul de funcționare al acestora, prin realizarea unui instantaneu al derulării diferitelor cicluri. În cadrul concepției funcționale cu privire la bilanț, utilizările și resursele acestuia sunt grupate în “stocuri de utilizări” și “stocuri de resurse” .

Bilanțul funcțional stă la baza echilibrului financiar și a “solidității structurale” a întreprinderii. Din punct de vedere structural, resursele respectiv nevoile (utilizările) cuprind:
• resurse
- stabile (durabile peste un an);
- datorii ale ciclului de exploatare (pasiv circulant pe termen scurt, sub un an);
• utilizări (nevoi):
- active stabile (durabile, investiții peste un an);
- active circulante (bunuri și creanțe legate de ciclul de exploatare, sub un an).

Se evidențiază astfel două categorii de utilizări în activ (una independentă de ciclul de exploatare, iar cealaltă legată direct de acesta) și două categorii de resurse în pasiv (una fără legătură cu exploatarea, iar cealaltă generată de aceasta). Corelația dintre active și stocurile de utilizări și între pasive și stocurile de resurse este următoarea :
• imobilizările necorporale, corporale și financiare sunt “utilizări stabile”;
• activele circulante ale exploatării (stocuri, clienți, alte creanțe) reprezintă “utilizări” sau “nevoi temporare de exploatare”;
• activele circulante care nu aparțin exploatării sunt “utilizări temporare” în afara exploatării;
• activele circulante foarte lichide (titluri de plasament) și trezoreria sunt “utilizări temporare” ce aparțin trezoreriei;
• capitalurile proprii, datoriile pe termen mediu și lung precum și provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt “resurse stabile”;
• pasivele circulante ale exploatării (datorii față de furnizori, datorii sociale și alte datorii), reprezintă “resurse temporare” de exploatare;
• pasivele circulante în afara exploatării sunt “resurse” în afara exploatării;
• creditele pe termen scurt și soldurile creditoare ale conturilor curente la bănci sunt “resurse temporare” ale trezoreriei.

Concepția funcțională a bilanțului are meritul de a oferi o imagine asupra modului de funcționare economică a unei întreprinderi, punându-se astfel în evidență stocurile și resursele corespunzătoare fiecărui ciclu de funcționare .
Analiza funcțională a bilanțului permite investigarea activității întreprinderii, pe cicluri de operațiuni și urmărește evidențierea modalităților de finanțare a întreprinderii în vederea orientării acesteia în direcția unei structuri optime de finanțare, reflectată prin evoluția trezoreriei nete.

Conform concepției funcționale întreprinderea este o entitate economică și financiară care îndeplinește anumite funcții: de producție sau exploatare, de repartiție, de investire sau dezinvestire, de finanțare etc.
Așadar, în cadrul bilanțului funcțional operațiile vor fi grupate pe cicluri și anume:
• Ciclul de investiții;
• Ciclul de finanțare;
• Ciclul de exploatare;
• Ciclul de trezorerie.

2.1.2. RETRATAREA BILANȚULUI CONTABIL ȘI CONSTRUIREA BILANȚULUI FUNCȚIONAL

Pornind de la bilanțul contabil prezentat în anexa nr.1, în construirea bilanțului funcțional (anexa nr. 2) s-au avut în vedere regrupări ale componentelor celui dintâi, după o anumită logică, urmând ca ulterior să se studieze relațiile existente între ele, pe verticală și orizontală. Studiul orizontal al bilanțului funcțional are la bază principiul ce caracterizează concepția financiară, adică acela de afectare a resurselor la nevoile (utilizările) specifice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.