Comunicare si negociere in afacere

5x puncte

categorie: Management

nota: 8.08

nivel: Facultate

În cadrul tipologiei comunicării se face analiza principalelor tipuri de comunicare – intrapersonală, intrapersonală diadică, comunicarea de grup, comunicarea publică si comunicarea de masă; este relevată importanŃa tipurilor de comunicare interpersonală si de grup în cadrul
proceselor de negociere; se prezintă principalele modele de comunicare interpersonală în negociere.

DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Comunicare si negociere in afacere

În cadrul tipologiei comunicării se face analiza principalelor tipuri de comunicare – intrapersonală, intrapersonală diadică, comunicarea de grup, comunicarea publică si comunicarea de masă; este relevată importanŃa tipurilor de comunicare interpersonală si de grup în cadrul
proceselor de negociere; se prezintă principalele modele de comunicare interpersonală în negociere.

Privind comunicarea economică, de afaceri, sunt subliniate caracterul pragmatic, preocuparea pentru eficientă, adaptarea mesajului în funcŃie de interlocutor si preocuparea pentru crearea unei imagini favorabile atât pentru echipa de negociere cât si pentru întreaga organizaŃie.

CAP. 3. FORME SI MODELE DE COMUNICARE

În prezentarea formelor si modelelor de comunicare se porneste de la importanta si avantajele oralitătii (fluenta comunicării, clarificarea rapidă a neconcordanŃelor, punerea în valoare a calitătilor specifice negociatorilor, caracterul liber al discutiilor). Este analizată atât
comunicarea paraverbală (prin voce si prin manifestări verbale fără continut verbal) cât si comunirea verbală (prin cuvinte). Mai departe, se analizează comunicarea verbală – vorbită si comunicarea verbală – scrisă.

Este evidentiată forta elementelor de natură lingvistică în comunicare. Se pledează pentru elementele de originalitate si imprevizibilitate în negocieri si nu pe standardizarea proceselor de comunicare si negociere.
Urmează prezentarea particularitătilor textelor scrise fată de discursul oral si a modului de utilizare a comunicării scrise în negocierea afacerilor.

Un segment distinct este acordat elementelor de comunicare nonverbală în negocieri; este prezentat modul cum mijloacele non-verbale de comunicare utilizate completează evantaiul mijloacelor de comunicare verbală si întregesc ansamblul comunicării umane. Pe baza documentării teoretice si a experientei practice este alcătuit un tablou general al
manifestărilor nonverbale care poate fi util în pregătirea proceselor de comunicare.

CAP. 4. EFICIENłA COMUNICĂRII MANAGERIALE

Caracteristicile comunicării manageriale nu permit o evaluare riguroasă a eficientei prin luarea în calcul a unor rezultate imediate. În abordarea eficientei comunicării manageriale este necesar să pornim de la faptul că aceasta trebuie să asigure implementarea strategiei organizatiei, dar nu oricum ci în conditiile realizării unui echilibru optim între efecte si valoarea resurselor utilizate în acest scop.

Aceste elemente sunt însă dificil de determinat. Eficienta comunicării manageriale nu poate fi abordată fără luarea în considerare a
principalelor tendinte ce se manifestă la nivelul acestei activităti.

În vederea evaluării nivelului de performantă a comunicării manageriale este necesară luarea în considerare a următoarelor criterii referitoare la:

Managementul general al organizatiei prin:
• măsura în care sistemul informational asigură operativ informatii dc calitate corespunzătoare;
• măsura în care procesul decizional permite accesul subordonatilor la luarea deciziilor;
• gradul de acceptare de către angajati a stilului dc muncă adoptat de manager, existenta spiritului de echipă în cadrul grupurilor de muncă:
• aptitudinea organizatiei de a functiona fără conflicte si perturbări majore ale activitătii:
• măsura în care managerii comunică prin propria imagine la crearea imaginii publice a organizatiei:
• natura raporturilor dintre manageri, actionari, angajati, institutii publice (dc cooperare, conflictuale, neutre sau inexistente);
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.