Caracterizarea veniturilor bugetare si principiile impunerii

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Prezenta lucrare, prin modul gradual de abordare, dorește să aducă o contribuție semnificativă activității de control, să asigure transparență și eliminarea„luptei” permanente existente între privat și public.

Metodele moderne de control presupun multă informație economică, stiințifică, bazată pe tehnici de eludare coroborate cu accesul la întreg circuitul tranzacțiilor[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Caracterizarea veniturilor bugetare si principiile impunerii

Prezenta lucrare, prin modul gradual de abordare, dorește să aducă o contribuție semnificativă activității de control, să asigure transparență și eliminarea„luptei” permanente existente între privat și public.

Metodele moderne de control presupun multă informație economică, stiințifică, bazată pe tehnici de eludare coroborate cu accesul la întreg circuitul tranzacțiilor derulate, prin aceasta înțelegând intrări-ieșiri din și în țară, vamă, bănci, tranzacții pe piețe de capital și burse de valori, sedii, documente emise, raportări depuse, la care, dacă se adaugă și177 un sistem accesibil de impunere, personal atent selecționat angajat pe durată determinată verificat periodic, toate acestea vor da și rezultate pozitive…
Toate acestea ne-au permis să desprindem urmatoarele aspecte semnificative, cu rol de propuneri personale:

1) Printre măsurile care pot contribui la limitarea evaziunii fiscale în țara noastră:
- îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor prin acordarea de asistență fiscală acestora;
- introducerea în școli a orelor de educație fiscală pentru a da la timp o educație contribuabililor despre rolul impozitelor, precum și a sancțiunilor la care sunt supuși în caz de sustragere sau neplată;
- executarea silită și pedepsirea persoanelor vinovate și nu numai executarea silită a bunurilor societății, cum se aplică în prezent și în țara noastră, având în vedere că sumele de bani provenite din evaziune nu sunt investite în active pentru nevoile agentului economic, ci pentru mărirea averii proprii a asociaților;

- simplificarea sistemului contabil și armonizarea la standardele internaționale de contabilitate.
- impunerea unui nivel rezonabil al capitalului social minim admis pentru înființarea unei societăți comerciale;
- solicitarea la momentul înființării unei societăți comerciale a dovezilor privind existența unui sediu adecvat afacerii ce urmează a fi desfășurată sau, după caz, a celor care să demonstreze existența unor resurse financiare adecvate activității ce urmează a fi desfășurate;
- impunerea unei perioade limită de inactivitate a unei societăți comerciale nou înființate; activarea societății să se realizeze pe baza unei reautorizări sau unei forme publice care să confirme aceasta;
- interconectarea bazelor de date ale registrelor comerciale și facilitarea accesului la acestea pentru toți comercianții interesați;
- redactarea cu grijă a prevederilor din actele normative care pot favoriza evaziunea fiscală și o mai bună corelare a facilităților fiscale;

- trecerea, în prim plan, a controlului prin sondaj pe bază de audit și pe plan secundar, a controlului permanent și excesiv;
- instituirea unui sistem intern de pregătire permanentă a personalului din Ministerul Finanțelor cu atribuții în identificarea și combaterea evaziunii fiscale, concomitent cu diminuarea la o medie de vârstă optimă a personalului implicat direct în activitatea de control, concomitent cu atragerea celor cu experiență în activitatea de sinteze si metodologie;

- revizuirea de urgentă a fondurilor speciale introduse și anularea celor care afectează negativ mediul de afaceri;
- emiterea unei legi clare a serviciilor publice, care să reglementeze criteriile de selecție și promovare, precum și drepturile și obligațiile funcționarilor publici;
2). Sintetizând o gamă substanțială de factori, am ajuns la concluzia că principalele trăsături negative ale reglementărilor economice, în special cele de natură fiscală, care favorizează economia subterană, sunt:

- instabilitatea legislativă, manifestată prin modificarea frecventă, contradictorie chiar a normelor de lucru și chiar a principiilor de bază, ce reglementează o anumită activitate;
- lipsa de reglementări specifice unor anumite activități sau, dimpotrivă, abundența reglementărilor, având același obiect;
- proceduri dificile, cu interpretări aleatoare, lăsate la îndemâna operatorului sau reprezentanților autorității;
- existența unui sistem sancționatoriu arbitrar, exagerat sau, dimpotrivă, lipsit de autoritate;

Un rol important în decizia unui contribuabil de a nu se alinia normelor legale, urmând să caute posibilități legale de diminuare a impozitelor plătite sau de a alege „opțiunea de ieșire” în economia subterană îl are și comportamentul autorităților.

3). Eficiența măsurilor de combatere a economiei subterane este determinată în mod hotărâtor de starea și evoluția economică și de corupție. Alegerea momentului oportun în care se va declanșa un program important de combatere a economiei subterane trebuie să țină seama de starea economiei și de perspectivele acesteia.

Eliminarea corupției este elementul primordial în perfecționarea controlului fiscal ca element de combatere a evaziunii fiscale. Corupția, alături de incompetență, sunt elementele care favorizează creșterea evaziunii fiscale, între cele două componente existând o relație direct proporțională.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.