Ciocane silvice

3x puncte

categorie: Biologie

nota: 9.40

nivel: Facultate

(3)In conditiile prezentului regulament, prin urmatorii termeni se intelege:a)cioata este partea din trunchiul arborelui, care cuprinde si radacinile acestuia si care ramane fixata in sol dupa taierea sau ruperea arborelui;
b)ciotul este partea din ramura care ramane atasata pe trunchiul arborelui dupa taierea acesteia.

Art. 2 (1)Ciocanele silvice pentru control au regimul m[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Ciocane silvice

(3)In conditiile prezentului regulament, prin urmatorii termeni se intelege:a)cioata este partea din trunchiul arborelui, care cuprinde si radacinile acestuia si care ramane fixata in sol dupa taierea sau ruperea arborelui;
b)ciotul este partea din ramura care ramane atasata pe trunchiul arborelui dupa taierea acesteia.

Art. 2 (1)Ciocanele silvice pentru control au regimul marcilor si al sigiliilor, iar amprentele lor se inregistreaza la birourile notariale in termen de 3 zile de la ridicare, dupa confectionare, si se pastreaza la acestea.(2)Marca fiecarui ciocan silvic pentru control are caracter si regim de unicat.

(3)Pentru operatiunile de inregistrare si pastrare a amprentelor ciocanelor silvice pentru control se plateste taxa de timbru prevazuta de lege pentru primirea in depozit la birourile notariale a inscrisurilor sau a documentelor.

Art. 3(1)Confectionarea ciocanelor silvice pentru control se realizeaza de persoana juridica specializata, imputernicita de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in temeiul unui contract de achizitie publica in conformitate cu reglementarile legale in vigoare referitoare la achizitiile publice.
(2)Se interzic confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control in alte conditii decat cele prevazute in prezentul regulament.

CAPITOLUL II: Forma, dimensiunile si indicativul specific ciocanelor silvice pentru control
Art. 4 Sunt autorizate sa se doteze cu ciocane silvice pentru control:
a)Directia regim si inspectie silvica din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
b)inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic aflate in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

Art. 5(1)Ciocanul silvic pentru control va avea doua capete: un capat va purta marca cu indicativul specific, iar celalalt capat va avea muchie taietoare.(2)Marca va avea forma de triunghi echilateral, inscris intr-un cerc cu diametrul de 60 mm.

Art. 6(1)Indicativul specific ce se inscrie in interiorul triunghiului echilateral va fi format din:
a)grupul de litere "AP", reprezentand initialele expresiei "autoritatea publica";b)un grup de doua cifre reprezentand codul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic din Registrul de evidenta a ciocanelor silvice pentru control;
c)un grup de doua cifre reprezentand numarul de ordine al ciocanului silvic pentru control din Registrul de evidenta a ciocanelor silvice pentru control.

(2)Pentru autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura grupul de cifre prevazut la alin. (1) lit. b) este "00".
(3)Grupurile de cifre prevazute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi amplasate de-a lungul unei laturi si vor fi despartite de o liniuta orizontala, paralela cu latura respectiva.

(4)Grupul de litere "AP" va fi amplasat in coltul triunghiului, opus laturii prevazute la alin. (3).(5)Registrul de evidenta a ciocanelori silvice pentru control se pastreaza si se completeaza de catre directia de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(6)Modelul amprentei marcii este prevazut in anexa nr. 1.
(7)Celelalte caracteristici ale ciocanului silvic pentru control (material, marimea caracterelor etc.) se stabilesc de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura in caietul de sarcini intocmit pentru incheierea contractului de achizitie publica.

CAPITOLUL III: Evidenta si folosirea ciocanelor silvice pentru control
Art. 7 La sediul structurilor de control autorizate conform art. 4, in grija conducatorilor acestora se pastreaza urmatoarele documente:
a)Registrul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control;
b)copiile de pe facturile unitatii producatoare;
c)copiile de pe bonurile de magazie pentru luarea in primire;
d)exemplarul al doilea cu amprentele marcilor si actele notariale de inregistrare a acestora;

e)copiile de pe rapoartele de folosire a ciocanelor silvice pentru control;
f)actele de casare, scoatere din inventar si distrugere a marcilor pentru ciocanele silvice pentru control uzate, deteriorate sau distruse;
g)lista actualizata a ciocanelor silvice pentru control;
h)dosarele ciocanelor silvice pentru control, cate unul pentru fiecare ciocan silvic.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Biologie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.