Circuitul de termoficare

3x puncte

categorie: Fizica

nota: 7.03

nivel: Liceu

Industria este consumatorul cel mai important de energie la nivelul economiei naţionale. Structura industriei,a producţiei industriale,precum si dinamică acesteia corectează consumul de energie si in mod continuu ţinând cont si de evoluţiile tehnologice permanente.

Analiza energetica fiecărei ramuri industriale,pana la nivelul de proces agre[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Circuitul de termoficare

Industria este consumatorul cel mai important de energie la nivelul economiei naţionale. Structura industriei,a producţiei industriale,precum si dinamică acesteia corectează consumul de energie si in mod continuu ţinând cont si de evoluţiile tehnologice permanente.

Analiza energetica fiecărei ramuri industriale,pana la nivelul de proces agregat trebuie făcută atât pe seama consumului direct de energie si combustibil cât si a celui indirect aferent producerii de materii prime şi materiale ce intra in procesele tehnologice.

Odată stabilite cerinţele de energie se pot analiza posibilităţile de acoperire a acestora,prin întocmirea balanţei combustibil-energie.
O astfel de analiza înseamnă de fapt determinarea eficienţei utilizării combustibilului deci aprecierea economica multilaterală a fiecăreia , ţinând seama de limitarea resurselor,chiar în condiţiile unor mecanisme de economiei de piaţă.

Privită ca sistem, termoenergetica este formată din trei subsisteme care cuprind producerea , transportul , distribuţia si utilizarea energiei termice.
Cele trei subsisteme nu pot fi delimitate exact si tratate individual , deoarece intre ele există legături bienivoce.
Astfel , daca în instalaţia de distribuţie (sau de consum) se utilizează acumulatori de căldură sau alte instalaţii pentru preluarea vârfurilor de consum , acesta influenţează direct concepţia de proiectare şi funcţionare a instalaţilor de producere.
In general se poate spune ca primele două subsisteme au rolul de a asigura la locul de consum de energie (sau purtătorii de energie) necesari , in condiţiile de siguranţă cerute.

I.b.Elementele sistemelor de termoficare

Un sistem de termoficare constă din ansamblul instalaţilor de producere combinată a energiei electrice şi termice , precum si din instalaţiile de transport , de distribuţie şi de utilizare a căldurii.
Structura sistemelor de termoficare este influenţată de tipul acestora , care după natura necesarul de căldură acoperite pot fi urbane , industriale sau mixte.
De menţionat că în realitate , practic , nu se întâlnesc sisteme de termoficare pur industriale , deoarece , in marea majoritate a cazurilor , pe lângă consumurile tehnologice se acoperă si necesarul de căldură pentru încălzire , ventilaţie si preparare a apei calde.
Un sistem de termoficare cuprinde
centrala sau centralele de termoficare care constituie principalele instalaţii de producere ,
centrale termice şi eventualele instalaţii de verificare a resurselor energetice secundare industriale sau a deşeurilor menajere , care sunt integrate în sistem ,- reţeaua de termoficare constituită din magistralele de transport şi conductele de distribuţie , inclusiv derivaţiile spre consumatori ,
- puncte termice folosite pentru transferul căldurii către instalaţiile consumatorilor şi care constituie elementele de legătură dintre acestea şi reţeaua de termoficare.
In afară de aceste elemente , în structura sistemului de termoficare mai pot intra staţii termice urbane . staţii intermediare de pompare , transformatoare de abur . staţii de epurare si pompare a condensatorului returnat la centrala de termoficare.


I.c.Amplasarea surselor de energie electrică si termica

La alegerea soluţiilor raţionale de alimentare cu energie a întreprinderilor industriale , trebuie ţinut seama în primul rând de faptul că acestea necesită mari cantităţi de căldură la nivelele termice diferite , atât în scopuri tehnologice , cât şi pentru încălzire , ventilaţie şi alimentare cu apă caldă.
Factorii care influenţează soluţia adaptată pentru alimentarea de energie a întreprinderilor industriale sunt

Amplasarea întreprinderii industriale date , în raport cu limitele sistemului energetic.
In acest caz , soluţia raţionala de alimentare cu energie a Întreprinderii este determinată de schema alimentării sale cu căldură , pornindu-se de la condiţiile satisfacerii optime a consumului termic.
Când întreprinderea este amplasată afara limitelor sistemului electroenergetic , soluţia de alimentare cu energie se alege ţinând seama de asigurarea optimă din instalaţii proprii atât a sarcinii termice , cât si a celei electrice .
In aceste condiţii , soluţiile posibile de alimentare cu energie se alege pe baza comparaţiei tehnico-economice făcută la nivelul întreprinderii respective.
Valoarea absolută , parametrii şi regimul consumului de căldură.
In acest caz , pot apărea două situaţii diferite ,în funcţie de poziţia întreprinderii respective faţă de alte întreprinderi sau zone urbane .
a. Întreprinderea se află la distanţa mare de alte întreprinderi si în afară de zonele urbane ale oraşului .
În aceste condiţii , alimentarea cu căldură se face dintr-o centrală proprie (CT).
Ea se dimensionează pentru a asigura consumurile de căldură ale întreprinderii şi ale localităţii aferente acestuia.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Fizica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.