Calugarii sciti

5x puncte

categorie: Religie

nota: 9.24

nivel: Liceu

Călugării sciți vor încerca prin discuții teologice și studiu să îi convingă pe legații papali de justețea formulei propuse de ei, fapt pentru care călugărul Ioan Maxențiu, conducătorul acestora, va elabora o lucrare închinată acestor legați papali, întitulată Libellus fidei (Cartea despre credință), în care va demonstra, pe baza argumentelor patristice și a celor extrase din opera Sfântului Chiri[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Calugarii sciti

Călugării sciți vor încerca prin discuții teologice și studiu să îi convingă pe legații papali de justețea formulei propuse de ei, fapt pentru care călugărul Ioan Maxențiu, conducătorul acestora, va elabora o lucrare închinată acestor legați papali, întitulată Libellus fidei (Cartea despre credință), în care va demonstra, pe baza argumentelor patristice și a celor extrase din opera Sfântului Chiril al Alexandriei, justețea formulei prezentate.

În acest sens, călugării sciți nu operează nici un adaos nepotrivit la învățătura de credință, ci, dimpotrivă, doresc să precizeze, să explice ceea ce a fost stabilit deja, urmând în această privință direcția adoptată de Sfinții Părinți . Totuși, legații papali se vor arăta intransigenți față de precizările teologice făcute de călugării sciți și nu vor aproba formula lor teologică, ceea ce îl va determina pe Ioan Maxențiu să precizeze încă o dată faptul că acele învățături de credință pe care legații papali le apără sunt precizate de călugării sciți

El afirma faptul că „Unul din Sfânta Treime a suferit în trup, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat din pântecele Sfintei Fecioare Maria, care, pe drept, este Născătoarea de Dumnezeu. Numai în această situație de întrupat, Unul din Sfânta Treime a putut suferi, însă nu în raportul Său cu celelalte persoane ale Sfintei Treimi” , mărturisire de credință ce îi apăra pe călugării sciți de acuza de a fi monofiziți.

II. 1. 3. Activitatea desfășurată de călugării sciți la Roma:

Observând faptul că formula teologică pe care o propun întâlnește puternice opoziții în capitala Imperiului, precum și reacția adversă a legaților papali, care îi denunțau pe călugării sciți papei Hormisda ca fiind eretici, monahii daco-romani se vor îndrepta în continuare spre Roma.

Delegația călugărilor sciți care a mers la Roma va fi compusă din călugării Ioan Maxențiu, Leonțiu, Ahile și Mauriciu și va petrece în „Cetatea eternă” 14 luni, până în luna august a anului 520, când se vor întoarce în Constantinopol. Călugării sciți nu vor fi luați în seamă de papa Hormisda, ci se vor lovi de continue tergiversări, datorate, în mare parte, informațiilor negative pe care le prezentaseră anterior legații papali din Constantinopol.

Totuși, se poate spune că papa nu era total împotriva formulei propuse de călugării sciți, ci proceda în acest sens deoarece formula lor dogmatică nu se regăsea în hotărârile sinodale anterioare. Totuși, papa va compune o scrisoare adresată episcopului african Possessor, total defavorabilă călugărilor sciți, în care se arăta deosebit de preocupat de această problemă, considerândsu-i pe monahii sciți rău-intenționați, ca unii ce aruncă sămânța diavolească în Biserică.

La aceste acuzații grave, Ioan Maxențiu va răspunde tot printr-o scrisoare, prin care îi apăra pe călugării sciți, spunând că aceștia nu doresc sub nici o formă să se separe de comuniunea credinței unice . În final, după lungi tergiversări, papa Hormisda, sub presiunile legaților săi de a nu aproba formula călugărilor sciți, le va scrie împăratului Iustin I și patriarhului Epifanie, la 25 martie 521.

În această epistolă papa considera că formula propusă de călugării sciți pare a atribui proprietățile personale ale ipostasului Fiului ființei Tatălui, ceea ce este, prin urmare, teopashism, precizând, totodată, faptul că nu trebuie adăugat nimic hotărârilor Sinodului Ecumenic de la Calcedon, precum și epistolei papei Leon.

II. 1. 3. Relațiile dintre călugării sciți și împăratul Iustinian:

Dorind unitatea religioasă a imperiului, împăratul Iustinian considera că unirea între partizanii tentințelor nestoriene și monofizite se poate face numai printr-o interpretare a hotărârilor Sinodului de la Calcedon în sensul gândirii Sfântului Chiril al Alexandriei, adică insistând mai mult asupra unirii dintre cele două firi din persoana Mântuitorului. Formula propusă de călugării sciți făcea posibilă o astfel de interpretare.

Totuși, la început, împaratul Iustinian se va dovedi ostil călugărilor sciți, pentru ca în curând să își schimbe opinia . Astfel, în luna iulie a anului 519, împăratul Iustinian îi va scrie papei Hormisda, arătându-se favorabil formulei teologice scite. Neprimind nici un răspuns, împăratul va compune o nouă scrisoare, în octombrie 519, în care îi aprobă și mai mult pe călugării sciți.
În cele din urmă, în septembrie 520, împăratul îi va scrie papei că a adoptat formula precizată de călugării sciți, pe care o aprobă total.

Răspunsul papei se va înscrie în liniile anterioare, în sensul că formula scită nu putea fi aprobată, deoarece nu se putea permite nici o adăugire la cele stabilite anterior în cadrul Sinoadelor.
În anul 527, Iustinian va deveni împărat, ocazie cu care va emite un edict cu rol de proclamație pentru popor, în cadrul căruia va menționa sumar și formula călugărilor sciți, pentru ca mai apoi, în anul 533, să sancționeze această formulă ca obligatorie pentru cei care mărturisesc credința ortodoxă, formula călugărilor sciți fiind pusă în acord cu întreaga învățătură trinitară și hristologică a Bisericii .

Între timp, călugării achimiți din Constantinopol vor trimite o delegație la Roma, care avea menirea de a raporta starea de lucruri Răsărit. La rândul său, împăratul Iustinian va trimite la Roma o delegație compusă din episcopii Ipatie de Efes și Demetrius de Filipi, pentru a-i cere noului papă, Ioan al II-lea, să aprobe formula propusă de călugării sciți. În cele din urmă, delegația imperială îl va convinge pe papa Ioan al II-lea să aprobe învățătura și formula hristologică promovată de călugării sciți.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Religie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.