Casatoria in dreptul roman si contemporan

3x puncte

categorie: Drept

nota: 7.28

nivel: Facultate

La romani, căsătoria fiind considerată un act de drept privat, ea nu se putea încheia fără prezența soției, în schimb se putea încheia fără prezența soțului. Încheierea căsătoriei era urmată de conducerea soției la casa soțului unde se dădea o petrecere rituală care atesta legitimitatea căsătoriei.

Pentru încheierea căsătoriei trebuiau îndeplinite anumite condiții, condiții de for[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Casatoria in dreptul roman si contemporan

La romani, căsătoria fiind considerată un act de drept privat, ea nu se putea încheia fără prezența soției, în schimb se putea încheia fără prezența soțului. Încheierea căsătoriei era urmată de conducerea soției la casa soțului unde se dădea o petrecere rituală care atesta legitimitatea căsătoriei.

Pentru încheierea căsătoriei trebuiau îndeplinite anumite condiții, condiții de formă și condiții de fond.

Condiții de formă

Acestea priveau numai căsătoria cu manus:

- confarreatio, căsătoria specifică numai patricienilor care beneficiau exclusiv de îndeplinirea unor ritualuri religioase de la care erau excluși plebeii;

- usus, constă în coabitarea femeii cu bărbatul timp de un an de zile, la căpătul căruia femeia intra în mod automat sub puterea bărbatului;

- coemptio, consta dintr-o mancipațiune făcută de însăși femeie către viitorul ei soț. Deci aceasta era o vânzare - cumpărare simulată a femeii către bărbat, o formă de căsătorie inventată de către plebeii care nu aveau acces la confarreatio, cu scopul de a dobândi și ei putere, manus asupra soțiilor lor după modelul patricienilor.
Pentru căsătoria fără manus, nu exista vreo condiție specială privind forma. Aceasta se realiza simplu prin instalarea femeii în casa bărbatului, ocazie cu care se dădea o petrecere de către acesta.

Condiții de fond

Sunt aceleași atât pentru căsătoria cu manus cât și pentru căsătoria fără manus. Astfel:

- conubium (ius conubii), era acel drept recunoscut unei persoane de a încheia o căsătorie valabilă conform cu ius civile. Acesta avea o accepțiune obiectivă ce însemna aptitudinea generală de a încheia o căsătorie. Accepțiunea subiectivă era aptitudinea relativă a unei persoane de a se căsători cu o anumită persoană.

Astfel că din lipsa lui ius conubii, puteau apărea două feluri de incapacități: o incapacitate absolută și una relativă.

- affectio maritalis (consimțământul) .
- vârsta admisă pentru căsătorie era stabilită pentru fete la 12 ani, când se considera că ele au devenit nubile, adică erau în stare să procreeze. Referitor la băieți se folosea sistemul cercetării corporale până la împăratul Justinian, când, s-a stabilit vârsta de 14 ani.

În zilele noastre, pentru încheierea unei căsătorii, legiuitorul a prevăzut necesitatea îndeplinirii anumitor condiții de fond, precum și respectarea unor condiții de formă, după cum în prezența anumitor împrejurări, expres determinate, a interzis încheierea căsătoriei.

Condiții de fond la încheierea căsătoriei

Condul familiei prevede, în mod expres, trei condiții de fond la încheierea căsătoriei: vârsta matrimonială (art. 4 C. fam); comunicarea stării sănătății (art. 10 C. fam) și consimțământul viitorilor soți (art. 16 C. fam). Deși legea nu prevede în mod expres, ar mai putea fi adăugată și diferențierea sexuală.

1. Vârsta legală pentru căsătorie

Potrivit art. 4 C. fam., “bărbatul se poate căsători numai dacă a împlinit vârsta de optsprezece ani, iar femeia numai dacă a împlinit șaisprezece ani”. Vârsta minimă pentru căsătorie trebuie stabilită în relație directă cu pubertatea reală, care depinde, de diferiți factori. O limită maximă până la care se poate încheia căsătoria nu este stabilită, ceea ce înseamnă că se pot încheia căsătorii până la o vârstă înaintată și chiar in extremis, înainte de moarte.

2. Consimțământul la căsătorie

Existența consimțământului valabil exprimat la încheierea căsătoriei este o condiție dirimantă, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 16 și 17 C. fam. Importanța acestei condiții rezultă și din aceea că ea este inserată în cuprinsul Declarației universale a drepturilor omului, care stipulează “căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimțământul liber și deplin al viitorilor soți”.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.