Comertul exterior si cooperarea economica internationala

3x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Comertul exterior si cooperarea economica internationala
După cum observăm, activității de comerț exterior i se atribuie un conținut foarte larg: alături de formele tadiționale de comerț exterior se include și cooperarea economică și tehnico-știițifică.

Formele tradiționale de comerț exterior sunt:

a) importul de mărfuri, care reprez[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Comertul exterior si cooperarea economica internationala

Referat despre Comertul exterior si cooperarea economica internationala
După cum observăm, activității de comerț exterior i se atribuie un conținut foarte larg: alături de formele tadiționale de comerț exterior se include și cooperarea economică și tehnico-știițifică.

Formele tradiționale de comerț exterior sunt:

a) importul de mărfuri, care reprezintă totalitatea operațiunilor cu caracter comercial prin care se cumpără mărfuri din alte țări și se aduc în țară pentruconsumul productiv și neproductiv; într-un sens mai larg, în cadrul importului se include și așa-numitul import invizibil, adică serviciile procurate de o anumită țară din alte țări în domeniile transporturilor, asigurărilor, creditului, turismului, licențelor etc. ;

b) exportul de mărfuri, care reprezintă totalitatea operațiunilor cu caracter comercial prin care o parte din mărfurile produse sau prelucrate într-o țară se vând în alte țări; într-un sens mai larg, și exportul cuprinde așa-numitul export invizibil.

În vederea favorizării schimburilor noastre economice cu diferite state s-a decis introducerea tarifului vamal. Acesta reprezintă un sistem de taxe vamale care se aplică, de regulă, asupra mărfurilor importate, diferențiat, pe categorii de mărfuri și pe țări, în funcție de interesele economice ale țării noastre.

Alături de formele tradiționale de comerț exterior, o extindere din ce în ce mai mare cunoaște în zilele noastre, cooperarea economică internaționa-lă. Aceasta reprezintă o formă superioară a legăturilor economice dintre state, în care se împletesc elemente din domeniul producției cu cele din sfera circulației, cele din economie cu cele din știință și tehnică, presupu-nândexistența unei legături mai strâmse și pe perioade mai lungi între parteneri.

Realizarea cooperării economice internaționale poate avea loc într-o gamă variată de forme, cum sunt:
a) construirea de obiective economice pe teritoriul unei țări;
b) cooperarea în fabricarea de utilaje, mașini, subansamble și piese;
c) fabricarea unor produse pe baza folosirii licențelor, brevetelor sau documentației tehnice a partenerului;
d) efectuarea de prospecțiuni și explorări de către o țară în altă țară;
e) cooperarea cu firme comerciale străine;
f) cooperarea în realizarea unor obiective turistice;
g) fondarea de societăți mixte.

Influența comerțului exterior asupra creșterii economice
Creșterea economică a oricărei țări este rezultatul acțiuni conjugate a două categorii de factori: interni și externi. Cei interni, legați de eforturile pe care le face fiecare popor pentru a-și dezvolta economia, au un rol determinant. Cei externi, legați de participarea țărilor la circuitul economic mondial influențează creșterea economică în mod nemijlocit, prin intermediul factorilor interni multiplicându-le sau diminuându-le forța.

Printre factorii externi, un rol deosebit de important și în continuă creș-tere are comerțul exterior. Influența acestui factor asupra creșterii economice se exercită sub mai multe forme.

În primul rând, comerțul exterior asigură înfăptuirea realizării produsului social chiar în condițiile în care structura cererii diferă de structura ofertei.

Se știe că asigurarea unei eficiențe a producției presupune un anumit volum minim al acesteia. Dacă acest volum depășește capacitatea de absorbție a pieței interne, asigurarea unei producții eficiente impune apelarea la piața externă. Pe de altă parte, anumite produse fie că nu pot fi obținute în producția internă fie că nu se justifică din punct de vedere economic a se obține din producția internă. Și într-un caz și în celălalt aceste produse se pot obține numai de pe piața externă.

În al doilea rând, comerțul exterior determină sporirea sau diminuarea venitului național produs în exterior, în funcție de raportul dintre valoarea națională și valoarea internațională a mărfurilor care fac obiectul comerțului exterior.

Eficiența economică a comerțului exterior
Ca parte a eficienței economice în general, eficiența economică a comerțului exterior este oglindită de raportul dintre efectele obținute de pe urma schimburilor de pe piețele externe și eforturile făcute în acest domeniu.

În condițiile unor efecte numeroase și eficiența economică a comerțului exterior se oglindește prin intermediul mai multor indicatori. Din această multitudine, o importanță deosebită prezintă indicatorii rentabilității. În condițiile existenței unor cursuri comerciale diferite, principalii indicatori ai rentabilității comerțului exterior sunt următorii:

a) cursul de revenire brut la export (Cre), care se determină ca un raport între prețul intern de producție sau livrare (Pp) plus cheltuielile de cir-culație până la frontieră (Ce) și prețul extern în valută franco-frontiera țării noastre (Pe), adică:

Cre = (Pp + Ce) / Pe

b) cursul de revenire brut la import (Cri), care se determină ca un raport între prețul produsului pe piața internă în lei (Pi) plus taxele de import percepute pe marfa respectivă (Ti) și costul în valută al acestei mărfi franco-frontieră (Pe), adică:

Cri = (Pi + Ti) / Pe

c) indicele raportuluide schimb (Irs), care se determină ca un raport între indicele prețului mediu la export (Ipe) și indicele prețului mediu la import (Ipi), adică:
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.