Calitatea mediului in orasul Sannicolau Mare si calitatea vietii

3x puncte

categorie: Geografie

nota: 7.65

nivel: Facultate

Câmpia Aranca este o câmpie joasă, subsidentă, de luncă și de divagare, în formă de con, cu punctul de inserție pe cota de 90° al Mureșului, la nord de Periam .

Altitudinea dominantă a câmpiei este de 80-85 m, pe unele grinduri urcând la 90 m, iar la ieșirea Pârâului Aranca din țară coboară la 77 m. Panta câmpiei este de circa 0,30‰, adică aproape de oriz[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Calitatea mediului in orasul Sannicolau Mare si calitatea vietii

Câmpia Aranca este o câmpie joasă, subsidentă, de luncă și de divagare, în formă de con, cu punctul de inserție pe cota de 90° al Mureșului, la nord de Periam .

Altitudinea dominantă a câmpiei este de 80-85 m, pe unele grinduri urcând la 90 m, iar la ieșirea Pârâului Aranca din țară coboară la 77 m. Panta câmpiei este de circa 0,30‰, adică aproape de orizontală. Datorită acestui fapt apar microforme de tipul albiilor și meandrelor părăsite, canale de drenaj, grinduri fluviatile și movile antropice (Posea,1997).

Monotonia câmpiei este întreruptă pe alocuri de mici movile antropice de aproximativ 3-5 metri numite de localnici gomile.’’(Munteanu,I.,Munteanu,R.,1998,pag7). Cea mai importantă resursă naturală este apa geotermală.

3. CLIMA

Orașul Sânnicolau Mare se încadrează în condițiile climatului temperat – continental, ca o consecință a poziției geografice față de principalele componente ale circulației generale a atmosferei, la care se adaugă diversitatea condițiilor naturale.

Întregul județ se află sub influența maselor de aer polare, continentale și maritime.Masele de aer continentale sunt frecvente din noiembrie până în februarie și ajung aici prin intermediul anticiclonului siberian. În acest interval se face simțită și influența aerului polar maritim, datorată ciclonilor din nordul Oceanului Atlantic.

În unele ierni, aerul polar maritim determină o umezeală pronunțată și zăpezi abundente. La acestea se adaugă invaziile aerului dinspre Marea Mediterană (ciclonii mediteraneeni), care produc creșteri bruște ale temperaturii aerului și dezgheț general. Primăvara, teritoriul județului este dominat de prezența aerului temperat oceanic, care determină cantități bogate de precipitații.

În perioada iulie-septembrie, frecvență mare au masele de aer tropical care determină un indice mai mare de ariditate.Toamna are loc, din nou, o predominare a maselor de aer polar maritim, favorizând o ușoară creștere a cantității de precipitații (Munteanu,1998).

Tipul topoclimatic Sânnicolau Mare se caracterizează printr-un climat apropiat de cel stepic, cu temperaturi medii anuale de 10°C și cu un ridicat număr de zile tropicale (40 zile). Cantitatea medie de precipitații este redusă (544,3mm), iar numărul zilelor cu ploaie mic (<11 zile).

Repartiția precipitațiilor indică valori foarte reduse (sub 77mm) în intervalul septembrie-octombrie, sub 210mm în intervalul noiembrie-martie și sub 210mm în intervalul mai-iulie. Indicele hidrotermic este cel mai redus în toate cele patru momente caracteristice : k1< 2,75 ; k2<2 ; k3<1,75 ; k4<1,25. Toate aceste caracteristici termice și pluviometrice, în dezacord cu valorile generale pentru câmpia joasă s-au răsfrânt asupra covorului vegetal și a învelișului de sol.

3.1 Presiunea atmosferică.

Presiunea atmosferică se definește prin forța (greutatea) cu care aerul apasă pe unitatea de suprafață. Nu este o mărime constantă. Prezintă variații în plan orizontal și vertical. Presiunea aerului scade în raport cu înălțimea, deoarece se micșorează greutatea coloanei de aer.

La stația meteorologică Sânnicolau Mare, situată în Câmpia tabulară a Mureșului, la o altitudine de 85 m, pentru analiza acestui parametru meteorologic, s-au efectuat calcule pe un interval de 20 ani (1984-2003).

Analiza valorilor din tabel, scoate în evidență o medie multianuală de 1006,9 mb., caracteristică ținuturilor joase cu altitudini sub 100 m.
Media anuală cu valoarea cea mai mare de 1008,9 mb., a fost semnalată în anul 1989 și cea mai mică, de 1005,9 mb., în anii 1996 și 1999.

În privința mediilor lunare multianuale, se constată în luna ianuarie, cea mai mare valoare, de 1011,3 mb, și în luna aprilie cea mai mică valoare, de 1002,9 mb.

În condițiile predominării unui regim anticiclonic în sezonul rece, când activează anticiclonii termici continentali puternic dezvoltați (siberian și est-european) și a căror dorsale se prelungesc peste Europa de Sud-Est, se înregistrează cele mai ridicate valori ale presiunii atmosferice. Astfel, valoarea maximă absolută s-a produs la data de 05.01.1993.

În situația în care se intensifică activitatea ciclonilor oceanici sau mediteraneeni, se produc cele mai coborâte valori ale presiunii atmosferice. Așa se explică producerea valorii minime absolute de 964,7 mb în data de 26.02.1989.

3.2 Regimul termic

Temperatura aerului reprezintă un parametru meteorologic foarte important pentru caracterizarea și încadrarea unei regiuni într-un anume tip climatic, alături de importanța acordată precipitațiilor atmosferice.

Oscilațiile anuale ale temperaturii sunt condiționate de variațiile anuale ale intensității solare și ale radiației terestre, în strânsă dependență de latitudinea locului.

Variațiile temporare pot fi periodice (diurne și anuale) și neperiodice, sau întâmplătoare. Variațiile în spațiu se manifestă atât pe orizontală, cât și pe verticală.

O caracteristică a variației diurne a temperaturii aerului este amplitudinea termică zilnică, adică diferența dintre cea mai mică și cea mai mare valoare a temperaturiilor celor 24 de ore. Amplitudinea termică diurnă este mai mare vara, când insolația este mai puternică și înălțimea Soarelui este mai ridicată și este mai mică iarna, datorită insolației mai reduse și înălțimii mai mici a Soarelui.

3.2.1 Variația anuală a temperaturii aerului.

Pentru analiza acestui element s-au folosit datele din intervalul 1961- 2002 (42 ani), perioadă pentru care există șir complet de date.În mersul anual al temperaturii aerului se constată o valoare maximă vara și una minimă iarna, care se produc cu întârziere față de momentul solstițiului emisferei respective datorită inerției termice.

La stația meteorologică Sânnicolau Mare s-a calculat pentru intervalul analizat o medie multianuală de 10,7°C. Valoarea cea mai ridicată, de 12,6°C, s-a înregistrat în anul 2000, considerat unul dintre cei mai calzi ani din ultimul secol.Anii deosebit de reci au fost : 1980 (9,5°C) și 1985 (9,5°C), remarcați la mai multe stații meteorologice analizate.

Analiza valorilor extreme diurne, permit o caracterizare a zilelor și nopților respective din punct de vedere termic. Analiza valorilor de mai sus, scoate în evidență medii negative doar în luna ianuarie (-15°C), considerată luna cea mai rece. De asemenea se constată valori care depășesc 21,0°C în lunile iulie (21,4°C), și august (21,1°C). La această stație, amplitudinea medie anuală este de 22,9°C, valoare relativ mare, specifică ținuturilor joase de câmpie.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.