Cercetare de piata IDIMM

5x puncte

categorie: Economie

nota: 7.25

nivel: Facultate

1. Întreprinzătorul este o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materia[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Cercetare de piata IDIMM

1. Întreprinzătorul este o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă, în condiţii de concurenţă.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi camerele de comerţ şi industrie, în cadrul competenţei lor, au obligaţia să elaboreze politici şi să asigure măsuri şi acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinzătorilorîn raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative impuse intreprinderilor şi prin prevenirea creşterii nejustificate a acestora faţă de reglementările în vigoare.

Pentru a stimula înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se introduce o procedură simplificată privind obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor de funcţionare, realizată prin camerele de comerţ şi industrie - birourile de asistenţă pentru constituirea şi dezvoltarea societăţilor comerciale. În acest caz, regimul tarifelor practicat va fi similar cu cel existent la oficiile registrului comerţului.

Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome, în următoarele condiţii:

a) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locaţie de gestiune sau a contractu-lui de asociere în participaţiune, încheiat cu societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi cu regiile autonome, vor fi vândute, la solicitarea deţinătorului, la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare după deducerea investiţiilor efectuate în activ de către chiriaş.

b) contractul de închiriere sau contractul de locaţie de gestiune se va transforma, la solicitarea deţinătorului, în contract de leasing, cu clauză irevocabilă de vânzare.
c) întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preempţiune la cumpărarea activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le deţin în proprietate.

d) întreprinderile mici şi mijlocii au proprietate la cumpărarea activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome.
e) întreprinderile mici şi mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome.

Vânzarea de active, în condiţiile alin. (1), se poate face şi cu plata în rate eşalonate pe termen de 3 - 5 ani, cu un avans de 5 - 20%.
Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile publice locale trebuie să asigure creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea contractelor de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contribuţia acestora la realizarea produsului intern brut.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.