Chestiunea ecologica in contextul teologiei sociale

5x puncte

categorie: Religie

nota: 7.20

nivel: Facultate

Cercetările efectuate pentru cel de-al patrulea raport IPCC, au pus în evidență sectoarele cele mai semnificative pentru schimbările climei și pentru dezvoltarea durabilă : resursele de apa, energia, sănătatea, hrana, ecosistemele, așezările umane și pregătirile pentru atenuarea dezastrelor.

De fapt, întărirea capacității de adaptare în acest sector, implică masuri similare celor n[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Chestiunea ecologica in contextul teologiei sociale

Cercetările efectuate pentru cel de-al patrulea raport IPCC, au pus în evidență sectoarele cele mai semnificative pentru schimbările climei și pentru dezvoltarea durabilă : resursele de apa, energia, sănătatea, hrana, ecosistemele, așezările umane și pregătirile pentru atenuarea dezastrelor.

De fapt, întărirea capacității de adaptare în acest sector, implică masuri similare celor necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile ( IPCC, 2001a). Noul raport IPCC, denumit AR4 (Assessment Report 4 ) va pune în evidență relațiile schimbării climatice/dezvoltare durabilă prin diferite variante alternative de evoluție a societății, care vor include politici economice noi, norme și tehnologii corelate cu problemele schimbărilor climatice ( Srivastava, Heller, 2003).

Aceste activități implică, așa cum a fost subliniat în ultima întrunire a experților IPCC de la Colombo (2003), eforturi sinergice, interdisciplinare ale uni număr mare de specialiști din mai multe domenii.

Pentru asigurarea dezvoltării durabile în condițiile încălzirii climei în viitor sunt posibile cel puțin șease strategii ( Munasighe, Swart, 2005) :

• Identificarea unor alternative de dezvoltare care se implică atât guvernele, cât și sectorul privat și societatea civilă;

• Dezvoltarea unor tehnologii noi, eficiente, care să reducă emisiile de CO2 și să ia în considerare toate criteriile de dezvoltare economică;

• Protejarea diversității biologice și mărirea rezilienței ecosistemelor în vederea reducerii vulnerabilității față de modificările climei;

• Utilizarea durabilă a resurselor naturale și reducerea cât mai accentuată a poluării;

• Reducerea decalajelor sociale și mărirea, în acest fel, a capacității de atenuare a vulnerabilității comunității internaționale față de hazardele naturale.

Conform datelor IPCC, în unele regiuni ale globului este posibilă o intensificare a hazardelor hidrometeorologice legate de variabilitatea climatică . Se vor extinde arealele afectate de secetă și deșertificare, se vor intensifica inundațiile, astfel că în multe țări elementele referitoare la dezvoltarea durabilă sunt în legătură cu variabilitatea climatică (ISDR, 2004).4

b.) Chestiunea ecologică în contextul teologiei creației

Este o taină modul creării lumii, după cum ascuns este și sfârșitul ei. Este o taină tot ceea ce se întâmplă în ea, începând cu procesele naturale, fizice, biologice și culminând în caracterul elaborat al vieții spirituale. Totul în lume este o taină abisală, cunoscută numai de Creatorul ei.

"Creațiunea însăși, spune Părintele Stăniloae, este un abis, un adânc fără fund pentru cunoașterea noastră, prin rațiunile și energiile tuturor componentelor ei, până la micimi la care nu putea ajunge; și prin combinarea într-un fel identică, în alt fel mereu nou a lor, datorită și intervențiilor umane sau folosirii lor mereu noi de oameni. Cine poate ști câte energii se mai ascund în cosmos ale cărui margini și a cărui complexitate nu le putem cunoaște și nu le cunoaște omul niciodată.

Numai Dumnezeu le știe mărginirea, pentru că numai el le cunoaște în întregime. Omul nu poate cunoaște niciodată marginile mici și mari ale cosmosului, pentru că știința lui mereu mărginită nu va ajunge niciodată la sfârșit" .
Din caracterul de taină al creației derivă și atitudinea față de ea. Atât în încercarea de cunoaștere a lumii, cât și în atitudinea duhovnicească față de ea, demersului rațional, cunoașterii științifice, discursive, trebuie să i se asocieze efortul duhovnicesc, ascetic, de descoperire a adâncilor ei înțelesuri, a scopului ei în plan spiritual. Chiar și despre rațiunile dumnezeiești ale lucrurilor, omul nu are niciodată o cunoaștere totală și aceasta face din lume o taină și mai adâncă. Descoperirea acestor rațiuni ascunse ale lumii presupune un îndelungat și intens proces ascetic, este efectul unei intense lucrări de curățire de înțelesurile păti-mașe ale celor materiale, o atitudine de discernământ, de folosire a lor potrivit acestor rațiuni înalte ale lor și în comuniune cu Dumnezeu - Creatorul lor și cu semenii. Însăși raționalitatea aceasta a lumii este tainică.
Calea de descoperire a caracterului tainic al lumii nu este explorarea și ex-ploatarea potențelor și virtualităților aflate în lumea materială, ci adâncimea lor duhovnicească.
În centrul gândirii teologice sau axa acestei gândiri fidele tradiției și, în același timp creatoare a sale, se află Dumnezeu, omul și lumea, într-o relație de dialog și iubire. Dumnezeu vorbește omului prin lume - lucruri și oameni - iar lumii îi dă sens prin om - cununa și regele ei. Toate sunt ecouri ale acestei iubiri infinite dumnezeiești și mărturisesc despre Taina supraființială - Dumnezeu Unul în Ființă și întreit în Persoane.
Creația este, astfel, "o ambianță de taină, pentru toate cele din ea, mai ales că e înrădăcinată în Dumnezeu Cel infinit" .
Lume și timp
Lumea are un început și va avea un sfârșit. Numai Dumnezeu este veșnic. Tot ceea ce există în afara Lui este supus categoriei temporale. Viața creștinului se desfășoară în timpul și spațiul lumii acesteia, premergătoare timpului și spațiului lumii și vieții viitoare.
Timpul, alături de lume, constituie dimensiuni fundamentale ale existenței umane, cadrul firesc al existenței personale. Mântuirea, îndumnezeirea prin har și lucrare se realizează în lume și în timp. Omul se desăvârșește pe măsura nevoințelor sale ascetice de a se înduhovnici pe sine, de a pnevmatiza și trans-figura, de a schimba la față materia, conducându-l spre "cerul nou și pământul nou" (II Petru 3, 13), din viața viitoare.

DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Religie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.