Casatoria in dreptul roman si contemporan

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.23

nivel: Facultate

     Casatoria, la romani, era o uniune între barbat si femeie, o asociere pentru toata viata, o împartasire a dreptului civil si religios - nuptie suntcomunicatio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris comunicatio ; era uniunea barbatului si a femeii ce implica o viata comuna - nuptia sive matrimonium este vire et mulieris conjuctio, individuam consuetudinem vitae conti[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Casatoria in dreptul roman si contemporan

     Casatoria, la romani, era o uniune între barbat si femeie, o asociere pentru toata viata, o împartasire a dreptului civil si religios - nuptie suntcomunicatio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris comunicatio ; era uniunea barbatului si a femeii ce implica o viata comuna - nuptia sive matrimonium este vire et mulieris conjuctio, individuam consuetudinem vitae contiens .

      Astazi, casatoria este definita ca uniunea liber consimtita dintre barbat si femeie, încheiata în concordanta cu dispozitiile legale, în scopul întemeierii unei familii si reglementata de normele imperative ale legii .      Romanii au cunoscut mai multe feluri de casatorie corespondente într-o anumita masura epocilor de drept care s-au succedat si totodata au coexistat unele cu altele. Astfel, casatoria cu manus, adica cu puterea maritala a barbatului exercitata asupra ei, femeia parasea familia de origine rupând astfel legaturile agnatice cu acestea, si intra în familia sotului dobândind în noua familie drepturi noi, respectiv dreptul de succesiune si dreptul la rudenia civila, agnatiunea. În aceasta conditie ea nu putea fi emancipata si nici data în adoptiune .

      Casatoria fara manus era casatoria specifica dreptului clasic cu toate ca ea coexista si cu casatoria cu manus, care era oricum mai rara în aceasta epoca. Era o casatorie mai simpla si cu toate controversele ce au existat asupra ei, se pare ca ea exista înca din epoca veche, mai ales ca era mentionata de catre Legea celor XII Table, fiindca probabil era folosita de plebei.

      Prin casatoria fara manus, adica fara puterea barbatului exercitata asupra femeii, aceasta ramânea în familia de origine având doua pozitii dupa cum era cazul: prima, era sui iuris aflându-se sub tutela perpetua a agnatilor, a doua, era alieni iuris, gasindu-se astfel sub patria potestas a lui pater familias. Aceasta era si ea o iustae nuptie, iustum matrimonium chiar daca barbatul nu avea autoritate asupra ei.

      Concubinatul era casatoria specifica dreptului postclasic, o casatorie inferioara celor doua anterioare, care în dreptul vechi si dreptul clasic nu constituia decât o simpla uniune de fapt. Justinian a fost acela care a ridicat concubinatul la rangul casatoriei, dându-i efectele juridice, creând un drept de mostenire fata de tatal lor pentru copiii naturali nascuti în afara casatoriei fara manus.

      Astazi, prin concubinat întelegem o convietuire de fapt între un barbat si o femeie, o perioada relativ îndelungata de timp. Ea nu este o uniune juridica, nefiind reglementata de lege, astfel ca se deosebeste esential de casatorie, care are statut legal, determinat prin norme juridice.

      Concubinajul nu este interzis de lege, dar nici nu i se pot aplica, prin analogie, dispozitiile legale referitoare la casatorie. Între concubini se pot face conventii, daca acestea ar respecta conditiile de valabilitate din dreptul comun.      De obicei, dar nu obligatoriu, încheierea casatoriei era precedata de logodna - sponsalia, ce era o învoiala prin care viitori soti, ori personal ori prin intermediul parintilor, se obligau ca mai târziu sa se casatoreasca .

      În zilele noastre, cererea în casatorie este un lucru obligatoriu. În conformitate cu dispozitiile art. 12 C. fam., cei care vor sa se casatoreasca trebuie sa faca la serviciul de stare civila o declaratie de casatorie, prin aceasta exprimându-se vointa, din partea amândorura, de a încheia casatoria. Declaratia de casatorie se face în scris si ea nu va putea fi data prin reprezentare, ci numai personal.      La romani, casatoria fiind considerata un act de drept privat, ea nu se putea încheia fara prezenta sotiei, în schimb se putea încheia fara prezenta sotului. Încheierea casatoriei era urmata de conducerea sotiei la casa sotului unde se dadea o petrecere rituala care atesta legitimitatea casatoriei.

     Pentru încheierea casatoriei trebuiau îndeplinite anumite conditii, conditii de forma si conditii de fond.      Conditii de forma

     Acestea priveau numai casatoria cu manus:

     - confarreatio, casatoria specifica numai patricienilor care beneficiau exclusiv de îndeplinirea unor ritualuri religioase de la care erau exclusi plebeii;

     - usus, consta în coabitarea femeii cu barbatul timp de un an de zile, la capatul caruia femeia intra în mod automat sub puterea barbatului;

     - coemptio, consta dintr-o mancipatiune facuta de însasi femeie catre viitorul ei sot. Deci aceasta era o vânzare - cumparare simulata a femeii catre barbat, o forma de casatorie inventata de catre plebeii care nu aveau acces la confarreatio, cu scopul de a dobândi si ei putere, manus asupra sotiilor lor dupa modelul patricienilor.

     Pentru casatoria fara manus, nu exista vreo conditie speciala privind forma. Aceasta se realiza simplu prin instalarea femeii în casa barbatului, ocazie cu care se dadea o petrecere de catre acesta.      Conditii de fond

      Sunt aceleasi atât pentru casatoria cu manus cât si pentru casatoria fara manus. Astfel:

     - conubium (ius conubii), era acel drept recunoscut unei persoane de a încheia o casatorie valabila conform cu ius civile. Acesta avea o acceptiune obiectiva ce însemna aptitudinea generala de a încheia o casatorie. Acceptiunea subiectiva era aptitudinea relativa a unei persoane de a se casatori cu o anumita persoana.

     Astfel ca din lipsa lui ius conubii, puteau aparea doua feluri de incapacitati: o incapacitate absoluta si una relativa.

     - affectio maritalis (consimtamântul) .

     - vârsta admisa pentru casatorie era stabilita pentru fete la 12 ani, când se considera ca ele au devenit nubile, adica erau în stare sa procreeze. Referitor la baieti se folosea sistemul cercetarii corporale pâna la împaratul Justinian, când, s-a stabilit vârsta de 14 ani.      În zilele noastre, pentru încheierea unei casatorii, legiuitorul a prevazut necesitatea îndeplinirii anumitor conditii de fond, precum si respectarea unor conditii de forma, dupa cum în prezenta anumitor împrejurari, expres determinate, a interzis încheierea casatoriei.      Conditii de fond la încheierea casatoriei      Condul familiei prevede, în mod expres, trei conditii de fond la încheierea casatoriei: vârsta matrimoniala (art. 4 C. fam); comunicarea starii sanatatii (art. 10 C. fam) si consimtamântul viitorilor soti (art. 16 C. fam). Desi legea nu prevede în mod expres, ar mai putea fi adaugata si diferentierea sexuala.      1. Vârsta legala pentru casatorie

      Potrivit art. 4 C. fam., "barbatul se poate casatori numai daca a împlinit vârsta de optsprezece ani, iar femeia numai daca a împlinit saisprezece ani". Vârsta minima pentru casatorie trebuie stabilita în relatie directa cu pubertatea reala, care depinde, de diferiti factori. O limita maxima pâna la care se poate încheia casatoria nu este stabilita, ceea ce înseamna ca se pot încheia casatorii pâna la o vârsta înaintata si chiar in extremis, înainte de moarte.      2. Consimtamântul la casatorie

      Existenta consimtamântului valabil exprimat la încheierea casatoriei este o conditie dirimanta, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 16 si 17 C. fam. Importanta acestei conditii rezulta si din aceea ca ea este inserata în cuprinsul Declaratiei universale a drepturilor omului, care stipuleaza "casatoria nu poate fi încheiata decât cu consimtamântul liber si deplin al viitorilor soti".

      Consimtamântul trebuie sa îndeplineasca anumite conditii, pentru a fi valabil exprimat:

     ? sa fie neviciat;

     ? sa fie actual;

     ? sa fie dat personal, simultan si public;

     ? sa fie constatat direct de catre ofiterul de stare civila.      3. Comunicare reciproca a starii sanatatii

      Potrivit prevederilor art. 10 C. fam., casatoria nu poate fi încheiata decât daca sotii nu declara ca si-au comunicat, reciproc, starea sanatatii.      4. Diferentierea sexuala

      Nu este o conditie prevazuta în mod expres de lege, dar rezulta implicit din alte prevederi legale (art. 1, 4, 5, 20, 25, 47, 52, 53, 60 C. fam.).      Impedimente la încheierea casatoriei      Impedimentele sau piedicile la încheierea casatoriei sunt expres prevazute de lege în art. 5 - 9 C. fam., iar în prezenta unei atare împrejurari casatoria nu se poate încheia.

      Sunt considerate piedici la casatorie urmatoarele:

     ? existenta unei casatorii anterioare nedesfacute;

     ? rudenia;

     ? adoptia;

     ? tutela;

     ? alienatia sau debilitatea mintala ori lipsa temporala a discernamântului.      Conditii de forma la încheierea casatoriei      Conditiile de forma impuse de lege la încheierea casatoriei nu sunt un scop în sine, ci urmaresc asigurarea respectarii conditiilor de fond si verificarea inexistentei impedimentelor la casatorie.

      A. Formalitati premergatoare încheierii casatoriei      1. Declaratia de casatorie

      În conformitate cu dispozitiile art. 12 C. fam., cei care vor sa se casatoreasca trebuie sa faca serviciul de stare civila o declaratie de casatorie, prin aceasta exprimându-se vointa, din partea amândorura, de a încheia casatoria. Declaratia se va face în scris si, ea nu va putea fi data prin reprezentare, ci numai personal.      2. Actele anexa declaratiei de casatorie

      La declaratia de casatorie se anexeaza mai multe acte, asa cum rezulta din dispozitiile art. 13 C. fam.      3. Atributiile ofiterului de stare civila în legatura cu declaratia de casatorie

      Dupa primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila citeste declarantilor dispozitiile art. 4 - 10 si 27 C. fam. si le atrage atentia asupra sanctiunilor legale aplicabile celor ce fac declaratii false (art. 292 C. pen.).

Casatoria se poate încheia, în termen de 10 zile de la data când a fost facuta declaratia de casatorie.      B. Procedura încheierii casatoriei      1. Localitatea si locul unde se încheie casatoria

      Localitatea în care se va încheia casatoria este determinata de domiciliul sau de resedinta oricaruia dintre viitori soti.

În ceea ce priveste locul încheierii casatoriei, sotii sunt obligati sa se prezinte împreuna la sediul serviciului de stare civila din localitate.      2. Atributiile ofiterului de stare civila

      Numai casatoria încheiata în fata ofiterului de stare civila produce efecte juridice, iar ofiterul de stare civila competent este acela al consiliului local al comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului de municipiu în raza caruia domiciliaza unul sau ambii soti.      3. Solemnitatea si publicitatea casatoriei

      Actul casatoriei are un caracter solemn, dat de prezenta viitorilor soti în fata ofiterului de stare civila, împreuna cu doi martori, la data stabilita, la sediul autoritatii competente, exprimare simultana a consimtamântului la casatorie si din declararea încheierii casatoriei de catre ofiterul de stare civila, dupa ce constata îndeplinirea tuturor conditiilor pentru încheierea acesteia.      4. Momentul încheierii casatoriei

      Momentul casatoriei este acela în care ofiterul de stare civila constata ca sunt îndeplinite toate conditiile cerute de lege pentru încheierea unei casatorii valabile si îi declara pe viitori soti casatoriti.      5. Proba casatoriei

      "Casatoria nu poate fi dovedita decât prin certificatul de casatorie eliberat pe baza actului întocmit în registrul actelor de stare civila" (art. 18 C. fam.). Certificatele eliberate în temeiul registrelor de stare civila au aceeasi putere doveditoare ca si actele întocmite sau înscrise în registre.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.