Cauzele de nulitate absoluta

5x puncte

categorie: Economie

nota: 7.82

nivel: Facultate

Pentru că nu s-a format acordul de voință al părților, sancțiunea care intervine este nulitatea absolută a actului juridic, aceasta fiind soluția acceptată, în general, în practică și doctrină .

Cu toate acestea se consideră că în caz de eroare-obstacol ar trebui să intervină nulitatea relativă, cei în cauză putând să ceară anularea actului, dar putând să o și confirme, prin execu[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Cauzele de nulitate absoluta

Pentru că nu s-a format acordul de voință al părților, sancțiunea care intervine este nulitatea absolută a actului juridic, aceasta fiind soluția acceptată, în general, în practică și doctrină .

Cu toate acestea se consideră că în caz de eroare-obstacol ar trebui să intervină nulitatea relativă, cei în cauză putând să ceară anularea actului, dar putând să o și confirme, prin executarea actului juridic, în funcție de interesele fiecăruia.

3. nevalabilitatea obiectului actului juridic
Referindu-se la convenții, art. 962 Cod civil stabilește că “obiectul convenției este acela la care părțile sau numai una dintre ele se obligă”. Prin urmare, obiectul actului juridic civil se definește ca fiind conduita părților stabilită prin acel act juridic, respectiv acțiunile sau inacțiunile la care părțile sunt îndreptățite sau la care sunt ținute.

Pentu a fi valabil, obiectul actului juridic trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Astfel, obiectul actului juridic trebuie să existe, trebuie să se afle în circuitul civil, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil și să fie licit și moral. Aceste sunt condiții generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic.

Există și condiții speciale, cerute doar pentru anumite categorii de acte, astfel: în actele constitutive ori translative de drepturi, se cere ca cel ce se obligă să fie titularul dreptului; în actele “intuitu personae” obiectul trebuie să constea într-un fapt personal al debitorului,iar când legea prevede, este necesară și autorizația administrativă. În consecință, ori de câte ori sunt nerespectate condițiile de validitate ale obiectului actului juridic acesta este lovit de nulitate absolută.

4. când lipsește cauza ori este ilicită sau morală
Cauza sau scopul actului juridic este acel element care constă în obiectivul urmărit la încheierea unui asemenea act.
Potrivit art. 966 Cod civl “obligația fără cauză sau fondată pe o cauză falsă, sau nelicită, nu poate avea nici un efect”. Prin urmare, pentru a fi valabilă, cauza actului juridic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să existe, să fie reală și să fie licită și morală. Neîndeplinirea acestor condiții va antrena nulitatea absolută a actului juridic .

5. nerespectarea formei ad validatem
Numeroase dispoziții legale prevăd pentru valabilitatea unui act juridic forma ad validitatem (ad solemnitatem): donația (art. 813 Cod civil), testamentul (art. 858 Cod civil), ipoteca convențională (art. 1772 Cod civil), actele între vii având ca obiect terenuri (art. 67, alin. 1 din Legea 18/1991), etc.

Instituirea de către lege a formei autentice este determinată de anumite motive: se atenționează părțile asupra importanței pe care o au anumite acte juridice, pentru patrimoniul celor care le fac, se asigură libertatea și certitudinea consimțământului și se exercită un control al societății prin organele statului, asupra actelor ce prezintă importanță juridică ce depășește interesele părților.

Forma autentică prezintă unele trăsături. Astfel, ea este incompatibilă cu manifestarea tacită de voință (aceasta trebuind să fie, deci expresă), este exclusivă, în sensul că pentru anumit act juridic solemn, trebuie îndeplinită o anumită formă. De asemenea, este un element constitutiv esențial al actului juridic și, în consecință, nerespectarea lui atrage nulitatea absolută a actului juridic respectiv .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.