Cerere de finantare

1x punct

categorie: Economie

nota: 9.25

nivel: Liceu

2. Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi si formularele 30 si 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara/ insotite de confirmarea de depunere la Oficiul Registrului Comertului (in conformitate cu prevederile Normelor de inchidere a exercitiului financiar 2009) in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Cerere de finantare

2. Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi si formularele 30 si 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara/ insotite de confirmarea de depunere la Oficiul Registrului Comertului (in conformitate cu prevederile Normelor de inchidere a exercitiului financiar 2009) in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ.

Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare. sau Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: Declaratie speciala privind
veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara/ insotita de
confirmarea de depunere emisa de Oficiul Registrului Comertului in care rezultatul brut obtinut anual sa nu fie
negativ;

sau

Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara/ insotita de confirmarea de depunere emisa de Oficiul Registrului Comertului, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.

3.1. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii, insotit , daca
este cazul, de actul de transfer a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Certificatul de urbanism si o copie a
adresei de instiintare, conform modelului din Ghid.
si

3.2. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul arhitectural local eliberat de
filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania , cu privire la atestarea respectarea criteriului de
incadrare in arhitectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul solicitantului).

4.1. Pentru comune si ADI-uri
Inventarul domeniului public/privat intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia (in cazul in care cladirea/ terenul este inclus in domeniul public/privat al
comunei); si/sau

Inventarul domeniului public/privat intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se relizeaza investitia, insotit de acordul autoritatii detinatoare (in cazul in care terenul este inclus in domeniul public/privat sau administrarea unei autoritati
publice locale, alta decat solicitantul), daca este cazul;
si/sau

Avizul/acordul administratorului/proprietarului terenului apartinand domeniului public/ privat, altul decat cel
administrat de primarie, daca este cazul
si / sau

Document ce atesta proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei
si /sau

Alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere,
de comodat, concesiune (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza
investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare

4.2. Pentru ONG / Micro-Intreprinderi /Persoane fizice
Document care atesta dreptul de proprietate asupra cladirii
Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului

sau

Contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasata constructia, pe o durata de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare. Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de
concendent care contine:

-situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze;

-suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind
retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces
si /sau

Alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere,
de comodat (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o
perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.