Certificatul de urbanism

7x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Certificatul de urbanism
4. Conținutul certificatului de urbanism
Potrivit legii, certificatul de urbanism cuprinde elemente privind regimul juridic, economic și tehnic al construcțiilor și terenurilor, constituind o decizie care trebuie să fie însoțită de un anumit set de informații pertinente, care se referă la:

Regimul juridic al imobilului, cu referi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Certificatul de urbanism

Referat despre Certificatul de urbanism
4. Conținutul certificatului de urbanism
Potrivit legii, certificatul de urbanism cuprinde elemente privind regimul juridic, economic și tehnic al construcțiilor și terenurilor, constituind o decizie care trebuie să fie însoțită de un anumit set de informații pertinente, care se referă la:

Regimul juridic al imobilului, cu referire la:
- situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia;
- dreptul de proprietate asupra imobilului și servituțile care grevează asupra acestuia;
- extras din documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului sau din reglementările aprobate care instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate, interdicții temporare sau definitive de construire, zone de interes public);

Regimul economic al imobilelor, cu referire la:
- folosința actuală;
- destinația stabilită prin regulile de urbanism; reglementările fiscale specifice localității sau zonei respective;

Regimul tehnic al imobilelor, cu referire la:
- procentul de ocupare al teritoriului (POT);
- coeficientul de utilizare al terenului (CUT);
- dimensiunea și suprafețele minime sau maxime ale parcelelor;
- echiparea cu utilități (apă, canalizare, energie electrică, energie termică);
- alinierea terenurilor și construcțiilor față de străzile adiacente terenului și distanțele construcțiilor față de proprietățile vecine;
- înălțimea construcțiilor și caracteristicile volumetrice ale acestora;
- sistemul constructiv și principalele materiale de construcție permise;
- înfățișarea construcției – expresivitatea arhitecturală, echilibrul compozițional, finisajele;
- modul de realizare al construcțiilor;
- lucrările conexe de interes public necesare funcționării obiectivului.

Procentul de ocupare al terenului (POT) indică nivelul de urbanitate, confortul urban, diferențele eventuale de însorire sau de umbrire .
În funcție de dispozițiile de urbanism și limitările administrative aduse dreptului de proprietate, precum și de situarea echipamentelor publice existente ori preconizate, certificatul de urbanism indică faptul dacă terenul respectiv este construibil în general ori dacă este posibil de realizat o operațiune determinată. Prin informațiile oferite, răspunsul oferit de certificat poate fi pozitiv sau negativ. Administrația publică nu poate decide decât în funcție de aceste date, care nu pot fi contestate sau ignorate.

5. Eliberarea certificatului de urbanism
Ca operațiune tehnico-administrativă complexă, aceasta presupune, în mod succesiv, cererea, instrumentarea acesteia și eliberarea certificatul de urbanism. Condițiile generale de solicitare se referă la faptul că:
- orice cerere de eliberare a unui certificat de urbanism este supusă unei taxe legale;
- în cerere trebuie precizate elementele de identificare a imobilului față de care se urmărește cunoașterea regimului de servituți;
- îndeplinirea unei serii de alte formalități administrative.

Astfel, solicitantul, persoană fizică sau juridică, depune o cerere tipizată la organul competent, însoțită de dovada achitării taxei .
Referitor la solicitant, poate avea această calitate orice persoană ce justifică un interes și în principal proprietarul terenului, concesionarul ori orice alt titular al unui drept real ce-i conferă dreptul de a construi .

Organul competent să elibereze certificatul de urbanism este delegația permanentă sau primăria, iar în privința instrumentalizării sale, certificatul se întocmește pe baza documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate după cum urmează:
- pentru terenuri amplasate în localități, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului municipiului, orașului sau a comunei, după caz, aprobate și a regulamentelor aferente acestora;
- pentru terenuri amplasate în afara localităților, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului municipiului, orașului sau a comunei, după caz, aprobate și a regulamentelor aferente acestora;

În lipsa documentațiilor de urbanism, certificatul se întocmește pe baza datelor ce rezultă din documentele existente sau în curs de elaborare ori pe baza practicii urbanistice. În acest caz, avizul se supune aprobării Consiliului local, care garantează preluarea informației în documentațiile de urbanism, pe perioada de valabilitate a certificatului.

6. Răspunderea pentru nerespectarea regimului juridic al autorizațiilor de urbanism
Autorizațiile de urbanism reprezintă prima sancțiune juridico-administrativă a regulilor de urbanism, pe această cale, terenurile vizate transformându-se într-un element de construcție exploatat oficial. Ele dau expresie concretă principiului general, conform căruia orice ocupare a solului care presupune aplicarea unei reguli de urbanism trebuie supusă autorizării.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.