Casatoria

7x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

3. Caractere juridice
Fata de reglementarea legala, suntem de părere ca instituția juridica a casatoriei prezintă următoarele caractere juridice:
1) Casatoria este o uniune intre un bărbat si o femeie
In scopul întemeierii unei familii, bărbatul si femeia are dreptul de a se casatori.

Cum unul dintre principalele scopuri ale casatoriei este procreația, nu s[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Casatoria

3. Caractere juridice
Fata de reglementarea legala, suntem de părere ca instituția juridica a casatoriei prezintă următoarele caractere juridice:
1) Casatoria este o uniune intre un bărbat si o femeie
In scopul întemeierii unei familii, bărbatul si femeia are dreptul de a se casatori.

Cum unul dintre principalele scopuri ale casatoriei este procreația, nu se poate concepe o casatorie intre doua persoane de același sex. Aceasta afirmație este insa contrazisa de existenta unor reglementari din alte state, care permit casatoria intre persoane de același sex.
2) Casatoria este liber consimțita de viitorii soți
Exprimarea consimtamantului liber al celor-pe se casatoresc este garantata prin dispoziții constituționale si legale.

3) Casatoria este monogama
Acest caracter decurge firesc din fundamentul casatoriei, anume afecțiunea reciproca a soților.
Caracterul exclusiv al dragostei implica monogamia.
4) Casatoria se încheie in formele cerute de lege, având caracter solemn Solemnitatea casatoriei este pusa in evidenta de faptul ca se incheie.Intr-un anumit loc, in fata unei anume autoritati de fapt, intr-o zi dinainte fixata si In prezenta viitorilor soți si a martorilor, cu posibilitatea asistării publice.

5) Casatoria are caracter civil
Încheierea si înregistrarea casatoriei sunt de competenta exclusiva a autoritatii de stat.Este garantata constituțional si casatoria religioasa, insa numai după casatoria civila.Casatoria religioasa nu produce insa efecte juridice.

6) Casatoria se încheie pe viata
In principiu, legătura casatoriei este menita sa dăinuiască intre soți pe tot timpul vieții lor.
7) Casatoria se întemeiază pe egalitatea in dreptul si obligații intre soți. Aceasta egalitate se refera atât la condițiile in care se încheiata casatoria, cat si la relațiile dintre soți sau dintre aceștia si copiii lor.Egalitatea dintre bărbat si femeie depaseste relațiile de familie, existând In toate domeniile vieții sociale.

8) Casatoria se incheie in scopul întemeierii unei familii. Casatoria este ocrotita de lege, deoarece constituie baza familiei.
Întemeierea relațiilor de familie constituie conținutul casatoriei, cauza necesara si determinanta a acesteia.
Dreptul la casatorie este un drept fundamental al omului si nici o autoritate nu-l poate limita.

Clauzele de celibat sunt considerate nule de drept.
Libertatea de a se casatori confera persoanei si dreptul de a refuza sa se casatoreasca, nefiind admisa nici o limitare a acestuia.
Dreptul la casatorie este consacrat prin reglementari internaționale, precum: Declarația Universal;* a Drepturilor Omului; Pactul internațional cu privire la drepturile civile si politice; Convenția Europeana a Drepturilor Omului, s.a..
Legislația noastră actuala nu consacra expres dreptul la casatorie. De remarcat insa ca, potrivit art. 11 alin. (2) din Constitute, republicata; "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern".CAPITOLULII CONDITIILE INCHEIERII CASATORIEI

1. Noțiuni introductive
Încheierea casatoriei este supusa, anumitor cerințe legale. Acestea pot fi impartite in: 1) condiții de fond; 2) impedimente (piedici) la casatorie; 3) condiții de forma, toate intelese stricto sensu.
Condițiile de fond se infatiseaza sub forma pozitiva, adică trebuie sa existe pentru a se putea incheia casatoria.

Impedimentele (piedicile) la casatorie sunt împrejurări de fapt sau de drept care împiedica încheierea casatoriei. Codul familiei le menționează sub denumirea "piedica legala la casatorie". Casatoria se poate încheia daca ele nu exista. Prin urmare, acestea pot fi considerate condiții de fond negative.Condițiile de forma sunt mijloacele care realizează solemnitatea actului juridic al casatoriei.
Lato sensu, condițiile de fond le includ atât pe cele pozitive, cat si pe cele negative.

Tot in sens larg, prin impedimente la casatorie se înțeleg împrejurările care se opun incheierli acesteia, adică oricare dintre cele trei categorii de cerințe, intelese stricto sensu, infatisate mai sus.2. Condiții de fond
1) Diferența de sex.De lege lata; casatoria se poate încheia numai intre persoane de sex diferit, întrucât unul dintre principalele scopuri ale casatoriei este procreația.

Aceasta condiție poate interesa, in mod practic, In cazul persoanelor al căror sex nu este suficient diferențiat, fiind o problema medicala.
In cazul persoanelor cu anumite tulburări, care au sexul incert sau ulterior înregistrării nașterii au Ioc modificări importante pe planul sexualizarii si In cazul tulburărilor psihologice de sexualizare este admisibila acțiunea In stabilirea exacta a sexului ori acțiunea in schimbarea sexului.In principiu, sexul fiecăruia dintre viitorii soți se stabilește cu ajutorul certificatului de naștere, care are o rubrica in acest sens.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.