Caracterizare merceologica de produs

5x puncte

categorie: Marketing

nota: 9.84

nivel: Facultate

Zăcămintele cu ape minerale carbogazoase aflate în Câmpia de Vest, sunt cantonate în formațiuni sedimentare relativ recente care au umplut, la finele Pliocenului și în Cuaternar, extremitatea estică a depresiunii Panonice, extinsă pe teritoriul României.

Exploatarea zăcămintelor enumerate se face în acord cu modul de acumulare, cu adâncimea la care se găsesc și cu tipul de manifest[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Caracterizare merceologica de produs

Zăcămintele cu ape minerale carbogazoase aflate în Câmpia de Vest, sunt cantonate în formațiuni sedimentare relativ recente care au umplut, la finele Pliocenului și în Cuaternar, extremitatea estică a depresiunii Panonice, extinsă pe teritoriul României.

Exploatarea zăcămintelor enumerate se face în acord cu modul de acumulare, cu adâncimea la care se găsesc și cu tipul de manifestări la zi ale apelor minerale carbogazoase. Lucrările de captare sunt adaptate pentru adâncimile mici ale surselor (clopote de captare, drenuri, puțuri și galerii de coastă) sau pentru adîncimi mai mari (lucrări adecvate de foraj). Când zăcământul este asociat rocilor stâncoase și se manifestă la zi prin izvoare, exploatarea lui se face prin captarea la suprafață a surselor (Borsec, Poiana Coșnei, Poiana Vinului, Slănic-Moldova, Casin, Căciulata) sau prin executarea unor puțuri puțin adânci, de câțiva metri (Șarul Dornei, Covasna și Boholt).

Apele minerale îmbuteliate în România pot fi denumite și ape gazoase deoarece conțin importante cantități de gaze, reprezentate în speciale de dioxid de carbon. Caracterul lor cabogazos îl obțin prin încorporarea dioxidului de carbon întâlnit în calea lor de circulație subterană. Intercepția CO2 poate avea loc la adâncimi diferite, dar întotdeauna în lungul accidentelor tectonice care îi înlesnesc mișcarea ascensională și difuzia laterală până la distanțe de zeci de kilometri. Caracterul chimic al apelor de circulație este determinat de natura și compoziția rocilor levigate de acestea, atât în mișcarea lor descendentă cât și în cea ascensională. În acest mod iau naștere apele minerale cu compoziții chimice specifice și uneori complexe, ca: acid-carbonice (arsenicale, ferugioase), cloruro-sodice, bicarbonatate calcice, etc.

În cazul unor ape minerale, dioxidul de carbon se găsește în proporție de 70% din mineralizația lui totală. Câteva exemple sunt elocvente: Poiana Coșna (76%), Zizin (75%), Poiana Vinului (62%). Apele minerale cu conținut de CO2 sensibil egal cu suma ionilor (anioni și cationi) – cum este cazul apelor minerale carbogazoase de la Borsec (59%), Sâncrăieni (54.6 %), Biborțeni (43%), Boholt (44%) – au cea mai mare stabilitate chimică, au calități primare bune pentru îmbuteliere, suportă transportul la distanțe mari și CO2 este reținut de apă o perioadă foarte îndelungată. În general, concentrația de dioxid de carbon a apelor minerale carbogazoase din România este cuprinsă între: 1100 mg/l – cele de Casin și Covasna – și puțin peste 3000 mg/l – cele de la Borsec, Buziaș, Vâlcele și Bodoc. Restul apelor minerale au concentrații în CO2 situate între limitele menționate.

Apele minerale sărate (clorosodice, iodurate, bromurate) au o concentrație puternică și cunosc cea mai mare răspândire pe teritoriul țării. Unele dintre ele sunt legate genetic de zăcămintele de hidrocarburi din exteriorul sau interiorul arcului carpatic, în timp ce altele provin din spălarea masivelor de sare sau a sărurilor reziduale de apele subterane sau superficiale.

Apele minerale sulfuroase și sulfatate au și ele o răspândire relativ mare, fiind asociate genetic formațiunilor gipsifere din Miocenul Carpaților Orientali, conglomeratelor din flișul carpatic, conglomeratelor de vârstă eocenă din Depresiunea Getică și sulfurilor din rocile metamorfozate ale Carpaților Orientali sau celor din zăcămintele de cărbuni.

Apele minerale bicarbonatate

Ionul HCO3- se află în proporție ridicată în următoarele ape: Săpânța (6.0 g/l), Bixad (5.6 g/l), Malnaș (5.4 g/l), Sângeorz-Băi și Slănic-Moldova (4.0 g/l). Ionul bicarbonic nu depășește o concentrație de 1 g/l, cu excepția apelor de la Poiana Coșnei și Coșnița. Ionul fier variază între limite foarte largi între 1.5-1.7 mg/l în apele de la Borsec și Slănic-Moldova și 22-24 mg/l în cele de la Poian și Vâlcele, majoritatea apelor având un conținut cuprins între 7 și 14 mg/l. Pentru îmbuteliere, fierul sub formă bivalentă prezintă dificultatea că poate precipita în sticle, dăunând calității comerciale ale acestor ape. Pentru înlăturarea acestui neajuns sunt prevăzute instalații de deferizare a apei minerale din zăcământ, înainte de a fi îmbuteliată.

Ionul litiu este relativ frecvent, cea mai importantă apă litiniferă fiind Perla Casinului (6.6 mg/l), după care urmează celealte, având conținuturi cuprinse între 0.8 și 0.1 mg/l.Anionul iod este absent în majoritatea apelor, mai ales în cele destinate consumului alimentar. În cantități mici este prezent în următoarele ape minerale: Malnaș (3.4 mg/l), Bodoc (1.3 mg/l), Vâlcele și Perla Casinului (0.8 mg/l), Stânceni și Slănic-Moldova (0.6 mg/l), Tinca (0.37 mg/l) și Șarul Dornei (0.1 mg/l).

Apele magneziene sunt numeroase, cea mai mare proporție având-o apa de la Vâlcele (320.2 mg/l), urmată de apele de la Stoiceni (107 mg/l), Sângeorz-Băi (110 mg/l), Borsec și Poian (107 mg/l), Covasna (68 mg/l), Boholt (67.7 mg/l), Vârghiș (58.3 mg/l), Biborțeni (56.9 mg/l), Bodoc (49.5 mg/l), Casin (48.5 mg/l), Bixad (46.8 mg/l) și Sâncrăieni (41.0 mg/l).

Apele plate
Există un curent de gândire printre specialiștii hidrogeologi și hidrochimiști prin care se afirmă că este greșit să se considere drept ape minerale numai acelea care depășesc un anumit grad de mineralizare și care, necondiționat trebuie să fie și carbogazoase. Este drept că apele carbogazoase sunt mai căutate, adăugând la calitățile lor intrinseci și pe acelea de a fi comerciale. Totuși, în consum își fac loc și apele plate, unele dintre având calități terapeutice.

Apele minerale de consum alimentar - având totodată și proprietăți terapeutice-au o mineralizație totală sub 6.0 g/l și se grupează în două categorii. Din prima categorie fac parte ape minerale cu mineralizație care nu diferă cu mai mult de 5 g/l: Borsec ( 5.6 g/l ), Boholt ( 4.79 g/l), Șarul Dornei ( 4.78 g/l ), Poiana Vinului ( 4.71 g/l ), Covasna ( 4.4 g/ ). Din categoria a doua, cu ape slab mineralizate și puțin diferite una față de alta, fac parte : Poiana Coșnei ( 3.4 g/l ), Buziași (3.6 g/l), Sâncrăieni ( 3.0 g/l ).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.