Caracteristici actuale si de perspective ale pietei serviciului

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Două dintre cele mai importante categorii ale pieței serviciilor sunt: oferta și tarifele.O primă caracteristică a ofertei de servicii rezultă chiar din modul ei specific de definire. Astfel din oferta de servicii, definită ca fiind capacitatea organizatorică a prestatorilor de a furniza servicii destinate pieței, fac parte forța de muncă, baza tehnică precum și sistemul de relații între ofertanți[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Caracteristici actuale si de perspective ale pietei serviciului

Două dintre cele mai importante categorii ale pieței serviciilor sunt: oferta și tarifele.O primă caracteristică a ofertei de servicii rezultă chiar din modul ei specific de definire. Astfel din oferta de servicii, definită ca fiind capacitatea organizatorică a prestatorilor de a furniza servicii destinate pieței, fac parte forța de muncă, baza tehnică precum și sistemul de relații între ofertanți și consumatori.

Alte caracteristici importante ale ofertei de servicii se referă la raportul diferențiere / asemănare (personalizare /
standardizare), împletirea elementelor cu grad înalt de rigiditate și a celor cu o anumită flexibilitate și dimensionarea ofertei de servicii în condiții de risc.

Dintre tendințele în evoluția ofertei de servicii, pe plan mondial, se remarcă sporirea acesteia, în ultimele decenii în ritmuri superioare ofertei celorlalte sectoare ale economiei, dubla tendință de disociere / asociere, atât în raport cu oferta de bunuri cât și în interiorul ofertei de servicii înseși și accentul din ce în ce mai puternic pus pe calitatea serviciilor.

În calculul valorii adăugate de servicii apar o serie de dificultăți legate de neluarea în calcul a valorii economice a serviciilor gratuite și evaluarea evoluției valorii adăugate de
servicii în timp. Pentru măsurarea valorii adăugate de servicii în prețuri constante(comparabile) se pot folosi metodele ”deflației” sau ”extrapolării” (simple sau duble).

Asupra valorii adăugate create de servicii se aplică TVA, existând în acest sens operațiuni impozabile și neimpozabile sau scutite de TVA precum și două cote de impozitare, respectiv, după ultimele reglementări, de 19% și cota 0.Pentru plata serviciilor se folosesc mai multe noțiuni, cum ar fi cele de: tarif, preț,
taxă, redevență, onorariu etc.

În economia de piață, tarifele serviciilor sunt stabilite liber, fiind fundamentate pe o serie de criterii, avute în vedere de producători (vânzători) și, respectiv, de utilizatori(cumpărători).

Din punct de vedere al vânzătorului criteriile cele mai importante care stau la baza deciziei de stabilire a tarifului se referă la: costuri, raportul între cerere și ofertă și tarifele
practicate de concurență.

Din punct de vedere al cumpărătorului tariful este apreciat în funcție de calitatea și utilitatea serviciului, veniturile disponibile, comparația cu prețul bunurilor substituibile sau cu efortul de a și-l face singur.

Dintre metodele de fundamentare a tarifelor se evidențiază: metoda marjei de profit adăugată la costuri, metoda determinării pragului de rentabilitate (punctului mort), metoda venitului marginal egal cu costul marginal.

Diferențierea tarifelor la servicii se face după o serie de criterii cum ar fi: variația cererii în timp, destinatarul serviciilor, modalitatea de cumpărare a serviciilor, frecvența
cererii și motivația acesteia, categoria unității prestatoare, executarea unor servicii în regim de urgență, la domiciliul consumatorului, cantitatea serviciilor consumate etc.

Cu toată valabilitatea generală a acestor criterii, mecanismele cererii și ofertei și ale concurenței prin preț au forme specifice de manifestare în sectorul serviciilor.

Din punct de vedere al clientului, elementul cel mai important în aprecierea tarifului îl reprezintă calitatea serviciului, existând o relație directă între tarif și calitate.

Serviciile colective furnizate de bunurile publice pure au modalități specifice de tarifare, bazate pe caracteristicile lor dintre care se remarcă: non-rivalitatea și nonexcluderea consumului. Probleme similare pune tarifarea serviciilor furnizate de bunurile publice mixte datorită a trei factori: importanța costurilor fixe suportate de producători, efectele externe și voința colectivă de a favoriza sau de a defavoriza anumite consumuri.

Tarifarea serviciilor publice are la bază o serie de criterii legate de producție, de schimb sau de consumul acestora.Dintre criteriile legate de producție se disting cele legate de cantitate, calitate și
modul de producție, cele legate de schimb se referă la: împrejurările consumului și tipul indicatorilor de cantitate, iar cele legate de consum se referă la: utilizator sau la modul de utilizare.

Prin aplicarea acestor criterii, în tarifarea serviciilor publice se ajunge la confruntarea a două tendințe și anume aceea de uniformizare (tarifare în același mod a tuturor utilizatorilor) și aceea de diferențiere (discriminare).În cazul concret al prețurilor și tarifelor pentru energie electrică și termică în România se practică două categorii de prețuri și tarife și anume: rezultate din mecanismul
concurențial al pieței pentru consumatorii eligibili și tarife reglementate pentru consumatorii captivi. Dacă în primul caz tarifele se stabilesc liber, pentru consumatorii captivi acestea se stabilesc de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE).

Tarifele reglementate pentru consumatorii finali industriali de energie electrică pot fi de tip “monom” sau “binom”, simple sau diferențiate, iar pentru consumatorii casnici
pot fi: de tip social, de tip monom cu abonament și de tip monom diferențiat cu abonament.

Tarifele pentru energia termică sunt diferențiate pe tipuri de energie și pe tipuri de consumatori, unitatea fizică supusă tarifării fiind gigacaloria.Tarifele pentru serviciile de telecomunicații de bază sunt stabilite și ajustate cu
avizul Oficiului Concurenței și al Ministerului Comunicațiilor.

Tarifarea acestor servicii cuprinde o parte fixă, abonamentul și o parte variabilă, în funcție de numărul de impulsuri consumate și tariful pe impuls.

DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.